DozaDePoezie

30 iunie 2011

Concurs de debut Max Blecher – Herg Benet

Filed under: Concurs — maskirovka @ 10:42
Tags:

Dezideratul comun al Casei de Editură Max Blecher şi al Editurii Herg Benet de a sprijini literatura tânără valoroasă a întâlnit necesitatea tot mai evidentă de a lansa un concurs de debut în care manuscrisele trimise chiar să fie citite. Concursul de debut Max Blecher – Herg Benet li se adresează celor încrezători în puterea literaturii şi în propriul talent, celor care s-au săturat de competiţiile fictive ale căror rezultate se cunosc cu câteva luni înainte de final. Acest concurs e pentru toţi cei ignoraţi de sistemul editorial pentru a nu tulbura cumva pasivitatea, lipsa de idei şi ierarhiile „breslei”. O şansă pentru scriitorii nedebutaţi în volum de a-şi face cunoscut numele – şi, fireşte, pentru editori, de a propune publicului cărţi adevărate, actuale, greu de uitat.

Desfăşurare:

Concursul va avea două secţiuni: Poezie şi Proză.

Condiţia principală este ca participantul să nu fi debutat până acum în volum, indiferent că este vorba despre poezie sau proză. Nu există limită de vârstă pentru înscriere.

Premiul constă în publicarea a 4 manuscrise căştigătoare, două de poezie şi două de proză, Casa de Editură Max Blecher şi Editura Herg Benet urmând a publica câte un manuscris din cele două genuri literare în toamna anului 2011.

Adresa de e-mail la care vor fi trimise manuscrisele este debutMBHB@gmail.com

Data limită până la care pot fi înscrise manuscrisele în concurs este 31 august 2011. Manuscrisele vor fi citite de către 7 scriitori şi editori, iar decizia juriului va fi comunicată până la sfârşitul lunii septembrie a acestui an.

Volumele câştigătoare vor fi lansate şi promovate în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus 2011.

Regulament:

Pentru a se înscrie în concurs, participantul îşi va face o adresă de e-mail Yahoo!, cu numele manuscrisului pe care îl propune juriului. De exemplu, un participant al cărui manuscris poartă titlul “ceaţă verde” va avea adresa de e-mail ceataverde@yahoo.com. Numele partipantului NU va fi precizat în e-mailul trimis juriului, ce va conţine manuscrisul, şi nici în interiorul manuscrisului. Încălcarea acestei reguli duce la descalificarea automată.

Este obligatoriu ca fiecare manuscris, indiferent de genul literar, să aibă o întindere suficientă pentru a constitui, de sine stătător, un volum tipărit.

La secţiunea Proză, participantul se poate înscrie atât cu proză scurtă, cât şi cu roman.

JURIUL concursului este format din scriitorii: Ioan Es. Pop, Liviu Antonesei, Radu Vancu, Dan Coman, Răzvan Ţupa şi editorii Claudiu Komartin şi Alexandru Voicescu.

Membrii juriului nu vor cunoaşte identitatea concurenţilor, aceasta urmând a fi dezvăluită după desemnarea manuscriselor câştigătoare.

Autorul anuntului de mai sus:
Cristina Nemerovschi, http://www.fdl.ro

29 iunie 2011

J’accuse

Filed under: Video — maskirovka @ 18:38

27 iunie 2011

Definiţie

Filed under: Interviu,Stări — maskirovka @ 10:22

„Poezia nu are a face cu mintea sau intelectul” – Mircea Cărtărescu

Poezia este penetrarea realităţii sub forma sublimă a fiinţei, dincolo de schizoidie, dincolo de rama mediului înconjurător, este foaia A4, în cazul în care alegem să scriem poezia. Însă poezia poate fi în jurul tău, de pildă, mie mi s-a spus de mute ori, că eman fără să vreau vapori de poezie, prin zâmbet, prin mers, chiar atunci când mănânc salată de roşii, o fac într-un fel anume, neomenesc. S-au dat atâtea definiţii poeziei, încât începi a crede că este ori o boală psihică ori un copil orfan care se ţine scai, un lucru este cert, nu ai cum defini ceva ce vine din afara ta, ceva care nu-ţi aparţine, ceva care te învăluie doar în anumite momente, ceva ce nu are legătură cu pământul, nu ai cum defini ceva insesizabil, care nu stă, nu fuge, nu pluteşte, nu e nici vie, nici moartă, uneori, da, poate fi mireasă, atunci se mai poate subjuga, dar nu mult, rupe lanţurile, pleacă din tranşee, atât de imprevizibilă încât uneori foaia A4 nu mai este doar un perimetru de somn, este un cer, un mormânt, o targă, poate chiar un muribund, subiect sau predicat. Poezia este ca o foaie albă, te uiţi la ea, ca la un scutec de copil, nu ştii de unde să începi, de sus în jos, sau invers, un ceas răsturnat, limbi de boa constrictor. Cu poezia nu ai nicio şansă, te înghite.

