DozaDePoezie

11 martie 2014

Concurs de poezie, proză, 2014


CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ „LIRISMOGRAF”, sursa: Ioan Alexandru

Concursul „Porni Luceafărul…”, sursa: Horia Gârbea

4 noiembrie 2013

Concurs de scenarii 2013, Teatrul Național Craiova


CONCURSUL DE SCENARII 2013

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI :

Organizatorii prezentului concurs sunt Asociația “Tinerii lupta împotriva viciilor mileniului III” și Teatrul Național « Marin Sorescu » Craiova

II. PARTICIPANŢI :
Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice cetăţeni români, autori de scenarii de scurt şi lung metraj de ficţiune, cu prioritate

III. TEMA:
LUPTA ÎMPOTRIVA VICIILOR

IV. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI :
Înscrierile pentru Concursul de Scenarii – Ediţia 2013 urmează a se desfăşura în perioada 10 octombrie – 10 decembrie 2013, urmând ca până la data de 20 decembrie 2013 să fie anunţaţi cei trei finalişti.

V. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS PRIVITOARE LA SCENARIILE ÎNSCRISE
Pentru a putea participa la Concursul de Scenarii – ediţia 2013, scenariile înscrise trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulate):
– să respecte regulile generale de concepere, scriere şi editare aplicabile în cazul oricărui scenariu. În acest sens, nu vor fi admise în concurs povestiri, scurte scene, povestiri care să conţină numai elemente de dialog fără a avea elemente descriptive a acţiunii respective, scrisori din tema etc.
– să fie originale. Autorul nu se poate înscrie în concurs cu scenarii care sunt fie adaptări fie preluări ale altor scenarii.
– să fie complete.
– să se încadreze în 4-6 pagini.
– să conţină o prezentare a subiectului de maxim o pagină.
– să NU conţină niciun indiciu/referire cu privire la autorul scenariului.
– să fie scrise în limba română

VI. MECANISMUL DE ÎNSCRIERE ŞI DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Textele de vor trimite pe adresa de e-mail : tnc_marinsorescu@yahoo.com
Sau în format print : str. A.I.Cuza nr. 11 Craiova, Dolj
TNCMS (pentru concurs scenarii)

VII. STABILIREA COMPONENŢEI JURIULUI
Câştigătorii vor fi aleşi de către un juriu formati din specialiși independenți a cărui componenţă va fi stabilită de Organizatori.

VIII. PREMIILE CONCURSULUI
Premiile oferite de către Asociatia “Tinerii lupta impotriva viciilor mileniului III” sunt următoarele:
”Premiul I pentru cel mai bun scenariu” este în valoare de 1000 lei.
”Premiul II pentru cel mai bun scenariu” este în valoare de 800 lei.
”Premiul III pentru cel mai bun scenariu” este în valoare de 600 lei.

În cazul în care scenariul declarat câştigător este realizat de mai mulţi autori, premiul oferit urmează a fi împărţit în mod egal între aceştia.

SCENARIILE CÂȘTIGĂTOARE VOR FI MONTATE ÎN COLABOARE CU TEATRUL NAȚIONAL « MARIN SORESCU » CRAIOVA

IX. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
a) În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia datelor personale, Organizatorul îşi asumă obligaţia de a nu face disponibile în niciun fel datele personale ale participanţilor fără acceptul acestora, dat în condiţiile legii.
b) Numele participanţilor nu vor fi făcute publice, cu excepţia numelor câștigătorilor.

X. PROTECŢIA DREPTURILOR DE AUTOR
a) Organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie în legătură cu protecţia drepturilor de autor în legătură cu scenariile prezentate.
b) Protejarea acestor drepturi de autor asupra scenariilor participante la concurs revine în exclusivitate participanţilor. Participanţii vor fi singurii răspunzători în cazul pretenţiilor de orice natură din partea terţilor cu privire la încălcarea drepturilor de autor şi conexe în legătură cu scenariile înscrise în concurs.

XI. TAXE
Organizatorul nu îşi asumă obligaţia plăţii niciunei taxe şi niciunui impozit, cu excepţia acelor taxe şi impozite stabilite în mod obligatoriu de lege în sarcina sa.

XII. REGULAMENTUL OFICIAL
a) Acest regulament prezintă condiţiile de participare în cadrul Concursului de Scenarii – 2013. Înscrierea în acest concurs înseamnă pentru participanţi aderarea necondiţionată şi irevocabilă la termenii acesteia.

b) Organizatorii nu răspund pentru informaţiile oferite de către candidaţi în vederea înscrierii în concurs decât în limitele verificărilor cu buna credinţă ce le revin spre buna organizare şi desfăşurare a concursului şi spre asigurarea egalităţii în drepturi a participanţilor. Depistarea până la momentul decernării premiilor sau chiar ulterior acesteia, a oricăror încălcări, de către orice participanţi, a condiţiilor de înscriere la concurs, dă dreptul organizatorilor să revoce premiul acordat.

c) Organizatorii garantează respectarea de către organizatori a legislaţiei în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe precum şi cu privire la orice alte drepturi cuvenite candidaţilor, în condiţiile stabilite pentru înscrierea şi participarea la concurs.

d) Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit pe pagina de web a organizatorilor : http://www.tineriilupta.ro/ și http://www.tncms.ro/

sursa:
http://www.tncms.ro/noutati.php#news

Concurs de poezie, Nicolae Drăgan, 2013


Primăria Gâlda de Jos, Alba, organizează cea de a III-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie “Nicolae Drăgan”.
CONCURS DE CREAŢIE POEZIE: 10 OCTOMBRIE – 7 DECEMBRIE 2013
La concurs poate participa orice persoană, indiferent de vârstă, care nu este membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Concurenţii vor trimite pe fişier ataşat câte 3 poezii însoţite de un motto într-un singur fisier atasat, ( toate poeziile într-un singur document), până la data de 17 noiembrie 2013, pe adresa de e-mail festivaldragan2013@yahoo.ro (motto va fi scris sub titlul fiecărei poezii ).
PERSOANA DE CONTACT –LUNCA MIHAELA
Email mirabilasamanta@yahoo.com, tel. 0258846123 orele 8-12, 0758391485
Pe un alt fişier se vor trimite datele personale ale autorului însoţite de acelaşi motto.
Juriul festivalului va fi compus din personalităţi literare din judeţul Alba.
Lucrările vor fi trimise juriului prin poşta electronică.
Fiecare membru va nota independent fără a cunoaşte opinia celorlalţi.
Cumulul de puncte va fi realizat de către organizator în prezenţa juriului stabilindu-se poziţa fiecărui concurent în cadrul concursului .
Festivitatea de premiere va avea loc în data de 7 decembrie 2013 Alba Iulia.
Toţi participanţii vor primi diplome de participare prin poşta electronică.
PREMII: PREMIUL “NICOLAE DRĂGAN “ – 1000 RON, PREMIUL I – 700 RON, PREMIUL II – 500 RON, PREMIUL III – 300 RON.

sursa: http://www.rasunetul.ro/festivalul-international-de-poezie-nicolae-dragan

Concurs de manuscrise (debut) Editura Cartea Românească, 2013


Cartea Editura Cartea Românească organizează concursul anual de debut, ediția 2013, cuprinzând următoarele secțiuni:
– Poezie;
– Proză;
– Critică și istorie literară;
Manuscrisele participante la concurs vor fi atașate unui e-mail, creat cu această ocazie. Adresa de e-mail poate fi motto-ul volumului, un fragment din motto sau titlul cărții. Exemplu: orazero@yahoo.com etc. Mailul și manuscrisul nu vor conține numele concurentului – cazul contrar duce la descalificare. De asemenea, manuscrisele nu pot fi trimise prin poștă, ci doar depuse direct la sediul editurii – Calea Victoriei nr. 133, intrarea prin strada Sfinții Voievozi nr. 61, etaj 2 – între 1 septembrie 2013 și 15 decembrie 2013 (data poștei).
Plicul va purta mențiunea „Pentru concursul de debut al Editurii Cartea Românească” și va fi specificată secțiunea la care participă.
Pe plic, nu va fi înscris numele expeditorului, în locul acestuia se va scrie un motto. În interior, se va introduce un al doilea plic sigilat – va conține CV-ul autorului și date de contact – cu același motto.
Manuscrisele trebuie să aibă: cele de poezie, minimum 50 de pagini, cele de proză/ critică literară/istorie literară, minimum 150.000 de semne.
Lucrările declarate câștigătoare vor fi publicate. Sunt acceptate și manuscrise ale autorilor care au fost incluși anterior în antologii sau au publicat în volume colective.
Premiul constă în publicarea volumului.
Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază.
Relații suplimentare pot fi obținute la telefon 021/319.65.99 sau prin email la adresa: ecr@cartearomaneasca.ro.
SISTEM MOTTO.

sursa:http://ziarstudentesclitere.wordpress.com/2013/08/17/ed-cartea-romaneasca-lanseaza-concursul-anual-de-debut-editia-2013/

12 februarie 2013

Concurs național de dramaturgie 2013


Teatrul Naţional Timişoara, în calitate de organizator, lansează Concursul Naţional de Dramaturgie, ediţia 2013, care se adresează dramaturgilor de limbă română, debutanţi sau consacraţi, din România şi diaspora.

