DozaDePoezie

31 martie 2010

K.R.U.G TIMIŞOARA – NOUTĂŢI PRIVIND CONCURSUL

Filed under: Concurs — maskirovka @ 17:55
Tags: , , ,

Vǎ reamintim provocarea lansatǎ de K.R.U.G.Timişoara şi programul activitǎţilor din perioada imediat urmǎtoare:

Înscriere în concurs: prin trimiterea eseelor pe tema concursului la adresa krugtimisoara@yahoo.com ; acestea sunt acceptate pânǎ în data de 02 aprilie 2010, orele 23:59.

Consultarea Opiniei Publice: Din 02 aprilie 2010 pânǎ în data de 08 aprilie 2010, vor avea loc sesiunile de vot on-line pentru cele mai bune trei lucrǎri.

Anunţare câştigǎtori: În 12 aprilie 2010, în cadrul simpozionului K.R.U.G. ce va avea loc la Atelierele Kairos din B-dul Cetǎţii nr. 17/A, vor fi anunţate lucrǎrile câştigǎtoare. De asemenea, vom dezbate împreunǎ materialul primit, vom cita diferite pasaje din eseele primate şi vom savura liniştea pe care literele ne-o aduc într-o ambianţǎ “french”. Vinuri, brânzeturi fine, crackers şi multǎ inspiraţie şi drept liber de exprimare a opiniei…

Surpriza serii: Atât participanţii la concurs cât şi cei prezenţi la simpozion, vor avea parte de o surprizǎ plǎcutǎ: vor vedea lucrǎrile tipǎrile în primul volum de tip “hand-made” – inovaţie pe care K.R.U.G. o aduce pe piaţa internaţionalǎ a graficii volumelor. Aceste volume “hand-made” sau “hand-written” sunt un tip de “cartografiere” a textului. E o surprizǎ care a „copt” în pântecele noastre şi acum prinde glas…
“Grafocǎrţile” hand-made vor fi distribuite gratuit celor ce participǎ la simpozion – bine-înţeles, se pot obţine semnǎturi de la personalitǎţile literare din juriu şi de la invitaţi, cât şi din partea autorilor eseelor.
Nu am dorit ca ideea de grafocarte sǎ creascǎ în umbra numelui unei personalitǎţi literare consacrate. Ideea în sine are un potenţial enorm şi vrem sǎ îi dǎm posibilitatea sǎ îşi creeze singurǎ o staturǎ şi o siluetǎ demnǎ de calibrul ei. De aceea, cei ce compun acest prim volum sunt tinerii amatori, tinerii în care ideea de concurs al literelor rezoneazǎ şi explodeazǎ într-o curgere de fraze. Suntem, în spatele minunatelor noastre haine, simpli oameni. Şi vrem ca bucuria noastrǎ literarǎ sǎ fie simplǎ – şi sa demonstreze ce pot face o mânǎ de tineri care iubesc literele pentru ele însele. De aceea, v-am invitat pe voi toţi, cei ce aveţi plǎcerea de a scrie, sǎ vǎ alǎturaţi nouǎ.

K.R.U.G. crede în excelelţa şi suveranitatea Cuvântului – de aceea, ne jucǎm în mica noastrǎ lǎdiţǎ de nisip cu îmblânzitele cuvinte pe care încǎ nu le-am uitat, în drumul nostru hilar spre copalsul şi dispariţia culturii decadente împotriva cǎreia luptǎm; luptǎm cu gesturi literare şi atitudini lirice; cu „obrǎznicie” şi cuvinte de spus.

Vǎ aşteptǎm!

sursa
http://krugtimisoara.wordpress.com/

Poem luminat artificial

Filed under: Fotopoeme — maskirovka @ 17:17
Tags: , , , , ,

de câte ori văd un iluminator simt cum pulsează ventriculul tău drept/ nu e de mirare că înăuntru este atâta animaţie/ la fondul acestei sclavii am să revin
30 martie 2010