Nu te-ai schimbat deloc, eşti aşa cum erai înainte să mă nasc – asta am să spun, cu un pahar de ness în mână, cu valiza în alta, făcându-mi drum printre oamenii din gară, la fel ca atunci când eram mică şi treceam prin lanul de porumb cu grijă să nu mă zgârii.

25 iunie 2011

Visite de la grotte

Filed under: Poezii,Video — maskirovka @ 21:05
Tags:

aici locuiesc de mii de ani, lumina este întunericul meu
ascuns cumva pe sub oase, pentru o bună parte de timp
nu ar fi nevoie nici de lanterne sau alte subterfugii
călcâiul tău strălucitor care să meargă, să meargă, să meargă
ar fi soarele după care m-aş roti
mă scrijelesc pe mâini ca şi cum aş scrijeli pereţi
la fel de rece, la fel de umedă este pielea
cine ar îndrăzni să intre neechipat
fără harnaşament pentru iubire perenă
mai nimeni nu se încumetă în pielea rece, umedă
visite de la grotte Lascaux
este o invitaţie la mine acasă
nu am animale de companie doar câteva desenate
nu am mâini care să vă mângâie
doar câteva lipite pe zid
turul este plictisitor până la creier
după care începe distracţia

Festivalul concurs de poezie “Costache Conachi” (2011)


REGULAMENTUL
Festivalului concurs de poezie

“Costache Conachi”’

ediţia a XIX-a

În zilele de 29-30 septembrie 2011, Casa de Cultură a municipiului Tecuci organizează cea de a XIX-a ediţie a Festivalului concurs de poezie „Costache Conachi’’.

Concurenţii : la această manifestare culturală pot participa tineri creatori de poezie în vârstă de până la 35 de ani, care nu au publicat în volum. Concurenţii vor trimite un număr de zece poezii în câte cinci exemplare, care vor purta fiecare, acelaşi moto de identificare. Într-un alt plic închis, pe care va fi înscris moto-ul de la poezii, participanţii vor introduce o fişă cu câteva date personale : numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, ocupaţia, studiile, distincţii literare, telefon, etc.

Plicurile cu fişa personală se vor deschide după jurizarea poeziilor şi stabilirea premiilor.

Lucrările vor fi expediate până la data de 16 septembrie 2011 – data poştei – pe următoarea adresă :

Casa de Cultură a municipiului Tecuci,

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, cod 805300, jud. Galaţi,

cu menţiunea “Pentru concursul naţional de poezie „C. Conachi”

Relaţii la tel. 0236/820 449; 0723/289 695

e-mail : culturatecuci@gmail.com

Jurizarea : lucrările vor fi apreciate de un juriu, constituit din personalităţi ale criticii literare romaneşti şi ale vieţii culturale locale, care va desemna laureaţii festivalului.

Premiile : concurenţii stabiliţi câştigători vor fi invitaţi la Tecuci, în zilele de 29-30 sept. 2011, la manifestările organizate cu prilejul Festivalului Naţional de poezie “Costache Conachi”.

Organizatorii vor acorda următoarele premii în numerar :

Marele premiu – 600 lei

Premiul I – 400 lei

Premiul II – 300 lei

Premiul III – 200 lei

Vor mai fi oferite premii și din partea unor edituri sau reviste literare.

Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui, în mod excepţional, anumite premii.

Cazarea, transportul şi masa (diurna) vor fi suportate de organizatori.

Laureaţii vor fi prezenţi personal la Tecuci, pentru a primi premiile şi pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul Festivalului concurs de poezie “Costache Conachi”.