Concursul are ca obiectiv central stimularea scrierii de noi texte pentru teatru, în concordanţă cu direcţiile scenice contemporane. Participanţii vor trimite un dosar care va conţine:

un sinopsis – o descriere a subiectului, o descriere a personajelor, o descriere a structurii prevăzute a textului.

Dosarul va fi trimis, până cel târziu sâmbătă, 23 martie 2013, data poştei, într-un plic cu specificarea “pentru Concursul Naţional de Dramaturgie”, pe adresa: Teatrul Naţional, Str. Mărăşeşti nr. 2, 300086 Timişoara, România.
Plicul expediat va conţine următoarele:
1. un CD cu materialele solicitate mai sus;
2. materialele listate;
3. un al doilea plic, mai mic, pe care va fi scris SYNOPSIS:… (titlul). Acest al doilea plic – sigilat – va conţine coordonatele autorilor şi va fi deschis de juriu doar după faza de selecţie. Sistem motto.

Materialele vor fi tehnoredactate în format electronic, cu diacritice. Materialele care nu vor avea coordonatele autorilor specificate în plic sigilat nu vor intra în concurs.

În etapa a II-a, juriul va selecţiona un număr de maxim trei dosare. Textele finaliste vor constitui tema atelierelor Concursului Naţional de Dramaturgie derulate la Timişoara în perioada FEST-FDR, festival desfăşurat în perioada 11-19 mai 2013, având ca finalitate prezentarea lor în spectacole-lectură. În urma vizionării, juriul va desemna textul câştigător. Toate cele trei texte finaliste vor fi publicate într-un volum editat de Teatrul Naţional Timişoara.

Premiul pentru textul câştigător constă în montarea acestuia pe scena teatrului în stagiunea 2013-2104.

Date de contact:

comunicare [at] tntimisoara.com
tntm.office [at] tntimisoara.com
tel. [+4]0256 201 288
gsm: [+4]0745 508 595
gsm: [+4]0752 113 551
Articole preluat:
http://ro.tntimisoara.com/cnd/

6 februarie 2013

Concurs de roman SF&Fantasy&Fantastic – 2013


Gazeta SF și Editura Tracus Arte vă anunță lansarea concursului de roman pe teme Science Fiction sau Fantasy pentru anul 2013. Premiul va fi unic și va consta în încheierea unui contract de publicare la Editura Tracus Arte.

Regulamentul concursului:

1. Genul literar al romanului să fie clar încadrabil în SF, Fantasy sau fantastic; Textul va avea între 300.000 și 600.000 de semne inclusiv spații;
2. Autorul manuscrisului de concurs trebuie să aibă publicat sau acceptat pentru publicare anterior termenului final de predare, cel puțin un text la categoria de proză a Gazetei SF și să nu fie membru al juriului;
3. Manuscrisul trimis în concurs să respecte normele grafiei (diacriticele în special) și ale gramaticii române;
4. Nu se acceptă în concurs texte publicate anterior parțial sau integral, sau predate în vederea publicării înainte de finalizarea concursului către alte edituri sau redacții;
5. Manuscrisul să fie redactat cu formatările de bază, A4, Times Roman, corp de 12;
6. Ultima zi acceptată pentru predarea manuscrisului este în data de 31 august 2013.

Transmiterea textelor de concurs se va putea face începând cu 1 februarie 2013, conform instrucțiunilor ce vor fi comunicate ulterior.
Articol preluat:
http://ioanalexandru.wordpress.com/2013/02/06/concurs-de-romane-sff-2013/
http://clublit.wordpress.com/2013/01/02/concurs-de-roman-sff-2013/

30 iunie 2011

Concurs de debut Max Blecher – Herg Benet

Filed under: Concurs — maskirovka @ 10:42
Tags:

Dezideratul comun al Casei de Editură Max Blecher şi al Editurii Herg Benet de a sprijini literatura tânără valoroasă a întâlnit necesitatea tot mai evidentă de a lansa un concurs de debut în care manuscrisele trimise chiar să fie citite. Concursul de debut Max Blecher – Herg Benet li se adresează celor încrezători în puterea literaturii şi în propriul talent, celor care s-au săturat de competiţiile fictive ale căror rezultate se cunosc cu câteva luni înainte de final. Acest concurs e pentru toţi cei ignoraţi de sistemul editorial pentru a nu tulbura cumva pasivitatea, lipsa de idei şi ierarhiile „breslei”. O şansă pentru scriitorii nedebutaţi în volum de a-şi face cunoscut numele – şi, fireşte, pentru editori, de a propune publicului cărţi adevărate, actuale, greu de uitat.

Desfăşurare:

Concursul va avea două secţiuni: Poezie şi Proză.

Condiţia principală este ca participantul să nu fi debutat până acum în volum, indiferent că este vorba despre poezie sau proză. Nu există limită de vârstă pentru înscriere.

Premiul constă în publicarea a 4 manuscrise căştigătoare, două de poezie şi două de proză, Casa de Editură Max Blecher şi Editura Herg Benet urmând a publica câte un manuscris din cele două genuri literare în toamna anului 2011.

Adresa de e-mail la care vor fi trimise manuscrisele este debutMBHB@gmail.com

Data limită până la care pot fi înscrise manuscrisele în concurs este 31 august 2011. Manuscrisele vor fi citite de către 7 scriitori şi editori, iar decizia juriului va fi comunicată până la sfârşitul lunii septembrie a acestui an.

Volumele câştigătoare vor fi lansate şi promovate în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus 2011.

Regulament:

Pentru a se înscrie în concurs, participantul îşi va face o adresă de e-mail Yahoo!, cu numele manuscrisului pe care îl propune juriului. De exemplu, un participant al cărui manuscris poartă titlul “ceaţă verde” va avea adresa de e-mail ceataverde@yahoo.com. Numele partipantului NU va fi precizat în e-mailul trimis juriului, ce va conţine manuscrisul, şi nici în interiorul manuscrisului. Încălcarea acestei reguli duce la descalificarea automată.

Este obligatoriu ca fiecare manuscris, indiferent de genul literar, să aibă o întindere suficientă pentru a constitui, de sine stătător, un volum tipărit.

La secţiunea Proză, participantul se poate înscrie atât cu proză scurtă, cât şi cu roman.

JURIUL concursului este format din scriitorii: Ioan Es. Pop, Liviu Antonesei, Radu Vancu, Dan Coman, Răzvan Ţupa şi editorii Claudiu Komartin şi Alexandru Voicescu.

Membrii juriului nu vor cunoaşte identitatea concurenţilor, aceasta urmând a fi dezvăluită după desemnarea manuscriselor câştigătoare.

Autorul anuntului de mai sus:
Cristina Nemerovschi, http://www.fdl.ro

25 iunie 2011

Festivalul concurs de poezie “Costache Conachi” (2011)


REGULAMENTUL
Festivalului concurs de poezie

“Costache Conachi”’

ediţia a XIX-a

În zilele de 29-30 septembrie 2011, Casa de Cultură a municipiului Tecuci organizează cea de a XIX-a ediţie a Festivalului concurs de poezie „Costache Conachi’’.

Concurenţii : la această manifestare culturală pot participa tineri creatori de poezie în vârstă de până la 35 de ani, care nu au publicat în volum. Concurenţii vor trimite un număr de zece poezii în câte cinci exemplare, care vor purta fiecare, acelaşi moto de identificare. Într-un alt plic închis, pe care va fi înscris moto-ul de la poezii, participanţii vor introduce o fişă cu câteva date personale : numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, ocupaţia, studiile, distincţii literare, telefon, etc.

Plicurile cu fişa personală se vor deschide după jurizarea poeziilor şi stabilirea premiilor.

Lucrările vor fi expediate până la data de 16 septembrie 2011 – data poştei – pe următoarea adresă :

Casa de Cultură a municipiului Tecuci,

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, cod 805300, jud. Galaţi,

cu menţiunea “Pentru concursul naţional de poezie „C. Conachi”

Relaţii la tel. 0236/820 449; 0723/289 695

e-mail : culturatecuci@gmail.com

Jurizarea : lucrările vor fi apreciate de un juriu, constituit din personalităţi ale criticii literare romaneşti şi ale vieţii culturale locale, care va desemna laureaţii festivalului.

Premiile : concurenţii stabiliţi câştigători vor fi invitaţi la Tecuci, în zilele de 29-30 sept. 2011, la manifestările organizate cu prilejul Festivalului Naţional de poezie “Costache Conachi”.