Cei mai citiţi poeţi români, de Gh. Grigurcu

Filed under: Articole — maskirovka @ 18:13
Tags: , ,


Gh. Grigurcu

Cei mai citiţi poeţi români

Un top realizat de România liberă cu acest subiect (nr. din 22 ianuarie 2010) ar indica, potrivit aprecierii cotidianului, faptul că „gusturile de ultimă oră ale românilor arată o deplasare dinspre poezia clasică spre cea modernă şi postmodernă”. Trecem peste suprapunerea lejeră a criteriului „gust” cu cel al vandabilităţii (topul a avut în vedere datele furnizate de lanţul librăriilor Diverta şi Cărtureşti-Verona). Asta e! Sunt selectaţi zece poeţi. Primul, aşa cum se şi cuvine, Mihai Eminescu, poetul „titular” al poporului român, mitizat în continuare, în pofida unor contestări care bănuim că n-au avut un ecou în publicul larg, cu o mentalitate aflată la intersecţia programelor şcolare şi a „accesibilităţii” emoţionale. Această „accesibilitate” a devenit de-a lungul mai multor generaţii un factor care a fasonat recepţia poeziei în rîndul maselor, astfel încît avem de-a face cu o valenţă „eminesciană” a „simplului cetăţean”, dispus a raporta toate producţiile poeticeşti la acest arhetip. Ion Minulescu, aflat pe locul doi, e un soi de Cupidon cu state de serviciu îndeajuns de îndelungate. Mai are, se vede, destule săgeţi pentru a provoca răni dulci fiinţelor îmbătate de eleganta lascivitate a stihurilor sale, aidoma unui tablou reprezentînd un nud provocator. Romanţele pentru mai tîrziu, în realitate n-au întîrziat niciodată la întîlnirile cu tinerii, cei de azi care-l apreciază avînd o oarecare înclinaţie retro (erotism clamat, poză, cantabilitate). Dar surpriză, mare surpriză! Locul trei îi aparţine Ninei Cassian. Nu cumva e un efect strict al momentului lansării recente a unui volum al acesteia, în prezenţa autoarei care s-a îndurat a reveni cu acest prilej în ţară? Deoarece „luciditatea”, evocată de România liberă, fie şi „sarcastică”, fie şi confruntîndu-se cu „vraja erotică” a hetairei socialiste, e iremediabil minoră. O poleială preţioasă a unei structuri de metal ordinar, care pe alocuri a început să ruginească… Cu Alecsandri, beneficiar al locului patru, revenim în spaţiul bunelor sentimente, salubru, odihnitor. Bardul Ostaşilor noştri şi al Pastelurilor are alura unui dascăl al primilor noştri ani de şcoală, căruia îi păstrăm pururi (dacă nu ne-am alienat sufleteşte prea tare) o plină de gratitudine amintire. Locul cinci e al lui Mircea Cărtărescu. Un soi de Nichita Stănescu al optzeciştilor, autorul Dublului album, antologie care s-a vîndut, după cum suntem informaţi, „ca pîinea caldă”, posedă, ca şi numitul predecesor, ca şi, ceva mai înainte (e drept, pe un palier tot mai depreciat), Ionel Teodoreanu, o latură mondenă, suportînd, după cum se pare, asaltul vijelios al admiratorilor de ambe sexe. Şi cum să nu seducă titluri graţios-pragmatice, ca de pildă Cînd ai nevoie de dragoste, sau cu un irezistibil ingredient hippy, ca de pildă O motocicletă parcată sub stele?
Abia locul şase îi revine lui Bacovia, o figură antitetică faţă de Nichita, Cărtărescu, Ionel Teodoreanu şi alţii de aceeaşi factură a feericei prezenţe personale, iscînd succesul spontan. Un antimonden frapant. Un saturnian, un taciturn, „bizar”, prin ce ar putea atrage, la ora actuală, Bacovia? Poate prin acea deznădejde măcar subiacentă a unei lumi alexandrine, sorbită de „chemări de dispariţie”, chiar dacă inaudibile pentru mulţi dintre noi, prin angoasa unui sfîrşit de ciclu. Dacă Eminescu înstruna melancolia unei epoci, totuşi, de propăşire, autorul Plumbului cîntă „serenada din topor” a uneia, după toate semnele, declinantă. E umbra rece a mercantilismului devorator, a frivolităţii frenetice, a concupiscenţei dezlănţuite, a pornografiei. Un spirit ale cărui „profeţii” nu neapărat „politice” le putem desluşi în treptata lor împlinire… La locul şapte îl găsim pe Emil Brumaru. Cu adevărat, „popularitatea poetului se datorează în special poeziei licenţioase”. Nu pudicul, imaculatul, seraficul Brumaru, id est unul dintre cei mai de seamă poeţi contemporani, interesează, ci acela care a săvîrşit o uluitoare întoarcere cu 180 de grade, raliindu-se grăbit, la senectute, deşuchierilor modei de ultim moment. Palinodia ni-l arată robit cu savoare cerinţelor ei coprofage. E un caz. Şi ce mai caz! Locul opt îi e rezervat lui Marin Sorescu. De ce? „Românilor le place umorul, iar ironia hîtrului poet din Dolj le acoperă aşteptările şi le măguleşte inteligenţa”, explică, binevoitor, România liberă. „Umor”, să precizăm, nu tocmai pretenţios, ţinînd seama de nenumăratele texte în acest registru, sub semnătura Sorescului, de calitate îndoielnică, probă a unui slab autocontrol, a unei emisii îmbelşugate, mult sub cota exigentului Topîrceanu. „Inteligenţă” şi ea modestă, deoarece îşi propune a o măguli pe cea a cititorilor la grămadă. Să recunoaştem şi noi că autorul Migdalelor amare, după care oamenii din interbelic erau „înnebuniţi”, a fost „detronat” de bardul oltean, ceea ce dovedeşte o simplă substituţie, prin mecanica temporalităţii, pe aceeaşi direcţie a hazului băştinaş. Alt pretendent al posturii de „isteţ naţional” ar fi putut fi Dinescu. Dar acesta preferă acum gloria oralităţii pe sticlă… Pe locul nouă se înscrie Nichita Stănescu. Teama ce-o bănuim a fanilor săi că ar fi putut absenta, iată că a fost depăşită. Mărturisim că ne-a amuzat prezentarea de care are parte: „Poetul celor <> a devenit, în anii ’80, obiectul unui cult burghez, clasa de mijloc a acelor ani dîndu-şi la citit (sic!) cărţile filosofice ale lui Noica şi poeziile ermetice ale lui Stănescu”. Şi pe deasupra: „Lectura lui Stănescu este în continuare un fel de a te legitima intelectual”. Vai, nu ne-am dat seama! Nuanţa marxistă a „cultului burghez”, a „clasei de mijloc” se cumpăneşte cu imaginea „legitimării intelectuale”. E ca o parolă. Dacă nu dispui de o admiraţie solidă faţă de Nichita, nu poţi trece de uşa care dă în salonul… intelectualilor. În fine, pe locul zece, Ana Blandiana. Însă nu oricum, asemenea celorlalţi confraţi, ci cu o severă, neaşteptată punere la punct. Poeta ar fi, conform unor critici „sfioşi” ce ezită a-şi exprima cu francheţe părerea, cantonată în „secţiunea poeziei pentru copii”. Textele cu această destinaţie ar fi „superioare estetic celor pentru adulţi”. Ceea ce, fie şi mărginindu-ne a ne reaminti surprinzătoarea „superioritate” a Ninei Cassian, ni se pare o opinie vădit nedreaptă…
Din empireu, cel puţin Macedonski, Arghezi, Blaga, Fundoianu, Al.Philippide, Emil Botta, Gellu Naum, Leonid Dimov, Ion Caraion, Nicolae Labiş şi, din rîndul contemporanilor, M.Ivănescu şi alţi cîţiva zîmbesc la asemenea stîngace „exerciţii de admiraţie” ierarhizate, pe care nădăjduim că timpul, neavînd încotro, le va corija.