Director,

Viorel Burlacu

sursa
http://www.sisif.ro/news%20zOne/658/Festivalul-concurs-de-poezie-Costache–Conachi-%282011%29.html

Concurs national de poezie si proza scurta de fictiune


Concursul îşi va avea localizarea în mediul on-line, pe site-ul nostru http://www.cnppsf.ro . Adresa TextConstruct fiind în Cluj-Napoca, eventualele legături şi parteneriate se vor realiza din frumosul oraş transilvănean. Mai mult, pentru fiecare dintre momentele desfăşurării concursului există pagini dedicate pe acest site. În linii generale, ulterior etapei de promovare, se va da startul pentru depunerea lucrărilor în data de 15 iulie.

Etapa de depunere a lucrărilor va dura două luni, până în data de 15 septembrie. În funcţie de numărul de lucrări depuse în această perioadă, jurizarea se va desfăşura în următoarea perioadă. Estimăm o durată minimă de o lună şi jumătate, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de numărul de lucrări. Sperăm ca cel târziu în 1 Decembrie să se încheie etapa de jurizare şi să se desemneze câştigătorii.

Organizarea unei conferinţe de presă sau a unei expoziţii de fotografie/pictură se va realiza tot în oraşul Cluj- Napoca pentru a marca terminarea concursului si premierea câştigătorilor.

Ne dorim ca acest concurs să primească o anuitate constantă, dar acest lucru ţine în mare măsură şi de numărul de lucrări primite şi de impactul pe care Concursul îl va avea.

Reguli într-un minut

Pentru a participa la Concurs, trebuie să îndepliniţi câteva condiţii:

– să aveţi vârsta între 16 şi 40 de ani

– să nu aveţi publicate mai mult de două lucrări de proză sau poezie.

Maxim două lucrări pot fi depuse de către fiecare participant.

Proza scurtă nu poate să depăşească 8 pagini de word, cu specificaţiile: font Times New Roman 12, spaţiu de 1,15 între rânduri, margini de 1 inch la pagină.

Poezia nu poate să depăşească două pagini de word, utilizând specificaţiile de mai sus.

Neclarităţi, întrebări sau alte probleme vor fi discutate ori pe forumul de discuţii, ori prin intemediul paginii de contact.

sursa
http://www.cnppsf.ro/index.php/en/concurs

Concursul de poezie si proza Agatha Grigorescu Bacovia


Concursul literar „Agatha Bacovia” va avea loc la Mizil și este deschis tuturor scriitorilor, indiferent de vârsta pe care aceștia o au sau apartenenţă la Uniunea Scriitorilor, indiferent dacă au publicat sau nu.

Juriul, prezidat de Eugen Simion, va fi format din 5 membri ai Uniunii Scriitorilor din România, iar câştigătorii vor fi anunţaţi din timp despre data desfăşurării festivităţii de premiere.

Cele 15 texte de poezie sau/și prozele scurte de 15-20 pagini maxim, cu caractere Times New Roman, corp 14 trebuiesc trimise pe suport electronic (e-mail sau CD) pe adresa Asociaţia Culturală Agatha Grigorescu Bacovia, str. Agatha Grigorescu Bacovia, nr.13 A, Mizil, jud. Prahova sau pe adresa de poștă electronică pe e-mail-ul lucian_manailescu@yahoo.com, până la data limită de 10 septembrie 2011, data poştei.

Open the window from your chest

Filed under: Video — maskirovka @ 15:16

când eşti lângă mine toate instrumentele tac
nu am nevoie de harpă sau corzi date cu pudră de talc
atingerea ta are un sunet mai presus de orice vioară
şi mâna ta deodată cântă fără să vrei
cea mai frumoasă poveste de dragoste
chiar dacă nu eşti pe Pământ
te văd cum te roteşti deasupra mea
odată ai să cazi, ai să cazi, ai să cazi
chiar dacă nu sunt pe Pământ
mă vezi cum mă rotesc deasupra ta
odată am să cad, am să cad, am să cad

24 iunie 2011

La Fiancée de l’Eau

Filed under: Video — maskirovka @ 07:23

Morte de sécheresse
La fiancée de l’eau
A marié son sang
A celui du ruisseau
Prince range ton drap blanc {x3}

Prince range ton drap blanc
Il ne sera jamais
Le drapeau rougissant
De sa virginité
Regarde son honneur {x3}

Regarde son honneur
S’enfuir par la mort
Regarde triste voleur
L’absence dans son corps
Tu peux creuser la terre {x3}