Organizatorii vor acorda următoarele premii în numerar :

Marele premiu – 600 lei

Premiul I – 400 lei

Premiul II – 300 lei

Premiul III – 200 lei

Vor mai fi oferite premii și din partea unor edituri sau reviste literare.

Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui, în mod excepţional, anumite premii.

Cazarea, transportul şi masa (diurna) vor fi suportate de organizatori.

Laureaţii vor fi prezenţi personal la Tecuci, pentru a primi premiile şi pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul Festivalului concurs de poezie “Costache Conachi”.

Director,

Viorel Burlacu

sursa
http://www.sisif.ro/news%20zOne/658/Festivalul-concurs-de-poezie-Costache–Conachi-%282011%29.html

Concurs national de poezie si proza scurta de fictiune


Concursul îşi va avea localizarea în mediul on-line, pe site-ul nostru http://www.cnppsf.ro . Adresa TextConstruct fiind în Cluj-Napoca, eventualele legături şi parteneriate se vor realiza din frumosul oraş transilvănean. Mai mult, pentru fiecare dintre momentele desfăşurării concursului există pagini dedicate pe acest site. În linii generale, ulterior etapei de promovare, se va da startul pentru depunerea lucrărilor în data de 15 iulie.

Etapa de depunere a lucrărilor va dura două luni, până în data de 15 septembrie. În funcţie de numărul de lucrări depuse în această perioadă, jurizarea se va desfăşura în următoarea perioadă. Estimăm o durată minimă de o lună şi jumătate, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de numărul de lucrări. Sperăm ca cel târziu în 1 Decembrie să se încheie etapa de jurizare şi să se desemneze câştigătorii.

Organizarea unei conferinţe de presă sau a unei expoziţii de fotografie/pictură se va realiza tot în oraşul Cluj- Napoca pentru a marca terminarea concursului si premierea câştigătorilor.

Ne dorim ca acest concurs să primească o anuitate constantă, dar acest lucru ţine în mare măsură şi de numărul de lucrări primite şi de impactul pe care Concursul îl va avea.

Reguli într-un minut

Pentru a participa la Concurs, trebuie să îndepliniţi câteva condiţii:

– să aveţi vârsta între 16 şi 40 de ani

– să nu aveţi publicate mai mult de două lucrări de proză sau poezie.

Maxim două lucrări pot fi depuse de către fiecare participant.

Proza scurtă nu poate să depăşească 8 pagini de word, cu specificaţiile: font Times New Roman 12, spaţiu de 1,15 între rânduri, margini de 1 inch la pagină.

Poezia nu poate să depăşească două pagini de word, utilizând specificaţiile de mai sus.

Neclarităţi, întrebări sau alte probleme vor fi discutate ori pe forumul de discuţii, ori prin intemediul paginii de contact.

sursa
http://www.cnppsf.ro/index.php/en/concurs

Concursul de poezie si proza Agatha Grigorescu Bacovia


Concursul literar „Agatha Bacovia” va avea loc la Mizil și este deschis tuturor scriitorilor, indiferent de vârsta pe care aceștia o au sau apartenenţă la Uniunea Scriitorilor, indiferent dacă au publicat sau nu.

Juriul, prezidat de Eugen Simion, va fi format din 5 membri ai Uniunii Scriitorilor din România, iar câştigătorii vor fi anunţaţi din timp despre data desfăşurării festivităţii de premiere.

Cele 15 texte de poezie sau/și prozele scurte de 15-20 pagini maxim, cu caractere Times New Roman, corp 14 trebuiesc trimise pe suport electronic (e-mail sau CD) pe adresa Asociaţia Culturală Agatha Grigorescu Bacovia, str. Agatha Grigorescu Bacovia, nr.13 A, Mizil, jud. Prahova sau pe adresa de poștă electronică pe e-mail-ul lucian_manailescu@yahoo.com, până la data limită de 10 septembrie 2011, data poştei.

2 iunie 2011

Concurs de eseuri în limba spaniolă „E.M. Cioran – Institutul Cultural Roman“


Institutul Cultural Român de la Madrid anunţă pentru prima dată concursul de eseuri în limba spaniolă „E.M. Cioran“, dedicat filosofului româno-francez, în cadrul centenarului naşterii filosofului şi al Anului literaturii române în Spania….
REGULI DE PARTICIPARE

1. Concursul este deschis tuturor participanţilor indiferent de naţionalitate.
2. Pentru înscrierea în concurs participanţii trebuie să trimită un eseu original, care să aibă ca punct de plecare următorul fragment aparţinând operei lui Emil Cioran: „Praf învăluit în fantasme, așa e omul: în forma sa ideală ar fi un Don Quijote văzut prin ochii lui Eschil.“ (Emil Cioran).
3. Eseul trebuie să fie inedit/original; în cazul apariţiei unor reclamaţii legate de drepturile de autor asupra sa sau cu privire la participarea textului în cadrul altor concursuri, ori a altor probleme de natură juridică asupra eseului prezentat, ICR îşi declină orice răspundere, iar responsabilitatea legală cade în sarcina participantului la concurs.
4. Eseul trebuie să fie prezentat în limba spaniolă, să aibă maximum 15 pagini (scrise pe o singură faţă, A4, Times New Roman 12, la două rânduri), în patru exemplare tipărite însoţite de suportul electronic (CD).
5. Eseurile vor fi semnate cu pseudonim, toate cele patru exemplare vor conţine titlul eseului şi pseudonimul participantului.
6. Într-un plic separat, închis, se vor regăsi: tiltul eseului, pseudonimul, numele şi prenumele participantului, data naşterii, domiciliul, telefonul, emailul, o copie a documentului de identitate şi un scurt CV. Plicul trebuie să aibă înscripţionat la exterior pseudonimul participantului.
7. Cele patru exemplare ale eseului, precum şi plicul separat şi închis (punctul 6) se vor introduce într-un alt plic închis care va fi trimis cu menţiunea: „Concurso de ensayo E.M. Cioran – Instituto Cultural Rumano“ – 2011.
8. Data limită de trimitere a eseurilor: 31 iulie 2011.
9. Eseurile se pot trimite doar prin poştă tradiţională prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarea adresă: Calle Marquez de Uquijo no. 47, 1 Dcha, 28008, Madrid, cu menţiunea „Concurso de ensayo E.M. Cioran – Instituto Cultural Rumano“ – 2011.
10. Nu se primesc eseuri trimise prin mail electronic şi nici aduse în persoană la sediul ICR Madrid.
11. Eseurile necâştigătoare nu se înapoiază.
12. Juriul va fi format din profesori universitari, critici şi traducători din Spania şi de un reprezentant al Institutului Cultural Român şi îşi va desfăşura activitatea de jurizare si deliberare în perioada 1 august – 15 septembrie 2011.
13. Decizia juriului va fi comunicată la data de 26 septembrie 2011 (când are loc primul eveniment din seria de evenimente dedicate promovării culturii române cu ocazia statului României de țară invitată la Târgul de Carte Liber), prin afişare la sediul ICR Madrid şi pe pagina de internet http://www.icr.ro/madrid. Decizia juriului este inapelabilă. De asemenea, juriul are dreptul să declare concursul nul în absenţa unui câştigător plauzibil.
14. Premiul acordat, unic, este în valoare de 2 000 de euro impozabili şi va fi acordat în cadrul evenimentelor care vor marca prezenţa României ca ţară invitată a Târgului de Carte Liber din Madrid (5-7 octombrie 2011).
15. Institutul Cultural Român își rezerva drepturile asupra textului premiat doar pentru publicarea sa în materiale de natură non-comercială.

sursa: Institutul Cultural Roman – Madrid

Concursului Naţional de Poezie „Vasile Militaru”


Societatea culturala „Anton Pann” Valcea, Primaria Ocnele Mari si Societatea Nationala a Sarii Bucuresti organizeaza Editia a II-a a Concursului National de Poezie „Vasile Militaru”, in perioada 15 aprilie 201 iunie 2011.

Concursul se adreseaza tuturor creatorilor de poezie..

Tematica Concursului: prezentarea in versuri originale ale realitatilor istorice, sociale, a traditiilor poporului roman, a frumusetilor patriei.

Lucrarile vor cuprinde 5 poezii dactilografiate (la doua randuri) care vor fi expediate pana la data de 20 iunie 2011, pe adresa: Biblioteca Oraseneasca „Vasile Militaru” Ocnele Mari, judetul Valcea.

Fiecare lucrare va primi un moto si va fi insotita de un plic inchis ce va avea acelasi moto. In plicul inchis se vor prezenta datele personale ale autorului: numele, prenumele, adresa, nr. telefon, varsta, ocupatia.

Se vor acorda urmatoarele premii:

– Premiul I: 300 lei
– Premiul II: 200 lei
– Premiul III: 100 lei
– Premiul Special

Se vor mai acorda trei mentiuni, fiecare a cate 50 lei.