Articol apărut în revista „CAFENEAUA LITERARĂ”, Nr. 3 (78) FEBRUARIE 2010 Anul VII

Câştigătorii Concursului Naţional de Poezie de Dragoste Leoaică tânără, iubirea…

Filed under: Concurs — maskirovka @ 17:44
Tags: , , ,

Câştigătorii Concursului Naţional de Poezie de Dragoste Leoaică tânără, iubirea…
Cea de a X-a ediţie a Concursului Naţional de Poezie de Dragoste Leoaică tânără, iubirea… şi-a desemnat câştigătorii. Se acordă trei premii (I, II, III), trei menţiuni, Premiul Revistei Argeş şi Premiul revistei Cafeneaua literară.
În ordine aleatoare, câştigătorii sunt: Raluca Neagu (Bucureşti), Dorin Cozan (Vaslui), Albert Viorel Cătănuş/ pseudonim Alberto M. Popesco (Brăila), Andreea Ghica (Târgovişte), Adrian Iovan (Reşiţa), Roxana Băltaru (…), Roxana Mihaela Boboc (Galaţi), Alexandar Stoicovici (Timişoara).
Câştigătorii sunt aşteptaţi miercuri, 31 martie 2010, ora 16.00, la Centrul Cultural Piteşti – Casa Cărţii.