Tu peux creuser la terre
Avec tous tes remords
Creuser jusqu’en enfer
Creuser, creuser encore
Non, tu n’auras rien d’elle {x3}

Non, tu n’auras rien d’elle
Il n’y a plus rien à prendre
Elle s’est jetée au ciel
Tu commences à comprendre
Que tout n’est pas à vendre {x3}

21 iunie 2011

Spune, tu priveşti? -2-

Filed under: Poezii — maskirovka @ 06:20

Motto: „vreau să facem lucruri simple, să stăm în pat şi să râdem de prostiile de la televizor”

eu să fac cafeaua aproape adormită
aş putea sparge câteva pahare din neatenţie
dacă nu privesc cu grijă în pieptul tău
tu să spui: „nu-i nimic, cioburi din astea
mai am pe sub piele, vino să le găseşti”
poate va ploua
şi atunci am deschide tavanul
poate va fi întuneric
şi atunci, dar nu foarte des
sternul meu va străluci, ar trebui să profităm
de fenomenul înnoirii şi să scoatem rufele la uscat
să faci o prăjitură de cireşe care să nu funcţioneze
după principii fiziologice, dacă ai nevoie
aş putea clipi din aripi
de câteva ori să-ţi dau puţin zahăr pudră
ar fi bine să nu înjuri când pe la geam
vor trece stoluri de poeme şi se vor aşeza
printre cârligele colorate, am putea prinde câteva
pentru pomul de iarnă, chiar, nu mi-ai spus
cum e iarna la tine?

20 iunie 2011

Spune, tu priveşti?

Filed under: Poezii — maskirovka @ 18:10

Motto: “te sarut my naked. pana pe la pranz n-o sa fiu. ma voi gandi la tine”

în ziua de azi toate femeile scriu
toate împart gratuit fotografii ale trupului gol
descărnat de oglinzi paralele
de iubiţi nereali
care până mai ieri au trecut
prin mâinile de aluminiu
poftesc cu toate unghiile la un perete proaspăt văruit
voilà la volupté
mizeria de sub tâmple este mereu albă
stau pe o bancă şi mângâi câinele vecinului
fumez, trec pagina mai departe
prin asfaltul din glezne
trecătorii văd pe sub haine
pe sub inimă o caravana însetată de tine
literele se aşază languros pe câmpul de cânepă
crescut chiar acolo pe banca
unde mă îmbrăţişez aşa în văzul lumii
voilà la volupté

18 iunie 2011

Une belle histoire

Filed under: Video — maskirovka @ 13:15

C’est un beau roman
C’est une belle histoire
C’est une romance d’aujourd’hui
Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard
Elle descendait dans le Midi, le Midi

Ils se sont trouvés au bord du chemin
Sur l’autoroute des vacances
C’était sans doute un jour de chance
Ils avaient le ciel à portée de main
Un cadeau de la Providence
Alors, pourquoi penser aux lendemains

Ils se sont cachés dans un grand champ de blé
Se laissant porter par le courant
Se sont raconté leurs vies qui commençaient
Ils n’étaient encore que des enfants, des enfants
Qui s’étaient trouvés au bord du chemin
Sur l’autoroute des vacances
C’était sans doute un jour de chance
Qui cueillirent le ciel au creux de leur main
Comme on cueille la Providence
Refusant de penser aux lendemains

C’est un beau roman
C’est une belle histoire
C’est une romance d’aujourd’hui
Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard
Elle descendait dans le Midi, le Midi

Ils se sont quittés au bord du matin
Sur l’autoroute des vacances
C’était fini le jour de chance
Ils reprirent alors chacun leur chemin
Saluèrent la Providence
En se faisant un signe de la main

Il rentra chez lui, là-haut vers le brouillard
Elle est descendue là-bas dans le Midi
C’est un beau roman
C’est une belle histoire
C’est une romance d’aujourd’hui