Premiantii vor mai primi: Diploma de Onoare, Diploma de Participare, carti.
Lucrarile premiate vor fi prezentate [n cadrul festivalului de Poezie „Vasile Militaru”, ce se va organiza [n ziua de 8 iulie 2011.

Juriul va fi format din personalitati ale vietii culturale romanesti.

Cheltuielile de transport, cazare, masa, premiere, materiale secretariat pentru invitati si premianti vor fi suportate de catre organizatori.

sursa
http://www.prolibro.eu/concursul-national-de-poezie-vasile-militaru-ocnele-mari-2011

Concurs de manuscrise, Editura Rafet, FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „TITEL CONSTANTINESCU”


Editura RAFET şi Asociaţia ,, Renaşterea Râmniceană’’

Organizează

FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „TITEL CONSTANTINESCU” REGULAMENT

CONCURS DE VOLUME

Festivalul Naţional de Creaţie Literară “TITEL CONSTANTINESCU”, ediţia a IV-a, îşi propune sprijinirea creatorilor literari din România şi din diaspora. Concursul de literatură cuprinde mai multe genuri literare la care concurenţii pot lua parte (poezie, proză scurtă, eseu, teatru, critică).

Etapele desfăşurării concursului sunt următoarele:

– primirea lucrărilor: 15 ianuarie – 10 IULIE 2011

– jurizarea şi stabilirea câştigătorilor: 15 IULIE – 5 AUGUST 2011

– premierea şi gala laureaţilor: 13 AUGUST 2011

Creatorii literari pot participa la concurs la unul sau la mai multe genuri literare, cu un singur volum care să nu depăşească 120 pagini scrise pe computer, cu litera de 12, format A5. Nu sunt acceptate volumele publicate.

Acestea se primesc la sediul Editurii RAFET din Râmnicu Sărat, str. Gradiştea nr. 5 jud. Buzău, cod poştal 123500, pe CD ori pe adresa de e-mail: editurarafet@yahoo.com.

Volumele trimise pentru concurs nu se returnează după terminarea festivalului.

Premiile care se vor acorda:

1. Marele Premiu „ Titel Constantinescu” – publicarea volumului

2. Premiul ,, Slam Râmnic – publicarea volumului

3. Premiul „Victor Frunză”-publicarea volumului

4. Premiul „ Octavian Moşescu ”-publicarea volumului

5. Premiul „Florica Cristoforeanu” ”- publicarea volumului

sursa
http://costyconsult.wordpress.com/2011/05/29/concurs-editura-rafet-regulament-date-de-contact-termene/

30 mai 2011

Concursul de proză MARIN PREDA, 2011

Filed under: Concurs,Uncategorized — maskirovka @ 10:36

Concursul va avea două secţiuni: proză scurtă în manuscris-nepublicată şi reevaluarea critică a operei lui Marin Preda.

Concursul se adresează tinerilor prozatori şi critici literari care nu au debutat în volum şi nu au depăşit vârsta de 40 de ani.

Lucrările acestora sunt aşteptate până la data de 31 august pe adresa CJCPCT Teleorman, iar premierea va avea loc în data de 23 septembrie la Siliştea Gumeşti.

Câştigătorii celor două secţiuni ale concursului de proză vor pleca acasă cu premii în bani, cuprinse între 1000 şi 500 de lei, oferite de sponsori, dar şi cu perspective de publicare în cele mai cunoscute reviste literare din ţară.

SURSA
http://www.adevarul.ro/locale/alexandria/Alexandria-Concursul_de_proza_-_Marin_Preda-_se_reia_dupa_opt_ani_0_484151619.html

Pentru informaţii suplimentare vizitează:
http://www.ansamblulburnasul.ro/
E-mail:cjcpctteleorman@yahoo.com

Manuscrisele de proză scurtă trebuie să conțină un număr de 1-3 texte de proză scurtă, de maxim 20 de pagini în total. Manuscrisele de eseuri critice despre Marin Preda trebuie să conțină un număr de 1-2 eseuri critice, de maxim 10 pagini.

Manuscrisele, la secțiunea la care participați, se vor trimite în 5 exemplare, în sistem motto* și alături de un CD cu textele (pentru a facilita publicarea în revistă în eventualitatea unui premiu), pe adresa Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, str. Ion Creangă, nr. 52-54, 140056 – municipiul Alexandria, județul Teleorman, cu menţiunea „pentru concurs”, până la data limită de 31 august 2011, data poștei.

La proză scurtă se vor acorda următoarele premii: Premiul „Marin Preda” şi Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (în valoare de 1000 lei), lucrările premiate urmând a fi publicate de Revista „Luceafărul de dimineaţă”; Premiul I (în valoare de 700 lei), Premiul al II-lea (în valoare de 600 lei) şi Premiul al III-lea (în valoare de 500 lei), care vor fi, de asemenea, acordate împreună cu premiile unor reviste literare sau de cultură, care urmează să publice ulterior prozele scurte premiate.

La eseuri se vor acorda: Premiul I (în valoare de 700 lei), Premiul al II-lea (în valoare de 600 lei) şi Premiul al III-lea (în valoare de 500 lei) acordate, și ele, împreună cu premiile unor reviste literare sau de cultură, care urmează să publice ulterior eseul premiat.

Relații suplimentare
tel. 0347-804.482

Concursul internaţional de poezie Toamna Bacoviană – 130 – George Bacovia

Filed under: Concurs — maskirovka @ 07:46

Concursul internaţional de poezie Toamna Bacoviană – 130 – George Bacovia

Regulamentul concursului

1. Sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare, redactate cu diacritice, corect din punct de vedere gramatical, al ortografiei şi al punctuaţiei.
2. La concurs pot participa tineri din România şi diaspora, care nu au debutat editorial şi nu au împlinit 35 de ani.
3. Lucrările se trimit până la data de 20 august 2011 pe adresa: usrbacau@yahoo.com sau Uniunea Scriitorilor din România Filiala Bacău, str. 9 Mai, nr. 7, cod 600037, Bacău.
4. Lucrările vor fi însoţite de un Curriculum Vitae, care va conţine numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, activitate literară (dacă este cazul), adresa completă, numărul de telefon şi eventual, adresa electronică.
5. Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum 5 şi maximum 10 poezii.
6. Laureaţii vor fi anunţaţi până pe data de 10 septembrie 2011, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, care va avea loc la Centrul de Cultura “ George Apostu “ Bacău, în data de 16 septembrie 2011.
7. Organizatorii asigură cazarea laureaţilor şi o masă.
8. Juriul concursului va fi alcătuit din scriitori, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.
9. Membrii juriului nu mai pot schimba ulterior ordinea rezultată în urma jurizării.
10. Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii:
• Premiul I – 500 Lei
• Premiul II – 300 Lei
• Premiul III – 150 Lei
• 3 mențiuni

sursa
http://www.csjbacau.ro/p_bacovia-poezie.html

13 aprilie 2011

The 5th Annual Ted Walters International Short Story, Poetry and Playwriting Competition 2011


The University of Liverpool „Creative Writing Society for Lifelong Learning” anunţă cea de-a V-a ediţie a Concursului Internaţional „Ted Walters”, cu trei categorii: poezie, proză scurtă şi dramaturgie. Concursul se adresează scriitorilor anglofoni şi anglofili, de orice naţionalitate. Data-limită de înscriere este 30 iunie 2011. Câştigătorii vor fi anunţaţi după 1 august 2011.

Detalii despre regulamentul competiţiei şi formularul de înscriere găsiţi pe site-ul
concurs

sursa
http://www.the-village.co.uk/tedwalters.htm

Concursul de poezie Tudor Arghezi

Filed under: Concurs — maskirovka @ 08:50
Tags: ,

Concursul naţional de poezie “Tudor Arghezi” se va desfășura mai întâi la Târgu-Jiu, apoi la Târgu-Cărbuneşti, în județul Gorj, pe data de 22 mai, începând cu ora 11.00. Concursul este realizat cu sprijinul Uniunii Scriitorilor, iar lucrările vor fi apreciate de un juriu, constituit din personalităţi ale criticii literare romaneşti și scriitori contemporani. În cadrul festivalului vor fi acordate premiile “Tudor Arghezi” Opera Omnia și Opera Prima, în valoare de 5000 lei, respectiv 1000 lei.

Autorii nedebutaţi pot participa la concursurile “Cuvinte potrivite” pentru un volum de poezie în manuscris (maxim 100 pagini), deschis autorilor români nedebutaţi, având vârsta maximă de 47 ani, în valoare de 1000 lei și “Bilete de papagal” pentru un grupaj de minim 10 poezii dactilografiate, într-un singur exemplar, secțiune la care se acordă trei premii în valoare de 800 lei, 700 lei, respectiv 600 lei. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica în Bilete de papagal, unele lucrări prezentate în concurs, fără să acorde drepturi de autor.

