DozaDePoezie

30 septembrie 2010

Concursul naţional de proză „Mihail Sadoveanu”


REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursul Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu”, ediţia I, Iaşi, 6-7 noiembrie 2010, se desfăşoară în conformitate cu regulamentele Uniunii Scriitorilor din România şi este organizat de Muzeul Literaturii Române Iaşi, Societatea Culturală „Junimea `90” şi Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iaşi, în parteneriat cu instituţii publice şi de cultură. Concursul îşi propune descoperirea şi sprijinirea tinerilor prozatori de limbă română, din ţară şi străinătate, şi promovarea lor în lumea literară contemporană, după aprecierea unui juriu format din personalităţi ale literelor româneşti.

1. La concurs pot participa autori de până la 40 de ani, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor şi nu au debutat editorial.

2. Participanţii vor trimite cel mult 3 (trei) lucrări în proză, dactilografiate la 1,5 rânduri, de cel mult 10 pagini format A4, semnate cu motto şi fără alte precizări privind persoana.

3. Sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate si nepremiate la alte concursuri literare.

4. Lucrările, dactilografiate în trei (3) exemplare, vor fi trimise pe adresa: Muzeul Literaturii Române Iaşi, str. V. Pogor nr. 4, cod. 700110, Iaşi, tel. 0747.499.400 , cu menţiunea Pentru Concursul Mihail Sadoveanu.

5. Lucrările se trimit pâna la data de 15 octombrie 2010 (data poştei). Ele vor purta în loc de semnătura un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care va conţine numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, o copie după cartea de identitate, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi adresa electronica (dacă există).

6. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului.

7. Lucrările premiate vor fi publicate, cu acceptul autorului, în antologia Concursului Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu”, Iasi, ediţia I, 2010.

8. Lucrările care nu respectă condiţiile de mai sus nu vor fi înscrise în concurs.

9. Lucrările vor fi jurizate de un juriu alcătuit din scriitori şi critici de prestigiu din ţară. Premiile vor fi anunţate pe data de 31 octombrie 2010.

10. In cadrul manifestarilor „Sadoveniana”, din 6-7 noiembrie 2010, care vor avea loc la Muzeul „Mihail SADOVEANU”, organizatorii vor oferi următoarele premii:

* Marele premiu „Mihail Sadoveanu” şi Premiul Uniunii Scriitorilor din România – filiala Iaşi;
* Premiul I şi premiul revistelor „Dacia literară” si „Feed back” ;
* Premiul al II-lea şi premiul revistelor „Convorbiri literare” si Hyperion”;
* Premiul al III-lea şi premiul revistelor „Conta” si „Cronica”.

• Pentru detalii şi informaţii:

Liviu APETROAIE (muzeograf, membru al USR).
Tel. 0751.694.549; e-mail: liviu.apetroaie@gmail.com

Sursa:
http://www.culturainiasi.ro/news/0,2/633/Concursul+na%C5%A3ional+de+proz%C4%83+%E2%80%9EMihail+Sadoveanu%22.html

Şi ce dacă…

Filed under: Cubiculum,Fotopoeme — maskirovka @ 09:59

Ce rămâne din noi după moarte? Cubiculum

Filed under: Cubiculum,Fotopoeme — maskirovka @ 09:53
Tags: , , ,

pereţi demontabili ca pielea râioasă
năpârlesc zi de zi
nimeni nu e interesat să-i adune
nu-mi cunosc vecinii
doar pisicile lor zgârie la uşă
va veni o zi când voi îmbrăţişa
pe cineva ca pe un frate

un semafor pe roşu blocat
unde toţi trecătorii îşi opresc somnul
şi hematiile tac picurând pe batista
copilului care am fost cândva

eu încă mai trec foşnitoare
în fugă pe aceeaşi stradă unde este
un semafor pe roşu blocat

nimeni nu mai mă vede
prin fereastra îngustă

Festivalul Naţional de poezie „GEORGE ŢĂRNEA – concurs literar


Festivalul Naţional de Poezie
„George Ţărnea”

ed. a IV-a,
Rm. Vâlcea, 18-19 noiembrie 2010

Consiliul Judetean Vâlcea, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea şi Casa de Editură „PETRAS” organizează la Rm. Vâlcea în zilele de 18-19 noiembrie Festivalul National de poezie „GEORGE ŢĂRNEA”.
Concursul se adresează poeţilor tineri (vârsta maximă 35 de ani ). Concursul se desfăşoară în două secţiuni:
1) Volum de poezie publicat;
2) Creaţie – grupaje poezie de dragoste.

Fişa de înscriere şi cele 15-30 poezii vor fi trimise până la data de 18 octombrie 2010 pe adresa de e-mail: studiocreatie@yahoo.com

Alte detalii: prof. Mihaela Deaconu, 0744145748

Sursa:
http://www.clipa.in.md/index.html

Festivalul „Vasile Lucaciu”- concurs literar

Filed under: Concurs — maskirovka @ 06:29
Tags:

Festivalul Concurs de Literatură
„Vasile Lucaciu ”

Festivalul “Vasile Lucaciu” din Cicîrlău se relansează între concursurile importante de literatură, organizate pentru încurajarea tinerilor care scriu poezie şi proză, dar n-au debutat în volum.
Premiile sunt asigurate de Consiliul Local şi Primăria Comunei Cicîrlău, Fundaţia Culturală “Vasile Lucaciu” şi Cenaclul Literar “Vasile Lucaciu” şi constau în diplome, publicare în reviste literare din ţară şi sume încurajatoare, 800 lei pentru Marele Premiu, 500 lei premiul I pentru poezie, 400 lei premiul II pentru poezie, 300 lei premiul III pentru poezie; şi trei premii pentru proză, de 500, 400 şi 300 lei.
Concurenţii sînt invitaţi să trimită minimum 10 poezii şi/sau minimum 10 pagini de proză, pe adresa: Primăria Cicîrlău, cod poştal 437095, Cicîrlău nr. 389, judeţul Maramureş (în 2 exemplare), sau pe e-mail: primariacicarlau@yahoo.com. Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza – pînă la data de 10 noiembrie 2010.
Alte informaţii, la telefoanele:
0262-481002 (primar Vasile Zete),
0748-869209 (Ion Burnar) sau
0730-930235 (Nicolae Goja).
Juriul este format din scriitori renumiţi, de la reviste literare importante.