Mâine vom afla şi clasamentul, cei doi câştigători care sunt membri ai site-ului http://www.dozadeiubire.ning.com sunt rugaţi să ne trimită câte două poeme pentru a fi publicate pe pagina principală.

The morning sun / cel mai frumos poem de dragoste

Filed under: Dincolo de mine — maskirovka @ 17:41
Tags: , ,

1
te-am iubit când ni s-au terminat banii la penny
am rămas fără vin, scorţişoară
ne-am mulţumit cu iaurt de piersici
şi un sărut la casa de bani
apoi am plecat fericiţi
în spatele nostru se spărgeau pietrele
nimeni nu mai călca în urma noastră
veniseră de la primărie
să pună indicatoare
„ocoliţi, pe aici trece iubirea”
au vrut să ne dea şi escortă
dar am refuzat politicos
„noi avem aripi de plumb
nimic nu ne doboară”
2
te-am iubit în tren cu soarele în ochi
stând cu spatele în direcţia de mers
eram obosită cum sincer spun
nu am fost în viaţa mea
chiar dacă dormisem o noapte
nu auzeam roţile de tren
ci doar inima ta un imens clopot
îmi răsuna în urechi
bătrâna din faţa mea mă privea clandestin
credeam că nu are bilet
dar ea vedea prin torace
un individ în coajă de ou
care semăna leit cu tine
ştia că nu am să-l nasc niciodată
că rolul lui este să stea acolo
să mă hrănească
de aia nici nu mi-a dat din sandvişul ei
3
te-am iubit când ţi-am făcut cu mâna pe geam
trenul era interminabil de albastru
era foarte cald, nici nu ştiam atunci că familia
de lângă minel
va dori să-mi facă poze
mă întrebau dacă eşti fratele meu
am spus că nu, deşi o să râzi aş fi vrut
aşa nu te-aş fi pierdut niciodată
ei făceau poze la cirezi ş fântâni părăsite
la pepeni şi floarea soarelui
eu adormisem şi simţeam
cum respiri aerul ăla greu de oraş tuberculos
4
te iubesc pentru că eşti organul meu vital
fără picioare pot merge
pot scrie şi fără mâini
pot mânca şi fără stomac
de plămâni nu mai spun
au un rol insipid
aproape că oxigenul mă încurcă
tu eşti organul din care pleacă orice simţ
sunt o altfel de specie
stai în mine cu un milion de tentacule
dacă am nevoie de ceva spun
„azi vreau un epitet ornamental”
şi nu ştiu cum faci, cum lucrezi înăuntru
pe ce taste apeşi
dimineaţa la micul dejun
sunt acoperită de tine
ca de o iederă sălbatică
5
te iubesc când stai în pat cu mâinile sub cap
atunci eşti gol, nu doar fără haine
eşti gol ca un pahar de sticlă
nu se vede nimic în tine
aştepţi doar să te umplu
6
mi-a plăcut teama pe care ai avut-o
când am făcut dragoste pe scaun
erai derutat şi copil dintr-o dată
ca în prima zi de şcoală
învăţai alfabetul
atingeai fiecare literă cu degetul
să te asiguri că este la locul ei
că vibrează
te preocupa faptul să nu cădem pe parchet
mie îmi era indiferent
eram în tine demult şi nu m-ar fi durut
7
încă mai avem drumuri de făcut împreună
am fost doar la piaţă
la grădina zoologică
până la colţ după o încărcare de 6 euro
mai avem de mers
din nou la biserică
să auzim celulele lui Isus cum se zbat în noi
8
te iubesc mai ales dimineaţa
când sunt doar un morman de hârtie lângă tine
pe care ai scris toată noapte
poveşti miraculoase
cu trupul vraişte, cu inima pe dos
sunt exact ca un sac de oseminte scos la 7 ani
9
îmi place poemul acela dement scris cu pixul albastru
de la sâni şi până la abdomen
se termina pielea şi tu tot scriai
dar cel mai mult te-am iubit când ai intrat disperat după mine în baie
şi strigai ceva, la început nu auzeam
am crezut că te-ai tăiat, ai făcut ceva
când intri, pe pielea ta era imprimat poemul