Lucrările – dactilografiate, într-un singur exemplar, pentru secţiunile de concurs, precum şi volumele pentru Opera Prima şi Cuvinte Potrivite, se primesc până la data limită de 16 mai 2011, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 210135 Târgu- Jiu, Calea Eroilor, nr. 15, judeţul Gorj, cod poştal: 210135, cu menţiunea ‘‘Pentru Festivalul «Tudor Arghezi»’’ La expediere se va respecta clasicul sistemul motto*.

Informaţii suplimentare la:
Centrul jud. pentru Conservarea și Promovarea Culturii
telefon/fax: 0253/213.710. mobil: 0721.370057
Persoane de contact: dir. Ion Cepoi: 0721.370057
Constantin Popescu: 0766715938; Viorel Surdoiu 0727930333
Biblioteca “Christian Tell” tel 0253/214.904
http://www.traditiigorj.ro, e-mail: traditii_gorj@rdslink.ro

Sistem motto* :

La începutul grupajului de poeme trebuie să aveţi un “motto” de identificare. Acelaşi “motto” de identificare trebuie scris şi pe un plic mai mic, în care se introduce CV-ul (nume, prenume, locul şi data naşterii, domiciliu, studii, premii literare sau publicaţii în reviste literare, dacă e cazul, şi datele de contact, adresa şi numărul de telefon). Grupajul de poeme şi plicul mai mic se introduc într-un plic mare şi se trimit prin poştă (nerecomandat, ca să nu srieţi niciun nume pe plicul mare).

Concursul de proză scurtă Helion 2011

Filed under: Concurs — maskirovka @ 08:47

Ediția a 25-a a concursului anual de proză scurtă Helion se va desfășura în perioada 1 octombrie – 15 noiembrie 2011.

Lucrările originale, având maximum 30000 de semne tipografice, se vor expedia prin poștă sau e-mail pe adresa redacției Helion helion(at)arsfan(dot)ro, până la 30 septembrie 2011 (data poștei sau internet). Fiecare lucrare va fi însoțită de un CV al autorului. Premiile sunt în valoare totală de 1500 lei, după cum urmează:

Premiul I – 800 lei

Premiul al II-lea – 400 lei

Premiul al III-lea – 200 lei

Rezultatele concursului se vor anunța în 15 noiembrie 2011.

SURSA
http://www.helionsf.ro/component/content/article/199-stiri-sf/414-concursul-de-proza-helion.html

1 februarie 2011

Concurs de volume pentru autori sub 35 de ani la Uniunea Scriitorilor


Uniunea Scriitorilor anunţă lansarea Concursului de volume deschis tinerilor autori, sub 35 de ani, ediţia 2011. Manuscrisele vor fi depuse la Secretariatul Uniunii pînă la data de 15 februarie 2011. Un juriu al USR va premia cîte un volum de poezie, proză şi eseu. Deci, 3 categorii.

Volumele cîştigătoare vor fi publicate la Editura Cartea Românească.
Contact:
Calea Victoriei nr.115, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010071, Secretariat d-na Adriana Stoica.
Tel: 021.3165829, 021.3165827
Sursa:
http://www.uniuneascriitorilor.ro/noutati.php#concurs-de-volume-pentru-tinerii-autori-la-uniunea-scriitorilor

29 ianuarie 2011

Festivalul-Concurs Internaţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII”


Ediţia a X – a, 22 – 24 septembrie, Bacău, 2011

Regulamentul concursului

Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov” organizează cea de-a X – ediţie Festivalul-Concurs de Literatură „Avangarda XXII”, manifestare care îşi propune descoperirea şi promovarea creatorilor de poezie proză, teatru şi critică literară în limba română – tineri şi adulţi, începători şi profesionişti -, a celui mai bun debut în volum, a celor mai buni poeţi consacraţi, precum şi a celei mai bune antologii de autor, identificarea şi promovarea celor mai valoroase reviste literare şi de cultură de limbă română din ţară şi străinătate. De asemenea, iniţiativa îşi mai propune descoperirea şi promovarea valorilor autentice băcăuane prin acordarea Premiilor Anuale ale Fundaţiei „Georgeta şi Mircea Cancicov” pentru Literatură, Cultură, Arte, Ştiinţe şi Învăţământ.

Condiţii de participare

La această competiţie pot participa:
I. Creatori de poezie, proză, teatru şi critică literară şi/sau eseu în limba română din ţară, Basarabia, Bucovina (Ukraina), Voivodina (Serbia), Gyula (Ungaria) şi din diaspora, cu cetăţenia română, a ţării de rezidenţă sau cu dublă cetăţenie, care:
 nu au depăşit vârsta de 35 de ani şi nu au debutat editorial
 au debutat editorial în perioada 2009 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani
 nu au depăşit vârsta de 55 de ani (scriitori profesionişti),
precum şi
II. Autori de antologii (din creaţia unui singur sau a mai multor poeţi) în limba română, din ţară, Basarabia, Bucovina (Ukraina), Voivodina (Serbia) şi din diaspora, apărute în 2009

III. Reviste literare şi de cultură

IV. Creatori din domeniile literaturii, artelor, ştiinţei şi învăţământului

Desfăşurarea concursului

I. Concurenţii care nu au depăşit vârsta de 35 de ani, nu au debutat editorial şi nu au primit premiul de debut în volum în ediţiile anterioare vor expedia un număr de minimum 25 poezii dactilografiate într-un exemplar. Lucrările vor purta un moto, iar fişa autorilor (care va conţine, în mod obligatoriu, numele şi prenumele, locul şi data naşterii, profesia, locul de muncă, adresa exactă, numărul de telefon şi de mobil şi adresa de e-mail) se va introduce într-un plic închis, ce va avea acelaşi moto cu cel al lucrărilor.
De asemenea, concurenţii vor introduce în plicul mare un CD cu textele şi fişa autorului culese în word, cu fonturi româneşti – diacritice (condiţie eliminatorie!), precum şi cu două poze color – una bust şi una în picioare, scoase cu aparat foto digital, la rezoluţie maximă.
Pentru mai multă siguranţă, conţinutul CD-ului va fi transmis şi la adresa de e-mail: fundatiacancicov@yahoo.com
 Concurenţii care au debutat editorial în anul 2010 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani vor trimite trei exemplare din cartea apărută, un CD cu un curriculum vitae şi o fotografie.
 Poeţii consacraţi, care nu au depăşit vârsta de 55 de ani, vor trimite minimum trei titluri de cărţi reprezentative, un CD cu un curriculum vitae şi o fotografie.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru editorii (responsabilii, îngrijitorii) antologiilor care cuprind creaţiile mai multor poeţi.
 Poeţii profesionişti, care şi-au scos o antologie din creaţia proprie în anul 2010, vor trimite trei exemplare din cartea respectivă, un CD cu un curriculum vitae şi o fotografie.
 Prozatorii, dramaturgii şi criticii literari vor trimite o carte editatâ în anul 2010, în trei exemplare, un CD cu un curriculum vitae şi o fotografie
 Directorii (redactorii-şefi) publicaţiilor literare şi de cultură de limbă română, din ţară şi străinătate vor trimite cel puţin trei numere reprezentative apărute în cursul anului 2010, un CD cu un curriculum vitae şi o fotografie.
Toate lucrările vor fi expediate, până la data de 15 iulie 2011 (data poştei), pe adresa: Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bacău, Strada Vasile Alecsandri” nr. 41, etaj IV, cod poştal 600011, cu menţiunea: „Pentru Festivalul-Concurs de Literatură Avangarda XXII”.
Concurenţii premiaţi vor fi, în prealabil, anunţaţi telefonic sau prin poşta electronică în vederea participării la festivitatea prilejuită de acest eveniment.
Organizatorul va asigura transportul, masa şi cazarea pentru invitaţi şi laureaţi.
Manuscrisele, revistele, cărţile şi CD-urile nu se înapoiază.

II. Până la data de 15 iulie 2011, creatorii din domeniile literaturii, artei şi ştiinţei din Bacău vor depune câte o carte la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional (Strada Vasile Alecsandri” nr. 41, etaj IV, cod poştal 600011).
Tot până la această dată, plasticienii, soliştii vocali şi instrumentişti vor depune, la aceeaşi instituţie, 5 lucrări (tablouri, sculpturi, înregistrări pe CD etc).