Sursa:
http://www.clipa.in.md/index.html

Concurs naţional de poezie şi epigrame „Romeo şi Julieta la Mizil”


SECŢIUNILE CONCURSULUI:
POEZIE – maxim patru poezii
EPIGRAME – maxim patru epigrame

ÎNSCRIERE: 30. 07. 2010– 30.12 2010. Înscrierea pe http://www.romeojulietalamizil.ro sau prin poştă.
TAXA DE PARTICIPARE: 20 LEI
PREMII TOTALE: 4000 DE LEI

Toţi participanţii şi profesorii îndrumători primesc diplome. După premiere edităm Antologia cu textele selectate ale concursului şi o trimitem prin poştă.

Taxa va fi trimisă prin mandat poştal pe adresa liceului: prof. Bădicioiu Laurenţiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, str. N.Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod 105800; menţiunea: pentru „Romeo şi Julieta la Mizil”, ed. a IV-a.

O epigramă are ca temă impusă MIZILUL. Sugestii beletristice: Geo Bogza, 175 de minute la Mizil, I.L Caragiale, O zi solemnă, George Ranetti, Romeo şi Julieta la Mizil. Textele sunt pe http://www.romeojulietalamizil.ro Celelalte trei epigrame au teme libere. Poeziile/epigramele nu trebuie să fi fost publicate până la data premierii, adică 30.01.2011. Un moto trebuie adăugat în FIŞA DE ÎNSCRIERE pentru ca, numai ulterior jurizării, concurentul să poată fi identificat.

Spre a destinde rigida regulă a folosirii celor patru cuvinte obligatorii doar într-o epigramă, Ranetti, Romeo, Julieta şi Mizil, valabilă invariabil la primele ediţii, oferim la această ediţie o perpectivă mai atractivă, păstrând totuşi Mizilul, cum era şi firesc, expus “tirului” epigramiştilor.

Precizăm că, pentru cei care nu au internet, materialele pot fi trimise prin poştă (adresa este mai sus), semnate cu un moto, în acelaşi plic introducându-se încă un plic închis, pe care va fi scris acelaşi moto, în interiorul căruia va fi fişa de înscriere cu toate datele de identificare ale autorului. Nu uitaţi telefonul!

ATENŢIE: materialele trimise după 31.12.2010 nu vor mai intra în concurs!

Jurizarea în ianuarie 2011; premierea pe 30.01.2011, la Mizil, în Sala de Festivităţi a Liceului „Grigore Tocilescu”.

COMPONENŢA JURIULUI:
Prof. univ.dr.ing. Corneliu Berbente – vicepreşedintele Clubului „Cincinat Pavelescu”
Corneliu Leu – prozator şi jurnalist
Conf. univ.dr. Daniel Cristea Enache – critic literar, scriitor
Emil Proşcan – primarul oraşului Mizil
Ion Busuioc – epigramist
Nicolae Dragoş – scriitor
Mihai Moleşag – epigramist
Profesor univ.dr. Titus Constantin Vîjeu – critic de artă, scriitor

Coordonator proiect: prof. Laurenţiu Bădicioiu, tel.0744438247
Mail: badicioiu_laurentiu@yahoo.fr http://www.romeojulietalamizil.

Festivalul naţional de umor „Ion Cănăvoiu ” (concurs de poezii umoristice şi nu numai)


Festivalul naţional de umor „Ion Canavoiu ”