nu ţi-ai mai făcut duş, mergeai deschis la cămaşă
să te vadă toţi prietenii
scrisul evident era invers nu se înţelegea mare lucru
te-ai supărat că nimeni nu a întrebat
10
îmi place că îţi este indiferent în ce oraş locuieşti
dacă are sau nu are cicatrici subterane
ai sta şi cu mine la ţară
sunt convinsă că te vei adapta la iarbă, insecte
dat de mâncare la păsări
pădurea este la 5 minute, râul trece prin noi
am doi cireşi, o mamă foarte bună cu o pisică albă
iarna e cald, am brad, viţă de vie
iar eu îţi voi spune poveşti cu mine când eram mică
şi la serbare pe scenă în loc de să recit poezia
am început să cânt
11
îmi e dor de tine
într-un fel neomenesc, nepămâtean
dar asta ştii de ani de zile
12
îmi place că în mine sunt multe femei
pe care le-ai descoperit tu
una unduitoare, una rea
una citadină, alta bestie
una cu chip, alta transparentă
zac în mine multe cascade necunoscute
noroc cu tine că ştii nişte drumuri ascunse
13
nu e greu să-ţi cad la picioare
ţi-aş da tot sângele
aş albi pe loc
aş îmbătrâni
ca să fii mulţumit
14
şi după cum vezi doar o nebună
te-ar iubi
cu tot cu haos
bezmetică în lumea asta a ta
cu iluminatoare artificiale
15
cel mai mult te-am iubit când ai spus
unul din noi trebuie să moară
nu se mai poate
noi doi nu putem trăi cu două inimi
noi doi ca să supravieţuim
avem nevoie doar de o inimă
două ne fac rău
16
îmi place de tine că semeni cu un golf
îmi erodezi tot
picioare, trecut, aurorele de sub tâmple
ziua când ne-am cunoscut
simplul te iubesc
macini tot
dar nu fug
stau să fiu dezmembrată
de inimă
de cuvinte
până rămân surdo-mută
cred că eşti sadomasochist
17
îmi place că acasă este cu tine
pe bancă
în tramvai
la coadă la casa de bani
în piaţă
în lift
la andrei în garsonieră
în taxi
la gară
sunt mereu acasă
18
îmi place palma ta
devorantă
miezul din sinele tău
inexpugnabil
19
mă gândesc la tine aproape
în fiecare minut
ca dependenţii de heroină
dacă nu eşti lângă mine
am nevoie de o centură de forţă
să nu-mi iasă viscerele alandala
mă leg cu o sfoară pe inimă
în ochi nişte ţăruşi de metal
când nu sunt cu tine
parcă aş fi tu
îţi imit mersul
gesturile ample
beau cafeaua ta preferată
fumez ţigările tale
ascult muzica ta
doar doar
nu mai am nevoie de tine
20
îmi place că nu eşti om
şi ai 100 de stări de agregare
te iubesc pentru că în tine
nu curge nimic lichid
ci o formă superioară
de viaţă
21
la tine între coaste
mi-ar plăcea să stau ca o larvă
un milion de ani şi mai bine
să nu ies niciodată
în tine să fie şi ziua şi noaptea
şi mama şi tata
22
te-am iubit în 783
când nu erau locuri
te-ai lăsat pe spate
să te faci scaunul meu
aş fi stat în autobuzul ăsta
până dincolo de orice uscat
aş fi şters staţiile de pe hartă
să nu mai oprească niciodată
să te ţin în braţe aşa mult
înfinit de mult
până când moartea ar fi gemut în noi
pentru o gură de aer
23
te-am iubit când eram certaţi
şi după câteva zile mi-ai trimis 20 de poze
făcute de tine
uite, tâmpito
te iubesc şi când suntem certaţi
mă gândesc la tine şi ştiu că îţi doreai
pozele astea
24
dar cel mai mult te iubesc
când îţi iau capul în palme
şi te sărut pe obraji
pe buze discret
stai exact
dar exact ca un nou născut
abia ieşit din placentă

Reamintim concursul organizat de K.R.U.G. TIMIŞOARA

Filed under: Concurs — maskirovka @ 09:41
Tags: , , ,

Este Paştele un basm inventat, care trǎdeazǎ o afecţiune a umanitǎţii – sau e realitatea negatǎ prin mitul înfǎţişǎrii evenimentului ca basm?