Premiile:

Pentru prozatorii consacraţi, care nu au depăşit vârsta de 55 de ani:
 Premiul „GEORGETA MIRCEA CANCICOV” pentru cea mai bună carte de proză a anului 2010

Pentru poeţii consacraţi, care nu au depăşit vârsta de 55 de ani:
 Premiul „GEORGE BACOVIA” pentru cea mai bună carte de poezie a anului 2010

Pentru dramaturgii consacraţi, care nu au depăşit vârsta de 55 de ani:
 Premiul „ION LUCA” pentru cea mai bună carte de teatru a anului 2010

Pentru criticii literari consacraţi, care nu au depăşit vârsta de 55 de ani:
 Premiul „VASILE SPORICI” pentru cea mai bună carte de critică literară a anului 2010

Pentru poeţii care au debutat editorial în anul 2010 şi care nu au depăşit vârsta de 47 de ani:
 Premiul pentru cea mai bună carte de debut a anului 2010

Pentru cea mai bună antologie (inclusiv de autor) de poezie a anilor 2010:
 Premiul „GEORGE BACOVIA”

Pentru poeţii care nu au debutat editorial şi nu au depăşit vârsta de 35 de ani:
 Premiul de debut în volum al Editurii Fundaţiei Culturale Cancicov Bacău
La această categorie se vor mai acorda Premiile II şi III, trei menţiuni, precum şi premiile unor reviste literare.

Pentru cea mai bună revistă literară şi de cultură a anului 2010:
 Premiul FUNDAŢIEI CULTURALE „GEORGETA şi MIRCEA CANCICOV”

Pentru întreaga creaţie poetică, Juriul va acorda:
 Premiul „OPERA OMNIA” şi/sau PREMIUL DE EXCELENŢĂ

PREMIILE ANUALE ALE FUNDAŢIEI CULTURALE „GEORGETA ŞI MIRCEA CANCICOV” PENTRU LITERATURĂ, CULTURĂ, ARTE, ŞTIINŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT
În vederea stimulării şi promovării la nivel naţional şi internaţional a creatorilor băcăuani din domeniile
literaturii, artelor, ştiinţei şi învăţământului, juriul constituit va acorda:

 Premiul „GEORGE BACOVIA” pentru cea mai bună carte de poezie a anului 2010
 Premiul „GEORGETA MIRCEA CANCICOV” pentru cea mai bună carte de proză a anului 2010
 Premiul de Excelenţă pentru cea mai bună traducere de poezie a anului 2010
 Premiul „NICU ENE” pentru cel mai bun artist plastic al anului 2010
 Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun actor al anului 2010
 Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun solist vocal al anului 2010
 Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun instrumentist al anului 2010
 Premiul „GRIGORE TABACARU” pentru cea mai bună instituţie de învăţământ a anului 2010
 Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun management cultural pe anul 2010

Notă:
Premiile vor fi acordate numai persoanelor prezente la festivitatea de decernare a acestora. În lipsa premiantului, premiul se anulează.
Manuscrisele, cărţile, materialele şi revistele care nu îndeplinesc întocmai condiţiile acestui Regulament nu vor intra în concurs.

Relaţii suplimentare la telefon: 0234/513250
mobil: 0721/861045
E-mail: fundatiacancicov@gmail.com

Director Festival:
Victor Munteanu

sursa: Festivalul-Concurs Internaţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII”

22 ianuarie 2011

Concurs naţional de scrisori, eseuri, mesaje şi declaraţii de dragoste


Concursul naţional de scrisori, eseuri, mesaje şi declaraţii de dragoste, „Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit”, iniţiat de Biblioteca Judeţeană ”A.D.Xenopol” Arad, a ajuns în anul 2011, la a V-a ediţie. Startul concursului se dă, în fiecare an, de 15 ianuarie – ziua Mihai Eminescu. Demersul nostru a fost inspirat de corespondenţa dintre Poet şi Veronica Micle. Concursul „Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit” este asociat şi sărbătorii dragostei la români, Dragobetele, din 24 februarie.

Scrie mesajul / scrisoarea/ eseul/ declaraţia ta de dragoste şi expediază-le prin email la : marketing@bibliotecaarad.ro sau pe adresa bibliotecii: Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol” Arad, Strada Gheorghe Popa de Teiuş, nr.2-4, cod 310122 ori adu-le personal la Seviciul Marketing-Imagine al bibliotecii ( cam.22), până pe 28 februarie, ora 12.00.

Condiţii de participare

Concursul nostru are trei secţiuni: adolescenţi, adulţi şi persoane de vârsta a III-a. Textul expediat de dvs. trebuie să conţină cel mult 2500 de caractere, la 1 rând şi jumătate, în Times New Roman, cu caracter de 12. Concursul este deschis participanţilor din ţară cât şi celor din străinătate. Dacă doriţi, puteţi folosi un pseudonim literar, dar insistăm să ne trimiteţi o adresă, pentru a vă putea expedia premiul, dacă este cazul. Se vor acorda 4 premii pentru fiecare categorie de vârstă.

Întrucât anii trecuţi am avut concurenţi ce s-au lăsat influenţaţi şi chiar copleşiţi de scrisorile de dragoste de pe Internet, preluând cu nonşalanţă expresii, pasaje sau chiar scrisoarea în întregime, avertizăm amatorii de astfel de practici că vom descalifica orice tentativă de plagiat.

În urma concursului „Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit”, se vor publica, în presa locală, cele mai interesante lucrări, şi toate vor fi expuse în holul instituţiei.

Joi, 24 martie, la ora 13.00, va avea loc anunţarea premiilor şi festivitatea de premiere.

Vă urăm succes şi aşteptăm, cu mult interes, compoziţiile dumneavoastră.

Sursa:

21 ianuarie 2011

Concurs international de scenarii radiofonice 2011

Filed under: Concurs — maskirovka @ 14:22
Tags:

Aceasta competitie, organizata de British Council si BBC World Service, se adreseaza tuturor persoanelor de peste 16 ani, rezidenti intr-o alta tara decat Marea Britanie si care vor sa scrie o piesa radiofonica de 60 de minute, cu cel mult 6 personaje.

# Competitia are doua categorii: pentru persoanele care au engleza ca limba materna
# pentru persoanele care au engleza ca a doua limba

Criterii:
# Piesa trebuie sa fie in engleza, sa nu fi fost publicata si sa nu fi facut anterior obiectul altei productii.
# Verificati sectiunea „Rules” , pentru a afla mai multe detalii despre cum trebuie realizata piesa si cum puteti sa o trimiteti.

Premii:
# Cei doi castigatori de la fiecare categorie vor primi fiecare 2500 de lire sterline si o excursie la Londra pentru a vedea cum piesa lor este inregistrata pentru a fi difuzata de BBC World Service, la rubrica World Drama.
# Mai exista un premiu ce consta intr-un radio digital pe unde scurte pentru cea mai buna piesa primita din urmatoarele zone geografice: America; Europa; Africa si Orientul Mijlociu; Asia de Sud; Rusia si Caucaz; Asia si zona Pacificului.
# Toti cei care ajung pe „lista scurta” si ale caror piese vor fi evaluate de juriu vor primi cadouri de la BBC.

Data limita: 31 martie 2011

SURSA:
http://www.eurodesk.ro/program.php?id=RO0010000283

Concurs Naţional de Scenarii – HBO, 2011


REGULAMENT OFICIAL
Concursul Naţional de Scenarii iniţiat de HBO România în parteneriat cu Festivalul Internaţional de Film Transilvania
Ediţia 2011
Secţiunile Lung Metraj şi Scurt Metraj

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul prezentului concurs este HBO ROMÂNIA SRL, persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, str. Buzeşti nr.62 – 64, Cascade Building et.3, cam.2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului cu numărul J40/2103/1997, Cod Unic de Înregistrare 9337019, atribut fiscal R, denumită în continuare “Organizatorul”.

În vederea bunei organizări şi desfăşurări a acestui concurs, organizatorul va beneficia de experienţa şi aportul ASOCIAŢIEI PENTRU PROMOVAREA FILMULUI ROMÂNESC, organizaţie non-profit, cu sediul in Bucureşti, cod fiscal 14407480, având cont deschis la BRD Societe Generale, sucursala Calderon cont RO24BRDE410SV21857314100. Asociaţia Pentru Promovarea Filmului Românesc este organizatorul Festivalului Internaţional de Film Transilvania.

II. PARTICIPANŢI

Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice cetaţeni români, autori de scenarii de scurt şi lung metraj de ficţiune, care nu au mai creat, până la data limită de înscriere în cadrul acestui concurs, scenarii în baza cărora să se fi realizat vreun film de lung sau scurt metraj de ficţiune sau care să fi fost declarate câştigătoare ale vreunui concurs cu tematică similară.

Nu pot participa la acest concurs angajaţii HBO România, angajaţii Factory Creative Studio sau colaboratorii HBO România, precum şi rudele si afinii acestora, până la gradul IV inclusiv.

III. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Înscrierile pentru Concursul Naţional de Scenarii – Ediţia 2011 urmează a se desfăşura în perioada 1 februarie 2011 – 21 martie 2011, urmând ca până la data de 27 mai 2011 să fie anunţaţi cei trei finalişti ai următoarelor categorii :
– categoria scenariu de lung metraj
– categoria scenariu de scurt metraj

Anunţarea câştigătorilor se va face în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania care urmează să se desfăsoare la Cluj în perioada 3 – 12 iunie 2011.

IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS PRIVITOARE LA SCENARIILE ÎNSCRISE

Pentru a putea participa la Concursul Naţional de Scenarii – Ediţia 2011, scenariile înscrise trebue să îndeplinească următoarele condiţii (cumulate):

– să respecte regulile generale de concepere, scriere şi editare aplicabile în cazul oricărui scenariu. În acest sens nu vor fi admise în concurs povestiri, scurte scene umoristice (sketch-uri), povestiri care să conţină numai elemente de dialog fără a avea elemente descriptive a acţiunii respective, scrisori etc.

– să fie originale. Autorul nu se poate înscrie în concurs cu scenarii care sunt fie adaptări fie preluări ale altor scenarii.

– să fie complete.

– să nu fi participat sau să nu fi fost înscrise la una sau mai multe din ediţiile anterioare ale Concursul Naţional de Scenarii organizat de HBO România în parteneriat cu Festivalul Internaţional de Film Transilvania.

– să aibă lungimea maximă de 125 (o sută douăzeci şi cinci) pagini în cazul scenariilor de lung metraj şi maxim de 40 (patruzeci) de pagini în cazul scenariilor de scurt metraj.

– să conţină o prezentare a subiectului de maxim 1 (una) pagină.

– să NU conţină niciun indiciu/referire cu privire la autorul scenariului.
PENTRU MAI MULTE DEATLII, VEZI SURSA:
http://svc.hbotools.com/Regulation/

18 ianuarie 2011

Concurs literar, tema “Să ne amintim”

Filed under: Concurs — maskirovka @ 05:43

TERGIVERSAREA TIMPULUI

Cine vrea sa-si verse sufletul, nervii sau naduful, sau doar are veleitati artistice si vanitatea il impinge de la spate e invitat sa scrie ceva care sa aiba o tangenta sau intersectie cu subiectul propus de noi in fiecare luna.

Tema lunii ianuarie este : “Sa ne amintim”

Asteptam articolele pentru concurs si nu numai la adresa de mail : concurs@citesteasta.ro sau puteti folosi formularul de mai jos.

Castigatorul va avea placerea sa ne acorde un interviu si va avea chipul pe site o luna sa stie lumea ce tare e. In afara de asta facem si cinste, ca merita. Mai exact dam un premiu surpriza.

Modul de desfasurare este relativ simplu, trimiti creatia, o postam in rubrica de creatie artistica sau poezie,in functie de caz, iar la sfarsitul lunii vom desemna castigatorul.

Succes !

sursa:
http://citesteasta.ro/concurs/

14 ianuarie 2011

Concurs de proză arhiscurtă ortodoxă


Există câțiva oameni care scriu în blogosfera ortodoxă românească. Există destul de mulți cititori și comentatori pe aceste bloguri. M-am gândit că poate n-ar fi rău să ridicăm puțin ștacheta calității scriituri într-un mod care să nu dezavantajeze pe cei care nu se pot urni să scrie mai mult de 2-3 rânduri. Iată despre ce este vorba. Călin Hera a încercat să definească ce anume e aia Proză Arhiscurtă (verificați link-urile pentru lămuriri). Pe scurt, e un text de maxim 500 de semne. Evident, textul poate fi orice, de la poezie la bancuri, dar nu chiar orice poate fi considerat literatură.

De aceea, m-am gândit să organizez un concurs pe această temă. Iată ce trebuie să faceți dacă doriți să participați. Scrieți un text de maxim 500 de semne, incluzând spațiile și semnele de punctuație, fără să socotim titlul și link-uri sau ce mai urmează după el. Postați-l pe blog-ul propriu sau pe situl pe care aveți obiceiul să publicați și puneți sub textul participant mențiunea „Particip la Concursul de proză arhiscurtă ortodoxă (PAO)” cu link către această postare. Eventual, puteți lăsa și un comentariu aici cu link către postarea cu pricina ca să vă asigurați că o văd. În cazul în care vă ocupați mai mult cu cititul și comentatul textelor și nu aveți site/blog propriu, publicați textul cu care vreți să participați la concurs sub formă de comentariu la această postare.

Deși se numește „proză arhiscurtă”, textele dumneavoastră pot fi poezii, cugetări, rugăciuni, foarte scurte povestiri sau pilde, chiar și glume, în general cam orice fel de text scurt, cu condiția să fie original.

Nu intră în concurs textele care au mai mult de 500 de semne (inclusiv spațiile și semnele de punctuație) sau care sunt postate pe alte situri/bloguri fără link către această pagină. De asemenea nu intră în concurs textele care nu au conținut creștin ortodox. Această triere o voi face eu dacă va fi cazul. E adevărat că este creștinește să admiri zăpada de afară dar dacă asta este tot ce conține textul, nu va participa la acest concurs.

Perioada de desfășurare a concursului este de azi, până în data de 31 ianuarie 2011 orele 23:59 inclusiv. Vom folosi data serverului pentru a delimita comentariile postate în data de 31 ianuarie și cele din 1 februarie sau mai târziu.

Premiile. Păi să dăm și premii. Premiul întâi, 300 RON, premiul al doilea 200 RON, premiul al treilea 100 RON. Vă rog asigurați-vă că postați cu o adresă de email validă ca să vă pot contacta în vederea premierii. Premiile sunt puse la dispoziție de un creștin pravoslavnic iubitor de literatură care dorește să rămână anonim.

Puteți participa cu mai mult de un text. În felul acesta o singură persoană poate primi două sau chiar toate trei premiile dacă ocupă primele trei poziții cu trei texte diferite.

Juriul îl voi desemna după încheierea perioadei de trimitere a textelor deoarece nu vreau să nedreptățesc pe nimeni luându-i dreptul de a participa la concurs. Nu va intra în juriu nici unul dintre participanți și nici rudele lor apropiate. Voi căuta 3 persoane neparticipante la concurs, cu simț literar care să aprecieze scrierile dumneavoastră și să le puncteze în așa fel încât să avem un clasament cât mai corect posibil. În cazul în care nu vor putea fi delimitate clar locurile 1, 2 și 3, voi apela la o a 4-a persoană pentru a completa juriul și așa mai departe până când delimitarea va deveni clară.

Clasamentul final și câștigătorii vor fi anunțați într-o altă postare, tot pe acest sit. Chiar dacă nu credeți că aveți „condei” încercați să scrieți ceva frumos și anunțați-vă și prietenii, poate vor câștiga ei concursul și vor împărți și cu voi o ciocolată, un pahar de vin sau factura la încălzire, de la caz la caz.

Adăugire 24.12.2010: Revista OrthoGraffiti (http://www.orthograffiti.ro/) oferă 5 premii speciale independente de premiile deja anunțate constând în abonamente pe 5 luni la revistă și publicarea textelor alese de ei. Juriul pentru aceste premii este separat și este compus din redacția revistei. Este vorba despre o revistă ortodoxă pentru tineri (gimnaziu, liceu și nu numai) cu probleme și articole specifice vârstei. Sper ca aceste noi premii să vă facă să scrieți mai mult și mai frumos

aici se trimit textele:
sursa: serafimpantea

Concurs National de poezie, proza, teatru, reporaj literar, epigrama, pictura si fotografie artistica „DOR de DOR” – Editia I, 2011


Concurs National de poezie, proza, teatru, reporaj literar, epigrama, pictura si fotografie artistica „DOR de DOR” – Editia I, 2011
CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE, (şi pentru copii), PROZĂ, TEATRU, REPORTAJ, EPIGRAMĂ, PICTURĂ şi FOTOGRAFIE ARTISTICĂ
“DOR de DOR”
Ediţia I – Botoşani, 2011

În condiţiile integrării ţării noastre în Uniunea Europeană, unele elemente tradiţionale ale mediului sătesc şi ale sufletului ţăranului sunt în pericol de a cunoaşte mutaţii sau vor dispărea.

În scopul menţinerii, măcar în memoria creaţiilor artistice a acestui izvor de trăiri autentice – Revista Literară “DOR de DOR”, fondată în urmă cu 6 ani, condusă de scriitorul Marin Toma – organizează cu sprijinul Consiliului judeţean Botoşani şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani – Concursul Naţional de poezie, proză, teatru, reporaj literar, epigramă, pictură şi fotografie artistică – cu generoasa temă: ”UNIVERSUL SATULUI ROMÂNESC”.

La concurs pot participa creatori din întreaga ţară, indiferent de vârstă, membri şi nemembri unor Uniuni de creaţie, membri ai Uniunii Scriitorilor si din Diaspora.

Comisia de jurizare, formată din critici literari şi de artă, poeţi, scriitori, artişti de imagine, va acorda pentru fiecare secţiune câte trei premii – Premiul I, II, III. Premiile vor consta în “Diplome”, bani şi publicarea în Revista “Dor de Dor”, iar picturile şi fotografiile premiate vor face obiectul unei expoziţii organizată la ,,Casa Memoriala MIHAI EMINESCU” din IPOTEŞTI, la data de 15 iunie 2011.