Consiliul Judeţean Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Şcoala Populară de Artă, Asociaţia Epigramiştilor din România, Asociaţia Naţională a Caricaturiştilor, Grupul de publicaţii „Flacăåra”, Liga Culturală „Fiii Gorjului”, Consiliul local şi Primăria Runcu, Societatea Umoriştilor Gorjeni organizează, în perioada 22-24 oct. 2010, ediţia a XVIII-a a Festivalului Naţional de Umor “Ion Cănăvoiu”.
ORGANIZARE
Manifestarea este deschisă umoriştilor – profesionişti sau neprofesionişti – pe următoarele secţiuni: 1. concurs pentru cea mai bună carte de umor a anului; 2. epigramă, 3. fabulă, 4.proză umoristică scurtăå, 5. parodie/poezie satirică şi 6. caricatură/fotografie umoristică.
I. Concurs de volum, inclusiv antologii. Participă volumele de umor (epigramă, fabulă, proză scurtă/poezie umoristică…) tipărite în perioada oct. 2009 – oct. 2010.
II. Concurs de epigramă. Se concurează cu 10 epigrame, câte 2 pe temele: „Piaţa şi Viaţa'” şi „Norocul e o fată uşuratică”, iar celelalte pe teme libere.
III. Concurs de fabule. – 3 fabule
IV. Concurs de proză scurtă. – 3 proze de maxim 3 pagini fiecare.
V. Concurs de parodie/poezie umoristică. – câte 5 creaţii.
VI. Concurs de caricatură/ fotografie umoristică. Se vor trimite minimum 5 caricaturi / fotografii, de format A4 în passepartou, pe teme libere.
Nu se impune limită de vârstă pentru participare.
Autorii interesaţi de concurs îşi vor trimite lucrările într-un singur exemplar, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, str. Calea Eroilor 15, Târgu-Jiu, cod 210135, Gorj, până la data de 18 octombrie 2010 (data poştei).
Nu este admisă participarea în concurs a autorilor laureaţi (cu premiul I) la ultimele trei ediţii.
Vor fi respectate obişnuitele condiţii ale secretului participării (plicul mare cu motto, lucrările nesemnate, doar cu motto, plicul mic sigilat cu motto şi adresa în interior. Obligatoriu va fi menţionat un telefon de contact). Pentru secţiunile volum ¿i caricatură condiţia de „motto” se exclude. Un juriu local va selecta lucrările pentru fiecare secţiune şi vor fi propuse spre ierarhizare juriului naţional al Festivalului, care include personalităţi ale umorului românesc pentru fiecare din cele patru secţiuni.
În cadrul Festivalului vor fi organizate diverse manifestări complementare concursului propriu-zis: Salonul naţional de caricatură – ediţia a V-a, întâlniri cu epigramiştii gorjeni, recitaluri umoristice, turniruri epigramistice, vernisaje de expoziţii, spectacole, lansări de carte şi reviste, emisiuni radio-tv.
PREMII
Douå premii pentru „Cea mai bună carte de umor a anului” (pentru volum de epigramă şi separat pentru volum de fabulă/ prozăå scurtă/ poezie umoristică), în valoare de 800 lei fiecare, acordate de Consiliul Judeţean Gorj şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.
Secţiunile epigramå şi fabulă
Două premii l, în valoare de 640 lei fiecare, pentru: epigramă şi fabulă, acordate de Consiliul Judeţean Gorj.
Două premii ll, în valoare de 480 lei fiecare, acordate de Centrul Judeţean pentru Conservarea ş¿i Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj
Două premii lll, în valoare de 320 lei fiecare, acordate de Liga Culturală „Fiii Gorjului” şi Grupul de Publicaţii „Flacăra” Bucureşti.
Secţiunea proză scurtă
Un singur premiu, în valoare de 400 lei, acordat de Consiliul local şi Primăria Runcu
Secţiunea parodie/poezie umoristică
Un singur premiu, în valoare de 400 lei, acordat de Consiliul local şi Primăria Runcu
Secţiunea caricatură
Trei premii, în valoare de 400 lei, 240 lei şi respectiv 160 (I, II, III) acordate de Consiliul Judeţean, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Liga Culturală „Fiii Gorjului”.
Premiul anual pentru literatură „Ion Cănăvoiu”, în valoare de 800 lei, acordat de Biblioteca Judeţeană unui scriitor gorjean, pentru volumul anului.
Patru premii speciale, în valoare de 400 lei fiecare, acordate de Consiliul Judeţean, pentru caricaturiştii invitaţi de organizatori la ediţia a V-a a Salonului Naţional de caricatură.
Pentru această secţiune va funcţiona un juriu aparte, format din scriitori gorjeni.
Şase premii de excelenţă în valoare de 500 lei fiecare, acordate de Şcoala Populară de artă Tg-Jiu unor promotori şi creatori de umor
Vor mai fi acordate şi alte premii speciale, oferite concurenţilor de instituţii şi firme gorjene, diverse publicaţii, posturi de radio şi tv, persoane particulare etc.
Lucrările destinate concursului nu se restituie. Volumele primite vor intra în fondul de carte „Ion Cănăvoiu” al Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”.
Juriul are latitudinea ca, în funcţie de valoarea lucrărilor din concurs, să redistribuie unele premii. Cheltuielile de cazare, transport şi maså pentru juriu şi invitaţi vor fi suportate de către organizatori. Pentru laureaţi se asigură cazarea şi masa.
Câştigătorii şi invitaţii vor fi anunţaţi telefonic sau telegrafic în timp util, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, din ziua de 24 octombrie a.c.
Contravaloarea premiilor nu se expediază prin poştå.
Informaţii suplimentare la telefoanele: • 0253/21.37.10 (Centrul Jud. pt. Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale), • 0721.370.057 (Ion Cepoi – director CJCPCT Gorj), • 0766.715.938 (Constantin Popescu), • 0727930333 (Viorel Surdoiu)
ORGANIZATORII

TRADEM – 2010, Concursul naţional de poezie „Traian Demetrescu”

Filed under: Concurs — maskirovka @ 06:04
Tags: , ,

„TRADEM – 2010” – Concurs National de Poezie – Editia a XXXII-a – (23 – 24 octombrie 2010)

Mediatizare eveniment:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPULUI CRAIOVA
CASA DE CULTURA “TRAIAN DEMETRESCU”
Str. Traian Demetrescu, nr. 31, Craiova, jud. Dolj
Tel. 0351 / 413368; 0723 919750; tel/fax: 0351 413369
casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com
http://www.cctd.ro
__________________________________________

TRAIAN DEMETRESCU (1866-1896)

CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE
“TRAIAN DEMETRESCU” – TRADEM
Ediţia a XXXII-a
CRAIOVA, 23 – 24 octombrie 2010

REGULAMENT

Sub egida Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Craiova, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova şi Revista Mozaicul, organizează în perioada 23 – 24 octombrie 2010, ediţia a XXXII-a, a Concursului Naţional de Poezie “Traian Demetrescu” (TRADEM).

Juriul concursului va acorda premii şi va publica lucrările premiate, după cum urmează:

*
Premiul TRADEM – în valoare de 500 lei
*
Premiul I – în valoare de 400 lei
*
Premiul II – în valoare de 300 lei
*
Premiul III – în valoare de 250 lei
*
Premiul special – în valoare de 250 lei – pentru un autor din Oltenia

Lucrările pentru concurs, constând în grupaje de 5 – 7 poezii, redactate (dactilografiate) în câte 3 exemplare, vor fi trimise până la data de 8 octombrie a.c., pe adresa:

Casa de Cultură „Traian Demetrescu”
Str. Traian Demetrescu, nr. 31
Craiova , jud. Dolj – cu menţiunea “PENTRU CONCURS”

Poeziile trimise nu vor purta semnătură, ci un “motto” ales de autor. Plicul cu poezii va conţine încă un plic închis, care în loc de adresă va purta acelaşi “motto”, iar în interiorul lui se vor menţiona numele şi prenumele autorului, vârsta, adresa şi telefonul.

La concurs pot participa creatori care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România ori ai altor asociaţii de scriitori şi care nu au publicat un volum individual de poezie. Câştigătorii vor fi invitaţi la Craiova pentru premiere.

Pentru cei invitaţi la manifestări, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova va asigura cheltuielile prilejuite de participarea la acest eveniment, iar transportul va fi asigurat de participant.
Relaţii suplimentare la telefoanele: 0351-413368, 0351-413369, 0723-919750; e-mail: casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com .