17 iunie 2011

Poem

Filed under: Cubiculum,Poezii — maskirovka @ 08:08

e luni seara şi este foarte cald, mă voi dezbrăca
de un rând de piele şi am să scot câteva foi albe de sub el
va fi marţi dimineaţa şi voi ieşi cu pielea ta peste tricoul meu cu robert plant
va fi apoi o zi fără soare când vom sta ascunşi unul în altul
până ce bunica ta nu va şti cui să dea dulceaţa de smochine
ne vom juca cu timbre vechi, le vom lipi când pe genunchi, când pe cuvinte
deşi poştaşul ne va spune pervers că timbrele lui sunt mai lucioase
mai călătoare
mai de nedezlipit
noi vom continua sa derulăm coridoare pustii
pe care frustrările noastre se vor da cu rolele
e luni seara şi este foarte cald, mă închid la piele de teamă sa nu-mi iasă aripile
va fi marţi dimineaţa şi metamorfoza oricum se va fi produs
când sunt cu tine, scriu de la dreapta la stânga, de la moarte la naştere
aş putea ciopli iar Ghilgameş
wim wenders se va uita la tine şi va face les ailes du desir
voi fi eroina lui principală, şi a ta şi a lui şi a ta şi a lui şi a ta şi a lui

16 iunie 2011

Lady and bird

Filed under: Video — maskirovka @ 05:41

Bird :Lady?, Lady :Yes Bird?, Bird :It’s cold, Lady :I know, Lady : Bird…, I cannot see a thing, Bird :It’s all in
your mind, Lady :I’m worried, Bird :No one will come to see us, Lady :Maybe they come but we just don’t see them What do you see?, Bird :I see what’s outside, Lady :And what exactly is outside?, Bird :It’s grown-ups, Lady :Well maybe if we scream they can hear us, Bird :Yeah, maybe we should try to scream, Lady :Ok, Bird, Lady & Bird : Heeeelp, Heeeelp, Can you hear us now ?Hello !Help !Hello it’s me, Hey, Can you see, Can you see me, I’m here, Nana come and take us, Hello, Are you there, Hello, Lady :I don’t think they can hear us, Bird :I can hear you lady, Bird :Do you want to come with me lady,
Lady :Will you be nice to me Bird, Lady :You’re always be nice to me because you’re my friend, Bird :I try but sometimes I
make mistakes, Lady :Nana says we all make mistakes, Bird :Maybe we should scream more, Lady :Yes, Bird let’s scream more,
Lady & Bird :Help ! Help us ! Come on ! Help Hello !HelpHello !We’re lost, Lady :I don’t think they cannot see us,
Bird :
Nobody likes us

Lady :
But they all
seem so big

Bird :
Maybe we should
just jump

Lady :
What if we
fall from the
bridge and
then nobody
can catch us

Bird :
I don’t know
let’s just
see what
happens

Lady :
Okay

Bird :
Come with me

Lady :
Shall we do
it together

Bird :
Yeah

Lady & Bird :
1 2 3….Aaaaaaah

Bird :
Lady?

Lady :
Yes Bird

Bird :
It’s cold

Lady :
I know

Lady :
Bird…I cannot
see a thing

Bird :
It’s all in
your mind

12 iunie 2011

Pilule

Filed under: Video — maskirovka @ 05:36

10 iunie 2011

La caravane, Babylon Circus

Filed under: Video — maskirovka @ 08:42

9 iunie 2011

This hidin place should never be disturbed

Filed under: Erotism,Fotopoeme,Invitaţi,Video — maskirovka @ 06:46

This hidin place should never be disturbed

8 iunie 2011

Nothing can be said

Filed under: Video — maskirovka @ 14:05

Poem of atoms

„O, day arise! Atoms dance! / Souls, overcome by ecstasy, dance! / In your ear I will tell you where this dance leads. / Hear it well! / All the atoms in the air and in the desert, / Are as if insane, / Each atom, happy or miserable, / Is smitten with the Sun / Of which nothing can be said”

Poem of butterflies

„All of us are in reality like three butterflies
We’re the fable , in the lover’s oasis
The first came near the candle
and said : ‘I’ve discovered the meaning of love ‘
The second fluttered its wing near the flame
and said : ‘I’ve been burned by the fire of love ‘
The third threw himself into the fire
Yes,Yes.This is the meaning of love”