Concurenţii vor trimite 5 poezii, 5 epigrame sau 2 proze scurte, o piesă de teatru, scrisă pe maximum 8 pagini in WORD – Font ARIAL 11 sau TIMES NEW ROMAN 10-11.
Fotografii cu dimensiunea 20 x 30, iar pictorii un singur tablou reprezentativ, însoţit de un plic ce va conţine numele şi adresa autorului.

Lucrările pentru concurs se vor expedia până la 25 aprilie 2011 pe adresa: marintoma@gmail.com ; dordedor@gmail.com .
Telefon 0242 643 722 – intre orele 17:00-21:00 (Marin Toma), inclusiv rezultatul concursului, se va publica în presa locală şi în Revista “Dor de Dor” din lunile iunie – iulie 2011.

Notă: Rugăm pe fiecare concurent să ne înţeleagă greutăţile financiare prin care trecem în ducerea la bun sfărşit a acestei generoase acţiuni pentru promovarea culturii şi a ne sprijini din punct de vedere financiar cu suma de minim 15 lei, pe care pot sa-i depună în contul ,,Asociaţiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Spiritului Rural” – deschis la Reiffeisen Bank – Filiala Lehliu, judeţul Calaraşi: R012RZBR0000060003617889 sau mandat poştal pe adresa Revistei „Dor de Dor”, loc: Dor Mărunt, jud: Călăraşi, cod 917055 (MARIN TOMA).

Accesaţi: http://www.dordedor.trei.ro

Din dorinta noastră de a menţine vie flacara culturii nationale, în limita spaţiului dumneavoastră acordat acesteia, vă rugăm colegial, a ne face public acest cadru concurs. Vă multumim şi aşteptăm acordul din partea dumneavoastră.
Cu respect / Marin Toma şi Doina Săbădeanu.

Revista Literara „DOR de DOR”, MARIN TOMA, Loc. Dor Marunt, Jud. Calarasi, Cod. 917055
Telefon: 0242-643 722
marintoma@gmail.com
dordedor@gmail.com

Revista Literara „DOR de DOR”: http://www.dordedor.trei.ro

sursa:
http://www.calarasi.djc.ro/DocumenteHtml.aspx?ID=5923

Concurs de proză 2011, Casa Cărţii de Ştiinţă


CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ
relansează
Concursul de manuscrise,
într-o formulă nouă, COLECŢIA DE PROZĂ.
În primul rând, concursul nu mai este unul exclusiv de debut, se adresează tinerilor prozatori (limita de vârstă: 40 de ani) din toată ţara.
Manuscrisele vor fi evaluate de un juriu format din critici literari, membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Pe coperta 4 va fi reprodus un text escortă semnat de unul dintre criticii membri ai juriului.

Data limită de predare a manuscrisului: 20 August 2011.
Rezultatele vor fi anunţate până la data de 20 septembrie.
Termenul de apariţie a cărţilor 15 noiembrie.

Manuscrisele vor fi trimise la editura@casacartii.ro
sau la adresa editurii
Casa Cărţii de Ştiinţă
400129 Cluj-Napoca
B-dul Eroilor nr. 6-8

Manuscrisele vor fi trimise cu font Times New Roman 12 pt/single, în format A4, fără alte detalii de punere în pagină ori setări de format.
Volumele câştigătoare vor fi editate gratuit şi promovate prin mijloacele la îndemână editurii: librării, site, târguri de carte, lansări de carte, presă literară, televiziune etc.
Copyright-ul va rămâne al editurii pe o perioadă de 5 ani.
Toate cărţile apărute prin Concursul de proză vor constitui Colecţia de proză şi vor fi numerotate.

sursa:
http://www.casacartii.ro/concurs_Concursul-National-Colectia-de-Proza–2011_8.html

12 ianuarie 2011

Concurs de literatură-Reţeaua literară, 2011

Filed under: Concurs — maskirovka @ 19:46

Reţeaua literară (www.reteaualiterara.ro) organizează cea de-a 2-a ediţie a Concursului de literatură – secţiunile POEZIE şi PROZĂ şi prima ediţie a Premiului „Reţeaua literară „pentru cartea anului. Fiecare secţiune îşi va desemna cei 5 finalişti care vor beneficia de un sejur complet (o săptămână) la “Întâlnirile de la Telciu – ediţia 2-a” programată la sfârşitul lunii mai 2011. La “Întâlnirile de la Telciu” se vor organiza sesiuni de scriere creativă, ateliere de performace, happening, lecturi publice, workshops-uri, la care vor fi invitati specialişti în domeniu. (detalii la: http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/intalnirile-de-la-telciu)

Finaliştii vor fi desemnaţi la începutul lunii martie 2011 şi vor participa în a 2-a jumătate a lunii martie 2011 la cele 3 finale care-şi vor desemna premianţii. Câştigătorii de la secţiunea POZIE şi PROZĂ precum şi câştigătorul Premiului pentru cartea anului vor beneficia de promovare preferenţială atât în Reţeaua literară cât şi prin intermediul site-urilor partenere, lobby internaţional, publicarea şi traducerea manuscriselor, evenimente literare dedicate, lecturi publice.

Textele vor fi trimise pe mail (reteaualiterara@yahoo.es), alături de o scurtă prezentare (cv literar) până la data de 15.02.2011.

Cărţile propuse la Premiul „Reţeaua literară” pentru Cartea Anului vor fi trimise prin poştă până la data de 15.02.2011 pe adresa: Reţeaua literară (att. Gelu Vlaşin), Str. Principală 1113, Loc. Telciu, Jud. Bistriţa – Năsăud.

– Pot participa la concurs toate cărţile apărute în anul 2010, cărţi trimise direct de autori sau de către edituri. Toate cărţile primite vor face parte din fondul de carte al Bibliotecii Reţeaua literară.

Condiţii de participare pentru Concursul de Literatură – Reţeaua literară – secţiunile POEZIE şi PROZĂ :toate persoanele fizice cu cetăţenie română, indiferent că au domiciliul în România sau nu, indiferent de vârstă, nedebutaţi în volum, se vor trimite 10 – 15 poeme sau 10 – 15 pagini de proză, font times new roman, font size 12

Câştigătorii vor fi desemnaţi de către un juriu format din: Alexandru Matei, Octavian Soviany, Paul Cernat, George Neagoe, Crina Bud si Gelu Vlaşin

Concursurile sunt organizate de :

Reţeaua literară (www.reteaualiterara.ro)

în parteneriat cu:

Asociaţia Dialog European (Madrid), Diverbium PR Agency, Atelierele relaţionale,

Boomlit (www.boomlit.com) , Bookiseala (www.bookiseala.ro).

sursa:
http://reteaualiterara.ning.com/group/concursliterarreteaualiterara

Dacă eşti interesat, intră pe pagina finaliştilor de la

Concurs literar- Aripi de dor, 2011

Filed under: Concurs — maskirovka @ 19:41

Redacţia revistei METAMORFOZE din Medgidia organizează concursul de creaţie literară ARIPI DE DOR, ediţia a VI-a, 2011.

La concurs, pot participa elevi şi studenţi, la secţiunea: poezie.

Doritorii, pot trimite grupaje de 10 poezii, în trei exemplare (tehnoredactate în word, font: ARIAL 11), pe adresa redacţiei, cu menţionarea:

PENTRU CONCURSUL LITERAR

„ARIPI DE DOR”

Revista METAMORFOZE

Str. SCARLAT VÂRNAF nr. 2

905600 MEDGIDIA

Jud. Constanţa.

Lucrările vor fi semnate cu un moto, care se va regăsi pe Fişa de concurs a participantului. Aici, vor fi trecute datele personale (nume, prenume, adresa, e-mail, data naşterii, şcoala sau facultatea unde activează), eventualele premii la alte concursuri literare, colaborări la reviste literare.

TOATE DATELE SUNT OBLIGATORII !

Lucrările şi plicul ce conţine CV-ul, vor fi introduse în alt plic, acesta fiind expediat pe adresa menţionată, până pe data de 8 aprilie 2011 (data poştei). Plicurile sosite după această dată nu intră în atenţia juriului!

Câştigătorii vor fi anunţaţi în timp util, spre a participa la festivitatea de premiere, ce va avea loc în cadrul SERBĂRILOR METAMORFOZE, în data de 4 iunie 2011.

Ora şi locaţia vor fi anunţate din timp, pe blogul revistei:

http://metamorfoze.woprdpress.com

Redacţia revistei METAMORFOZE în parteneriat cu sponsori locali, va acorda premii.

sursa
http://metamorfoze.wordpress.com/2011/01/04/concursul-literar-aripi-de-dor-editia-a-vi-a-2011/

22 noiembrie 2010

Concurs de poezie „Aiurea prin lume”, decembrie 2010

Filed under: Concurs — maskirovka @ 14:16
Tags:

Pagina următoare »

Blog la WordPress.com.