Director – Casa de Cultura „Traian Demetrescu”
Prof. Alexandru Stuparu
http://www.cctd.ro
http://www.revista-mozaicul.ro
http://www.primariacraiova.ro
SURSA:
http://www.calarasi.djc.ro/DocumenteHtml.aspx?ID=5237

Concurs de romane poliţisteRomanian Crime Writers Club şi Crime Scene Publishing vă invită să deveniţi scriitor de romane poliţiste. Trimiteţi-vă manuscrisul până pe data de 15 octombrie 2010, prin poşta electronică, la adresa: oanastoicamujea@yahoo.com, cu specificaţia: “Concurs RCWC”. Manuscrisul dumneavoastră ar putea deveni noul roman din colecţia Crime Scene, iar numele dvs. ar putea sta lângă ale celor mai importanţi scriitori ai genului.
Ce trebuie să faceţi?

Mai întâi de toate, trebuie să aveţi o idee, un punct de pornire. O crimă, o răpire, un furt. Mai apoi, trebuie să aveţi cel puţin un personaj dornic să rezolve un mister. Dacă până aici sunteţi pregătiţi, apucaţi-vă de scris. Aţi început deja? Foarte bine, acum nu vă opriţi pentru nimic în lume. Vor fi zile mai bune şi zile mai proaste, dar puteţi duce proiectul până la capăt.
Care sunt regulile?

Manuscrisul dumneavoastră trebuie să se încadreze între 160-250 pagini, adică 300-500 de mii de semne cu spaţii. Nu se acceptă manuscrise sub 300 de mii semne.
Naraţiunea trebuie să se încadreze în genul mystery and thriller.
Nu se acceptă manuscrise care au mai fost în vizorul altor edituri. Declaraţi pe propria răspundere că aşa ceva nu s-a întâmplat.
Nu se acceptă manuscrise care au fost deja publicate pe internet sau în alte medii.
Manuscrisul trebuie să fie la prima vedere.
Manuscrisele primite nu vor fi returnate.
Data-limită până la care puteţi trimite manuscrisele este 15.10.2010.
Autorul (autorii) acceptat (acceptaţi)va (vor) dona drepturile de autor aferente romanului cu care a (au) participat la concurs Asociaţiei RCWC pe o durată de cinci ani.
După citire, fiecare manuscris va fi notat de membrii juriului.
Ataşaţi manuscrisului un CV care să conţină numele, datele dumneavoastră de contact şi un sinopsis de cel mult două pagini A4.
Câştigătorul va fi anunţat în cadrul unei festivităţi de premiere ce va avea loc în luna noiembrie 2010.
Membrii juriului: preşedintele Asociaţiei RCWC George Arion şi vicepreşedinţii Oana Stoica Mujea, Alexandru Arion, Adrian Onciu şi Bogdan Hrib.

Concursul naţional de poezie „Iulia Haşdeu”

Filed under: Concurs — maskirovka @ 05:50
Tags:

In perioada 15 septembrie – 20 octombrie a.c., Casa de Cultură a Municipiului Ploieşti organizează cea de-a VII-a ediţie a Concursului Naţional de Poezie „Iulia Hasdeu”.

Organizatorii îşi propun să rămână astfel fideli ideii de a descoperi şi de a promova tinerii talentaţi, de a le oferi şansa cunoaşterii personalităţii creatoare a Iuliei Hasdeu, de a afla mai multe informaţii legate de istoria familiei Hasdeu, în cadrul unei excursii culturale la Muzeul Memorial „Iulia Hasdeu”. În cadrul acestei excursii culturale, se vor decerna premiile acestei ediţii.

Acest concurs este rezervat elevilor din învăţământul liceal, din România. Pentru înscrierea în concurs se vor trimite trei poezii şi un C.V. pe adresa Casa de Cultură „I. L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60 – 62, Ploieşti, până la data de 10 octombrie a.c., sau pe adresa de e-mail: gelunionescu@yahoo.com.

Casa de Cultură „I. L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti oferă o excursie documentară premianţilor şi membrilor juriului. Instituţia va oferi şi Marele Premiu al concursului, premiile I, II, III. şi trei menţiuni.

Valoarea premiilor este: Marele Premiu: 800 de lei, Premiul I: 500 de lei, PREMIUL II: 300 de lei, PREMIUL III: 200 de lei. Fiecare din cele trei menţiuni având valoarea de 100 de lei.

Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti îşi rezervă dreptul de a publica creaţiile premiate în revista ATITUDINI.

Organizatorii nu îşi asuma responsabilitatea returnării lucrărilor trimise în concurs.

Mai multe informatii: gelunionescu@yahoo.com

Adlittera – concurs literar


Autorii cu vârste de peste 18 ani, ale căror lucrări nu au mai fost publicate, își pot înscrie creațiile pe idc.adlittera.com până la data de 31 octombrie 2010, la una sau mai multe dintre cel trei secțiuni ale concursului: poezie, proză scurtă și scenariu.

Premierea câștigătorilor va avea loc la standul ADLITTERA Project din cadrul Târgului de carte „Gaudeamus”, în luna noiembrie.

Prin înscrierea în concurs, autorii vor avea de asemenea ocazia de a participa la o serie de ateliere creative în care vor primi informații tehnice despre scrierea și practicile creative de la personalități artistice tinere și de referință ale momentului.
vezi: REGULAMENT ŞI FIŞĂ DE INSCRIERE: http://idc.adlittera.com/regulament/

SURSA:
http://idc.adlittera.com/

28 septembrie 2010

Pisica lui Schrödinger

Filed under: Atac de cord — maskirovka @ 11:56
Tags:

Pisica lui Schrödinger: O pisică, împreună cu un flacon cu otravă închis, sunt plasate într-o cutie protejată de orice decoerenţă cuantică indusă de mediul extern. Dacă un detector Geiger-Müller detectează o radiație atunci flaconul va fi spart, eliberând otrava care va ucide pisica. Mecanica cuantică sugerează că după o perioadă pisica este concomitent şi vie și moartă. Totuși, când ne uităm în cutie, vedem pisica ori vie, ori moartă, și nu un amestec de vie și moartă. (citat:wiki).