7 iunie 2011

Filed under: Invitaţi,Poezii — maskirovka @ 10:39

nu am fost niciodată la 2 Mai, nu am înotat niciodată noaptea
nu am văzut licuricii despre care spui că luminează sub apă
sub piele, sub carapacea chipului tău ars de soare
mi-a plăcut când ai spus: “am sunat-o pe iubita mea, sau…
ce mai rămăsese din ea”, ca şi cum fiinţa de acum
e un fel de conservă din care ai mâncat tot şi a rămas doar ambalajul
cu care mai vorbeşti la telefon de dragul conţinutului
dar ea tot în gura de canalizare îşi are locul ca un porumbel căzut
după primul zbor în ghearele pisicii
nu am fost niciodată la Lausanne, deşi îmi plac călătoriile cu vaporul
date pe o ciocolată amară, troleul alb 736 este un rechin care înghite oameni
uneori şi pe tine, până la lacul Léman îţi va apărea un nume celtic în palmă
pe care-l vei îmblânzi ca pe un pui de căprioară rătăcit
nu vei mai şti cum te cheamă şi de ce troleul a trebuit să fie chiar azi un rechin alb
toată lumea te va arăta cu degetul, priviţi omul ce poartă la gât un poem glaciar
souvenir de la o iubită latentă, sedimentată cumva pe sub coaste
când şi când se trezeşte din somn şi luminează sub apă
sub piele, sub carapacea chipului tău ars de soare

6 iunie 2011

La caravane qui t’emmene

Filed under: Video — maskirovka @ 23:10

4 iunie 2011

Scrisoarea nr. 3

Filed under: Poezii — maskirovka @ 06:55

în mine se poate arunca la infinit cu pietre
nu mai simt durerea, sunt un lac artificial
în jurul meru se descriu doar vibraţii
pe care nimeni în mod normal nu le resimte
un fel de radiaţii toxice care duc la cancer
este indicat să nu staţi lângă mine
am un soi de tristeţe care odată adulmeactă
dă dependenţă, sunt totuşi oameni
care au mirosit pericolul, unii sar în apă
să mă ajute, pe unii nu-i cunosc şi le mulţumesc
pentru gest, dar nu fac decât să-i atrag şi pe ei
în adânc, eu nu mai sunt om, nu trebuie să vă bazaţi
pe faptul că am trăsături comune cu voi, este doar o mască
în mine este o fiinţă de-a dreptul fabuloasă
dacă cineva atinge pielea se descriu un fel de vibraţii
un fel de tremur incolor, podeaua începe să scârţâie singură
câinii încep să latre, păsările zboară mai jos spre cuiburi
vecinii închid geamurile, trag draperiile, sting becurile
magazinele inchid, pe stradă maşini cu difuzoare
anunţă o epidemie, epidemia tristeţii
care se ia la o simplă atingere de deget, se aruncă manifeste
cu prospecte pentru o eventuală contaminare
se dezinfetează trotuarele cu amintiri frumoase
cetăţenii aruncă de la geam poze din copilărie
păpuşi, manuscrisele din sertare se dau gratis
în mine se poate arunca la infinit cu pietre
nu mai simt durerea, sunt o figurină de carton
trasă de sfori, spun da, nu, tot ce vreţi să auziţi
spun la comandă te iubesc, te urăsc, orice
creierul meu este în mâna actorului de teatru

din ciclul „Scrisori din lagărul trupului meu”

2 iunie 2011

Concurs de eseuri în limba spaniolă „E.M. Cioran – Institutul Cultural Roman“


Institutul Cultural Român de la Madrid anunţă pentru prima dată concursul de eseuri în limba spaniolă „E.M. Cioran“, dedicat filosofului româno-francez, în cadrul centenarului naşterii filosofului şi al Anului literaturii române în Spania….
REGULI DE PARTICIPARE