Eu împreună cu un flacon în care se alflă un poem, bine închis, etanş, astfel încât nicio metaforă să nu o ia razna, suntem plasaţi într-o cutie protejată, gen cameră de gardă, protejată de orice demenţă indusă din mediul extern. Dacă un detector, gen critic literar, om de rând, cercetaş, soldat, vagabond detectează o radiaţie poetică atunci flaconul va fi spart, eliberând otrava, eu voi inhala poemul. Mecanica emoţională sugerează că după o perioadă eu voi fi şi moartă şi vie, poetică sau nu. Totuşi, când vă veţi uita în cutia-cameră de gardă, mă veţi vedea pe mine sau poemul ci nu un amestec de gaze fluide care se duc, se duc.

Anestezic de scurtă durată

Filed under: Fotopoeme,Multivitamine — maskirovka @ 10:02
Tags: , , ,

din orice îngrădire poţi ieşi. nu contează dacă ai uşă de lemn, grilaj de metal, sârmă ghimpată sau chiar un om cu braţele pe mijlocul tău. trebuie doar să te rostogoleşti şi să vezi libertatea din tine. aici nu mai există niciun fel de margini. chiar dacă eşti prins în interior, cu multe tăieturi, vârtejuri, capcane, tavanul niciodată nu este fals. din orice îngrădire poţi ieşi.Atelier

Filed under: Atac de cord,Atelier — maskirovka @ 09:39

please waiting loading poem
.
.
.
.
.
.
select language
.
.
.
.
.
.
.
work in progress

nu#5/&&%¤e?&marelucru?=)(/abia azi )(/&%¤EDF cineştie¤#WSVCDEW#¤%&lineaverdestuffîntunericfoame?=)(!”#greetingslights_Ţ;LP=summerdazs98wteiunhgt66e890+=)(/&%¤#WEFGbgraniţadeest?=)(/&%DVBJO87654*?=)(/6nimeni

click translation click

nu se mai poate
nu se mai poate

cu ţigara la jumătate
trec bordura
un coş de gunoi parizian
căruia un turist japonez
îi face 100 de poze
când aşezat pe burtă
când urcat pe o bancă
doar îi surpindea toată intimitatea
o pungă imensă verde de plastic
în care zăceau o sticlă de şampanie
câteva flori, un prezervativ
cred nişte ciorapi de dantelă
era ca o cameră stupefiantă
plină de meditaţie

moment de maximă puritate

.
.
.
.
.
.
please waiting loading poem
restart
.
.
.
.
.
.

26 septembrie 2010

Se deschide rubrica „Invitaţi” – artificii, petarde, fum, boooooooooooooooom

Filed under: Invitaţi,Poeme audio,Video — maskirovka @ 03:28
Tags: , ,

Invitatul care inaugurează rubrica, astăzi 26 septembrie 2010, este: ANDREI PAVEL

Poemul de dragoste : „Îndrăgostitul nebun”, versuri şi voce Andrei Pavel.

25 septembrie 2010

-Ce faci în timpul liber?

Filed under: Interviu — maskirovka @ 05:52

-În timpul liber nu e deloc simplu, e ca şi cum te-ai afla într-un autobuz aglomerat încercând să-ţi menţii echilibrul. Bara de metal e plină de mâini, multe şi murdare, mâini peste mâini, aş putea să cad la prima curbă, asta aduce a fericire naivă ca atunci când eram mică şi mă dădeam în leagăn. Iau masa de seară pe o bancă în parc, tot timpul acelaşi câine, aceleaşi inimi trec strangulate prin oameni, eu mă caţăr pe ziduri în voie, fac acrobaţii la mari înalţimi, sar când din mine, când de pe bloc, ies teafără de sub roţile de maşini, nimeni nu se miră. Într-o zi am să mor de-a dreptul, fără scamatorii, pe trotuarul de vis-a-vis va ninge şi mâini peste mâini mă vor acoperi.

-Şi atunci când nu ai timp liber ce faci?
-Îmi este greu, deoarce fac lucruri contrar voinţei mele. Atunci sunt un cimitir, absorb tristeţi inefabile, toţi vin şi aruncă în mine ca într-un coş de gunoi, gratii, frânghii, fiinţe fabuloase; cel mai mult mi-a plăcut o Veneţie clandestină, nu ştiu a cui era, de atunci am un gondolier care nu mă părăseşte, am o altă anatomie.

-Ce fel de anatomie?
-Una ciudată, numai a mea, nu ştiu dacă o mai vede cineva, pentru că nimeni nu mi-a spus ceva ieşit din comun, ceea ce certifică că doar eu ştiu. Am piele de leu în loc de mătăsuri, port alge la gât şi mi-e teamă de vulturi, şobolanii cară mereu somnul de veci, harpiile flămânde apar, sting becul şi n-ai să mă vezi prea curând.

Efecte secundare

Filed under: Dincolo de mine,Fotopoeme — maskirovka @ 05:50

am în stomac un gol imens, dar de data asta este altfel. am plecat pe stradă, aşa nebuneşte, la întâmplare, să mă plimb prin parc, să ies cumva din casă, din mine şi mai ales din el. trecătorii mă priveau miraţi, la început nu am luat în seamă, apoi din ce în ce lumea se strângea în jurul meu, eu mă uitam pe haine, poate aveam vreo pată, poate vreun sărut de la tine se lipise de fruntea mea şi cine ştie ce îmi crescuse acolo, dar, nu, nu era vorba de aşa ceva. m-am aplecat puţin şi prin abdomen mi se vedea oraşul, cealaltă parte a oraşului, prin torace treceau tramvaie, copiii se duceau la şcoală, era un gol imens. iniţial am crezut că e vorba de o gropă de gunoi, gen Glina sentimentală, cu pescăruşii de rigoare şi bănci puse la uscat de atâtea întâlniri, din fericire era doar oraşul, oraşul tău. am fugit speriată, m-am aşezat pe iarbă în parc, o fetiţă a venit şi se uita la mine destul de banal, dar cu o curiozitate ce m-a făcut să tresar. apoi a plecat, chemând şi alţi copii: „E Tom şi Jerry”, „E Tom şi Jerry”. am plecat, transpirasem, m-am urcat repede în 783, autobuzul fără destinaţie şi destin derizoriu. controlorul mi-a făcut semn cu ochiul, indiciu că ştie că nu am bilet. şi nu aveam. m-a lăsat în pace. nu ştiu unde am coborât, dar am coborât cu gândul că se va face noapte mai repede şi voi ajunge acasă liniştită. pfuu, dar pe măsură ce se întunca în mine lumina ceva. dacă aş fi avut o haină mai groasă poate nu se vedea, sau măcar lumina se estompa, se pierdea prin vene, mai curgea în canalizare. ce s-a întâmplat apoi nu mai ştiu, unde am adormit nu mai contează. dimineaţa am dus mâna uşor pe abdomen, aveam piele, dacă apăsam simţeam că mă doare, deci, aveam şi carne. cerşetorul de lângă mine se ridică somnoros uitându-se la stomacul meu şi spune plictisit: „Este doar 6, hai să mai dormim”. ideea ştii care este cu toate elucubraţiile astea, că toată lumea vede în mine ce are nevoie, fetiţa vede benzi desenate, cerşetorul ceas, tu un derdeluş unde poţi aluneca în voie.

în fotografie nu sunt nici ţigări, nici mărgele, este o iluzie optică care reflectă o stare, o anomalie a sângelui, un fel de leucemie a iubirii.

-Se luminează, există vreun loc unde nu ai putea merge?

Filed under: Interviu — maskirovka @ 05:46

-Mă lovesc de pereţi, am uitat că nici azi nu am aripi, după cum mă trezisem cu mâna la tâmplă aş fi zis că da. Din nou iau în serios documentul word, aici viaţa se sparge mai uşor până când dimineţile devin casante, inima este în expasiune, războiul Troiei se poate schimba. Dacă tot m-am trezit cu noaptea-n cap, rearanjez cărămizile, oraşul nu va mai fi pe colină, nu-l mai căuta acolo, momentan s-a mutat. Beau cafeaua liniştită, excavând după el, pot detecta clădiri, straturi de fericire, vârfuri de săgeţi, şanţurile unde se scriu poeme, epoca bronzului şi cam tot ce mă interesează este aici. El, nu. Se luminează. Nu există loc unde nu aş putea merge.

-De câte ori te-ai ascuns?

Filed under: Interviu — maskirovka @ 05:34

-De multe ori m-am minţit, de multe ori m-am camuflat acoperindu-mă cu alt rând de piele, am năpârlit crezând că trec la o altă viaţă. Fals. Mimetismul poetic nu ascunde, dimpotrivă, dezvăluie, nu mi-am dat seama la timp, acum e prea târziu. Dincolo de hijab este mereu lumea ta. Ţara unde m-am simţit ca la mine acasă a fost Arabia Saudită, aici am stat 4 ani, proiectată într-o lume absolut abisală. Faptul că aici am mers pe stradă acoperidu-mi fiecare centimetru de piele şi fiecare fir de păr îmi dădea un sentiment de siguranţă. Casa mea a fost aici, casa mea eram eu, învelită în acest cocun negru din care nu ieşeam nici atunci când dormeam. Nimeni nu pătrundea şi acul magnetic indica doar un punct cardinal. Nu a fost o experienţă, a fost modul meu indisolubil de a trăi câţiva ani. Pe stradă nu erau oameni, când am ieşit prima oară nu am văzut decât maşini, copaci, un arici şi un indian care tăia crengile unui palmier. Strada era una de cartier mic, dar era foarte mare, copii nu se auzeau, nu se bătea mingea, muzică nici atât, doar muezinul chema credincioşii şi atunci porţile caselor se deschideau şi oamenii în alb plecau înceţi şi cuminţi spre moschee. Parcă cineva îi chema să-i hrănească, de fapt chiar asta se întâmpla. Singurul loc unde te puteai pierde în acest negru indispensabil era în bazar, erau multe femei la ca şi mine acoperite de jos până sus în armura aceasta invincibilă a negrului. Un singur eveniment îmi amintesc, care m-a facut să cred că totuşi şi aici neîncrederea în oameni este acelaşi sentiment mediocru: eram la un magazin de mirodenii, şalul mi-a căzut uşor pe umeri, nu am avut timp să-l ridic înapoi pentru că o femeie, cumpărătoare ca şi mine, a început să ţipe să-mi pun şalul pe cap. Am rămas uimită de reacţia violentă şi mai ales de neîncrederea că aş fi rămas cu părul descoperit.
Aici înveţi că pielea şi părul sunt părţi extraordinare ale corpului femeiesc, care greşit înţeles trebuie exploatate la maxim în cadrul intim ci trebuie doar protejate la modul sacru, de atunci mi-am lăsat părul lung.

-Ai scris vreodată o scrisoare de dragoste?

Filed under: Interviu — maskirovka @ 05:14

-Da. Poemele sunt scrisori, transmit mesaje, stabilesc întâlniri, risipesc, adună, curbează, micşorează, mă fac mai înaltă, îmi îngroapă trupul, cheamă la rugăciune, modifică miocardul, ascunde capricii, invadează, depun armele, proiectează filme pe pereţi, deschid geamul fără să vrei, încuie uşa, trag draperiile. În tot acest timp eu stau şi citesc, iar ele îşi fac de cap prin casă, prin mine, umblă prin frigider, beau apă, cotrobăie prin sertare, sapă în oase ca într-o carieră de piatră după un aur ipotetic; în concluzie poemul face absolut ce vrea din mine, poemul este un copil răsfăţat care se smiorcăie.
Poemul de azi este deja ţăndări, mă uit cum cade de la balcon, în multe bucăţi de gheaţă, eu rămân singură cu sandalele în mâini, îl sun şi-i spun:
„la Bucureşti plouă, eu merg desculţă pe Magheru”, păcat că nu ai o fereastră în tavan/ să mă vezi cum alerg şi scriu pe asfalt povestea câinelui mort/ din care o firimitură de zeu sunt/ oamenii se ţin în şir indian după mine/ îi dau jos ca pe nişte cămăşi de forţă/ trag de ei/ îi dezlipesc/ pielea mă ustură/ îmi modelez chipul după al tău/ am tălpile pline de noroi/ întorc capul ca după un cerb lopătar şi el evident nu este.

AlbNegru

Filed under: Fotopoeme — maskirovka @ 05:11

În seara asta vreau să scriu de mână, să pun laptopul jos pe parchet şi să mă întind pe foaia albă cât vreu.