1. Concursul este deschis tuturor participanţilor indiferent de naţionalitate.
2. Pentru înscrierea în concurs participanţii trebuie să trimită un eseu original, care să aibă ca punct de plecare următorul fragment aparţinând operei lui Emil Cioran: „Praf învăluit în fantasme, așa e omul: în forma sa ideală ar fi un Don Quijote văzut prin ochii lui Eschil.“ (Emil Cioran).
3. Eseul trebuie să fie inedit/original; în cazul apariţiei unor reclamaţii legate de drepturile de autor asupra sa sau cu privire la participarea textului în cadrul altor concursuri, ori a altor probleme de natură juridică asupra eseului prezentat, ICR îşi declină orice răspundere, iar responsabilitatea legală cade în sarcina participantului la concurs.
4. Eseul trebuie să fie prezentat în limba spaniolă, să aibă maximum 15 pagini (scrise pe o singură faţă, A4, Times New Roman 12, la două rânduri), în patru exemplare tipărite însoţite de suportul electronic (CD).
5. Eseurile vor fi semnate cu pseudonim, toate cele patru exemplare vor conţine titlul eseului şi pseudonimul participantului.
6. Într-un plic separat, închis, se vor regăsi: tiltul eseului, pseudonimul, numele şi prenumele participantului, data naşterii, domiciliul, telefonul, emailul, o copie a documentului de identitate şi un scurt CV. Plicul trebuie să aibă înscripţionat la exterior pseudonimul participantului.
7. Cele patru exemplare ale eseului, precum şi plicul separat şi închis (punctul 6) se vor introduce într-un alt plic închis care va fi trimis cu menţiunea: „Concurso de ensayo E.M. Cioran – Instituto Cultural Rumano“ – 2011.
8. Data limită de trimitere a eseurilor: 31 iulie 2011.
9. Eseurile se pot trimite doar prin poştă tradiţională prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarea adresă: Calle Marquez de Uquijo no. 47, 1 Dcha, 28008, Madrid, cu menţiunea „Concurso de ensayo E.M. Cioran – Instituto Cultural Rumano“ – 2011.
10. Nu se primesc eseuri trimise prin mail electronic şi nici aduse în persoană la sediul ICR Madrid.
11. Eseurile necâştigătoare nu se înapoiază.
12. Juriul va fi format din profesori universitari, critici şi traducători din Spania şi de un reprezentant al Institutului Cultural Român şi îşi va desfăşura activitatea de jurizare si deliberare în perioada 1 august – 15 septembrie 2011.
13. Decizia juriului va fi comunicată la data de 26 septembrie 2011 (când are loc primul eveniment din seria de evenimente dedicate promovării culturii române cu ocazia statului României de țară invitată la Târgul de Carte Liber), prin afişare la sediul ICR Madrid şi pe pagina de internet http://www.icr.ro/madrid. Decizia juriului este inapelabilă. De asemenea, juriul are dreptul să declare concursul nul în absenţa unui câştigător plauzibil.
14. Premiul acordat, unic, este în valoare de 2 000 de euro impozabili şi va fi acordat în cadrul evenimentelor care vor marca prezenţa României ca ţară invitată a Târgului de Carte Liber din Madrid (5-7 octombrie 2011).
15. Institutul Cultural Român își rezerva drepturile asupra textului premiat doar pentru publicarea sa în materiale de natură non-comercială.

sursa: Institutul Cultural Roman – Madrid

Concursului Naţional de Poezie „Vasile Militaru”


Societatea culturala „Anton Pann” Valcea, Primaria Ocnele Mari si Societatea Nationala a Sarii Bucuresti organizeaza Editia a II-a a Concursului National de Poezie „Vasile Militaru”, in perioada 15 aprilie 201 iunie 2011.

Concursul se adreseaza tuturor creatorilor de poezie..

Tematica Concursului: prezentarea in versuri originale ale realitatilor istorice, sociale, a traditiilor poporului roman, a frumusetilor patriei.

Lucrarile vor cuprinde 5 poezii dactilografiate (la doua randuri) care vor fi expediate pana la data de 20 iunie 2011, pe adresa: Biblioteca Oraseneasca „Vasile Militaru” Ocnele Mari, judetul Valcea.

Fiecare lucrare va primi un moto si va fi insotita de un plic inchis ce va avea acelasi moto. In plicul inchis se vor prezenta datele personale ale autorului: numele, prenumele, adresa, nr. telefon, varsta, ocupatia.

Se vor acorda urmatoarele premii:

– Premiul I: 300 lei
– Premiul II: 200 lei
– Premiul III: 100 lei
– Premiul Special

Se vor mai acorda trei mentiuni, fiecare a cate 50 lei.

Premiantii vor mai primi: Diploma de Onoare, Diploma de Participare, carti.
Lucrarile premiate vor fi prezentate [n cadrul festivalului de Poezie „Vasile Militaru”, ce se va organiza [n ziua de 8 iulie 2011.

Juriul va fi format din personalitati ale vietii culturale romanesti.