Pe aici nu vor trece nici maşini, nici trenuri, farurile nu mă vor orbi, nu va ploua, nu va fi niciun anotimp, nici biserici, nici oameni care spun rugăciuni, nici naşteri, nici înmormântări, câteva pete de cerneală, un plic, StarGazeII, veioza care bate în tavan, acolo de fapt am nevoie să văd.

Prin urmare pe poteca asta îngustă, pe unde din când în când îmi zgârii picioarele de ciulini, ca atunci când am mers în excursie cu tatăl meu după sabia scită, auzise de ea din National Geografic, habar nu avea că era aproape în spatele casei, tot aşa va fi accesul aici, foarte cald, transpiraţii, o baltă secată, unde odată când eram mică văzusem un şarpe şi multe raţe sălbatice, acum era doar papură şi aceea uscată, multe gropi, noroaie, un râu destul de curat, pietre la fund, ce altceva!

Îmi simt picioarele grele, prin inimă mişună deja furnici, înţepătura de albină se agravează, geamurile sparte, un badaj pe genunchiul unde m-ai atins ultima oară, câteva oase strălucitoare luminează accesul, în curând voi avea nevoie de un cărucior cu rotile, iarba e prea galbenă pentru luna august.

Fotografia nu este alb-negru şi nici trecută prin PhotoScape, este exact lumina din cameră, trandafirii sunt tot albi, este o coincidenţă, ar avea o legătură cu poteca asta spinoasă, albă.

Bătrâneţea este o stare interioară, tot mergând pe aici, îmi dau seama că am o sută de ani, fără nicio dorinţă doar cu un tată foarte tăcut, care ar vrea ca şi mine, acasă. Dar, am promis că voi scrie de mână şi voi suporta foaia albă indiferent ce se întâmplă, este ca şi cum m-aş aşeza pe un cerceaf alb, într-un un pat imens, unde pot privi în tavan până când mă voi face totuna cu el.

Umbre

Filed under: Fotopoeme — maskirovka @ 05:09

New post

Filed under: Poezii — maskirovka @ 04:59

se tot scrie despre septembrie, dar la ce bun, nimeni nu mai are poftă de explicaţii, aripi de ceară, fantome cu şuviţe de vânt, nişte idealuri ale tinereţii, despre cum e să mai mori încă o dată, de data asta cu geamurile închise bine ca atunci când este foarte frig şi petreci puloverul bine de teamă să nu intre altcineva. dar azi nu am nicio şansă, am doar scuza tâmpită că respir într-un un septembrie surogat, o imitaţie frauduloasă a morţii. se tot scrie despre septembrie, metaforele despre merele coapte cad ca frunzele ruginii, pot omite un detaliu, ortografia să o ia razna după cârdurile de cocori, e imposibil să retractez în bărbatul haotic unde până mai ieri aveam loc de veci. şi stau aşa ca şi cum m-aş pregăti de o misiune lunară şi tot scriu despre septembrie într-un dispreţ arămiu, aproape convenţional.

Un Dumnezeu firav

Filed under: Multivitamine,Poezii — maskirovka @ 04:58

şi iată-mă întorcându-mă la singurătatea mea acută ca la o mama bătrână care întotdeuna tace.

m-am închis singură în cameră şi nu am mai lăsat pe nimeni să intre. de fapt nici nu avea cine. am rotit cheia în uşă de câte ori s-a putut, am murit, m-am născut, am scris pe pereţi, pe mâini, pe picioare, pe parchet, pe faianţă, pe muşamaua de pe masa din bucătărie, mi s-a terminat creionul, am ascuţit altul şi altul. mi-am luat alt număr la cosmo, alt id, alt cnp, alţi ochi. acum văd pe întuneric cum îmi încolţeşte altă inimă, văd prin pereţi ce fac vecinii, cum renovează, cum schimbă nituri, aorte. aşa că am renunţat şi mi-am scos ochii pe farfurie. asta m-a distrat cel mai mult, era un fel de euforie, de răget, de foame infantilă când îmi vedeam doar intestinele şi nimic altceva.

şi iată-mă întorcându-mă la singurătatea mea acută ca la o mama bătrână care întotdeuna tace.

la intrarea în oraş pe o pancartă albă scria destul de lizibil de la depărtare: „femeia cu un singur trup locuieşte în tine”. primul gest a fost să-mi verific centura de siguranţă, care era la locul ei, drept pentru care am izbit-o de câteva ori peste umăr să mă asigur că mă doare şi că trăiesc. mă gândeam ca la un exponat într-un muzeu inedit cum va fi femeia la a cărei picioare scriitorii zac întinşi ca foile albe, aşteptând să fie umpluţi de ceva divin, cu pielea pregătită să i se dea foc. aş vrea să uit ce zi este azi, ce lună şi ce anotimp, să mă întind în pat ca florile de plastic peste un trup inert, un obiect fals fără prea multe reziduri sentimentale, nimeni să nu-mi mai spună: „eşti o femeie frumoasă”, lângă mine o grenadă de mână sau un ins deşuchiat cu miros de poet andaluz, o sticlă de rouă, marea din capul pieptului dă semne de oboseală. am telefonul pe silent, infirm, înseamnă că toamna vine mai devreme. nu mai ies din mine nici pentru un Dumnezeu firav, aproape că m-am lipit de pereţi, lividă, cu piciorele reci, singura salvare din groapa asta adâncă pe care mi-ai săpat-o zi de zi este să mă caţar afară, cu unghiile pline de pământ încep să orbesc.

30.09.2009

Filed under: Poezii — maskirovka @ 04:52

se făcuse dimineaţă
de parcă nici nu atinsesem pământul
eram la câţiva centimetri deasupra ta
acolo unde încep toate iubirile

uşa de la balcon rămăsese deschisă
două lumi atât de diferite
încât îmi apăreau pe picioare
cicatricile din copilărie
dar asta nu mai conta
apa caldă curgea
se auzea prin fumul tău de ţigară
te-aş fi lăsat să pleci
războaiele din orient, din asia, păreau să înceteze
ce-ar fi să punem o melodie din anii ’70
poate mai stai
porumbeii să se adune la geam
să ciugulească din resturile unui bărbat frumos

pregătesc micul dejun
extrag puţin sânge din colile nescrise
ţi-l pun pe ascuns în ceaşca de cafea

întrebare, aştept răspuns cât de curând

Filed under: Poezii — maskirovka @ 04:49

ştii cum este o dimineaţă fără tine?

este exact ca perdeaua aia de la balcon, albă, fadă, oraşul nu se vede prin ea, şi de cele mai multe ori te caut prin ceaţa care-mi îmbâcseşte sângele, aş fi vrut să îţi spun asta printr-o scrisoare trimisă prin poşta clasică, să facă două săptămâni pe drum, curierul să moară şi tu să aştepţi până când sub piele îţi vor apărea continente, păduri amazoniene

am nevoie de un echipament special să explorez lumea de rumeguş, fără tine este prea alcalină, mint, mereu mint, dimineaţa asta hermafrodită, nu ştie cum o cheamă şi nici ce vrea de la mine, ai zice la prima vedere că este un câine vagabond sau mai degrabă un pantof vagabond, aplauze pentru muritori şi inocenţi, pentru cei cu păcura-n oase şi pentru cei care strivesc auzul de asfaltul ponosit

aşa este o dimineaţa fără tine, ca o mână lipsă

nu depinde de un organ al trupului, în mod fals îi atribui stimulente, prin golul din torace se vede până dincolo de Bucureşti, niciun folos, camera mea tot din beţe de chibrit rămâne
şi în fond în spatele meu aceeaşi cuşcă cu lei
– văd, draga mea, spunea el odată, sub cerul liber mulţi soldaţi aşteptând să moară pe nesimţite în tine

4poeme

Filed under: Poezii — maskirovka @ 04:42

cafea deziluzie tu

ce tristă este cafeaua fără tine
pereţii dintr-o dată au prins igrasie
un doliu amnezic străbate camera toată
în lumea murdară claxoane şi scări de incendiu
ieşind din aortă
mai bine merg la un film
sau colind aşa pe stomacul gol dimineaţa asta
doar cu doi ochi
ce să mă fac, se-aude-n măduvă moartea
şi chicot de Alfa Centauri, jos sub ideea de viaţă
m-am născut prea puţin
şi acum la prima citire se vede pe frunte
păsările de pe stâlpii de telegraf
vor zbura
vor zbura
pe spatele meu se vor duce în ceaţă
ce tristă este cafeaua fără tine
eu nu fumez
tu foarte des
închid aici pasajul despre noi
orice ar fi de multă vreme
nu mai ştiu cât e ceasul
oraşul insalubru tuşeşte şi el odată cu mine
nici lui nu-i place pistolul la tâmplă
ce tristă este cafeaua fără tine
prin genunchi un film alb-negru rulează coridoare pustii
inima mea mereu polul opus

9.06

până mâine dimineaţă mai sunt o mie de ani

ce aş putea face în tot acest timp

când te lipeşti de mine inima mi se mută la dreapta
tot mai la dreapta până cade
pardoseala este rece ca marmura neagră
se hotărăşte să zboare
se strecoară prin cheia uşii
bea apă din paharul meu
aleargă după copiii care au pornit alarma de la maşină
stă pe balcon
inima asta este chiar nesimţită
fumează pe şezlong
fără să ceară voie
cheamă prietenii în weekend
când plec să joc tenis
şi face un tăraboi de o ştiu toţi vecinii
îmi e ruşine cu ea

şi totuşi
până mâine dimineaţă mai sunt o mie de ani

ce aş putea face să vii
s-o lăsam dracului de noapte
să-şi lungească venele cât vrea
nu-mi pasă de ea

inima mea este o prostituată
merge goală pe autostradă
cerşind un corp

fără titlu

cum ar fi să te ciocneşti de mine pe stradă
să întorci capul speriat
ea este
ea este
te-ai descheia repede la cămaşa să-mi faci loc
„doamne e destul de mică încape repede
acum e momentul să nu o scap”
o pasăre lovită de maşină
fetiţa din cursa Paris-Comore
oceanul subteran de pe Enceladus
aş fi toate la un loc
dacă m-ai lua la tine
nu aş spune secretele vecinilor
aş redirecţiona râurile în caz de inundaţii neprevăzute
un peisaj selenar
o insulă vulcanică
care la intervale de câteva minute
îţi spune că te iubeşte
lava îţi va distruge temporar vederea
apoi iar o vegetaţie exotică
lacurile, cascadele revin la locul lor
şi tot aşa
doar femeile înaripate au dreptul la tine

piesă prost scrisă

ieri m-am operat
nu mai puteam strânge în pumn nicio
dimineaţă, îmi scăpau mereu pe jos
nu mai puteam aduna
decât nişte versuri ciuntite
roase parcă de molii în timpul somnului
câteodată şi noaptea mi se prelingea
printre degete, dacă vroiam să o refac
nu reuşeam, întunericul era anchilozat
cu zâmbetul mutilat am păşit pentru o oră
într-o lume prea albă ca să mai aduc
de-acasă nişte bulgări de zăpadă
îngerul infirm era de gardă
împărţea formulare pacienţilor
pentru tombola spre Rai
atunci mi-am amintit ce mi-ai spus
să nu laşi niciodată inima sub preş

18 septembrie 2010

Viaţa începe aici

Filed under: Fotopoeme — maskirovka @ 09:20

Fotografia de mai jos mă duce cu gândul la romanul „Viaţa începe vineri”, autor Ioana Pavelescu. De ce? Aşa cum în roman pe acel câmp este găsit un om, fără nume, familie, bolnav sau nebun, şi toată lumea se strânge în jurul lui dând din umeri, tot aşa se întâmplă şi cu fotografia de faţă, priveşti luciul apei, adâncul şi dai din umeri neştiind ce să spui. Rămâne de văzut dacă alegi să stai pe uscat sau să mergi mai departe.

16 septembrie 2010

În Bucureşti

Filed under: Erotism,Fotopoeme — maskirovka @ 10:26

sunt foarte multe statui şi cariatide cum sunt cele de mai jos, am adăugat doar două, mi-ar fi trebuit ceva vreme să le caut pe toate, din fericire sau nu, plec iar din oraş

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.