Cheltuielile de transport, cazare, masa, premiere, materiale secretariat pentru invitati si premianti vor fi suportate de catre organizatori.

sursa
http://www.prolibro.eu/concursul-national-de-poezie-vasile-militaru-ocnele-mari-2011

Concurs de manuscrise, Editura Rafet, FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „TITEL CONSTANTINESCU”


Editura RAFET şi Asociaţia ,, Renaşterea Râmniceană’’

Organizează

FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „TITEL CONSTANTINESCU” REGULAMENT

CONCURS DE VOLUME

Festivalul Naţional de Creaţie Literară “TITEL CONSTANTINESCU”, ediţia a IV-a, îşi propune sprijinirea creatorilor literari din România şi din diaspora. Concursul de literatură cuprinde mai multe genuri literare la care concurenţii pot lua parte (poezie, proză scurtă, eseu, teatru, critică).

Etapele desfăşurării concursului sunt următoarele:

– primirea lucrărilor: 15 ianuarie – 10 IULIE 2011

– jurizarea şi stabilirea câştigătorilor: 15 IULIE – 5 AUGUST 2011

– premierea şi gala laureaţilor: 13 AUGUST 2011

Creatorii literari pot participa la concurs la unul sau la mai multe genuri literare, cu un singur volum care să nu depăşească 120 pagini scrise pe computer, cu litera de 12, format A5. Nu sunt acceptate volumele publicate.

Acestea se primesc la sediul Editurii RAFET din Râmnicu Sărat, str. Gradiştea nr. 5 jud. Buzău, cod poştal 123500, pe CD ori pe adresa de e-mail: editurarafet@yahoo.com.

Volumele trimise pentru concurs nu se returnează după terminarea festivalului.

Premiile care se vor acorda:

1. Marele Premiu „ Titel Constantinescu” – publicarea volumului

2. Premiul ,, Slam Râmnic – publicarea volumului

3. Premiul „Victor Frunză”-publicarea volumului

4. Premiul „ Octavian Moşescu ”-publicarea volumului

5. Premiul „Florica Cristoforeanu” ”- publicarea volumului

sursa
http://costyconsult.wordpress.com/2011/05/29/concurs-editura-rafet-regulament-date-de-contact-termene/

1 iunie 2011

Scrisoarea nr. 1

Filed under: Poezii — maskirovka @ 17:06

când iubirea nu valorează niciun leu, adică exact nici cât un fluturaş
de plastic pentru prins părul, mie una îmi vine să vărs sânge
când mă gândesc că pentru mine nimeni nu ar da atâta
mai puţin de un bilet de tramvai, mai puţin de o pâine
două fise de metal pentru care nu te apleci să le iei
e o durere care nu trece, îţi stă aşa ca un os de peşte în gât
pe care nu-l poţi scoate şi cu care te obişnuieşti
până la urmă face parte din tine, durerea asta nimeni nu o poate extirpa
cu niciun bisturiu, cu niciun cuvânt, în nici o mie de ani
stai şi te gândeşti că Dumnezeu până la urmă nici el nu mai suportă
şi strigă în gura mare: „iubirea este altceva, de aici de la mine până la voi
ar trebui să vă daţi seama că este drum lung şi nu oricine are tălpi
pentru mine”, trebuie să năpârleşti de câteva ori să ajungi la iubire
să cerşeşti ţigări ştiind că nimeni a doua zi nu-ţi mai dă niciun ban
atunci ar trebui să te aşezi la masa de scris şi să te întrebi
oare dacă cumpăram cu un leu un fluturaş de plastic pentru prins părul
acum foaia asta de hârtie ar fi fost albastră ca un cer senin, l-ai fi putut
vedea pe Dumnezeu pe şezlong cum dă indicaţii şi tu te-ai fi numărat
printre cei care putea ajunge la iubire ca atunci când în copilărie
te ridicai pe vârfuri peste gardul vecinului să iei două cireşe

din ciclul „Scrisori din lagărul trupului meu”

Poem

Filed under: Poezii — maskirovka @ 06:43

primul lucru a fost să-ţi ating limba
ca şi cum toate cuvintele ar fi trebuit să moară
tu aveai sub coaste o plasă foarte densă
făcută special pentru acrobaţi
mă ridica când sus, când atingeam pământul
dar nu acel pământ pe care-l înveţi la şcoală
cu mări şi oceane, capitale şi vârfuri muntoase
acum pământul erai tu, şi cerul deopotrivă
dacă m-ai fi întrebat unde sunt norii
aş fi arătat spre pieptul tău
aşa că merg să adun lemne, să-mi recapăt corpul
într-un fel problema divinităţii se va rezolva

Blog la WordPress.com.