Guide-lines pentru pregǎtirea materialului:
– este de preferat o sintezǎ scurtǎ a pǎrerii proprii cu privire la relevanţa sǎrbǎtorilor Pascale în comunitatea din care facem parte;
– se pot face referiri la tradiţii, obiceiuri, simbolistica lor, variatia şi reinterpretarea lor pe teritoriul ţǎrii şi în diasporǎ;
– se pot face referiri cu privire la diferite concepte emise de Jung despre conştiinţa colectivǎ, modele de manifestare şi tipologii de reflectare a ei în contextul român contemporan;
– materialul nu trebuie sǎ susţinǎ o religie anume, ci o pǎrere personalǎ formatǎ în urma unui mic studiu individual;
– se pot face referiri şi pot fi notate trimiteri la Biblie, folclor, povestiri sau experimentǎri personale ale realitǎţii sau mitului Paştelui.

Cum vrem? – Regulament şi desfǎşurare:
– fiecare participant este invitat sǎ trimitǎ un eseu de minim 2 pagini / maxim 3 pagini (cu font Arial 10, în lb. românǎ) pe mail, la adresa krugtimisoara@yahoo.com, fǎrǎ a menţiona numele participantului; confirmarea primirii mailului se face în scris de cǎtre K.R.U.G.
– perioada de trimitere a materialului este între 15 martie 2010 – 02 aprilie 2010.
– limita de vârstǎ de participare este minim 13 ani
– materialele (fǎrǎ menţionarea numelui) vor fi postate pe blogul K.R.U.G. – http://krugtimisoara.wordpress.com – iar voturile obţinute pe internet vor însemna 50% din nota finalǎ;
– câştigǎtorii vor fi anunţaţi în 12 aprilie 2010 orele 19.00, în cadrul simpozionului KRUG – ediţia I, la Atelierele Kairos din Timişoara, B-dul Cetǎţii nr. 17/A, et. 2.
– toate materialele trimise vor fi cuprinse într-un mic volum editat în stil „handmade” în numǎr limitat
– vor fi premiate cele mai bune trei lucrǎri, premiul cel mare constand în oferirea posibilitǎţii de a participa în echipa de organizare a ediţiilor viitoare a simpozionului, ca membru al cenaclului K.R.U.G.
– în cadrul simpozionului K.R.U.G. din 12 aprilie vor fi invitate personalitǎţi literare din oraş
– juriul este format din:
Sava Tomin – preşedinte Kairos şi preşedinte juriu K.R.U.G. ediţia I, Timişoara
Blaj Marinel – umanist, Arad
Lavinia Bǎlulescu – jurnalist, editor Ziarul „Adevarul”, Timişoara
Ligia Stafie – câştigǎtor NaNoWriMo 2009, autor roman “Cǎpruiata”, Timişoara

28 martie 2010

nu vreau

Filed under: Poezii — maskirovka @ 08:12
Tags: , , , , ,

să fiu nici sora, nici mama, nici fratele tău, să te poţi bizui la fel cum te bizui pe o uşă deschisă, nici gămălia de ac prin care noaptea te strecori în oraşul meu ca sub o pătură caldă, nici trup de femeie ţâşnit din coasta de lux, poleită în aur

nu vreau să fiu nici bolta de vie, nici furnica care ţi se urcă în palmă, nici scrumul de ţigară, nici biletul de tren sau gara cu dale furate de hoţi

înaintea ta este doar o splendoare, un sânge de cerb, un copil împădurit, un grănicer ce păzeşte un mormânt gol, un instrument la care vreau să înveţi să cânţi, când atingi prima coardă duminica să fie mult mai aproape, pe umerii tăi berzele şi-au făcut cuib

la mulţi ani

24 martie 2010

Altă iubire, alt alfabet

Filed under: Poezii — maskirovka @ 06:42
Tags: , , , , ,

azi ţi-am şters numărul de telefon
încerc să învăţ o altă limbă

altă iubire, alt alfabet
mi-e silă să învăţ alt mers
alte urme în zăpadă

am rămas doar cu îngerul tău lefter
şi cu 3 volume de poezii publicate

merge cărunt prin cameră
cu aripile trase peste ochi
nici el nu ştie încotro s-o apuce

îmi voi cumpăra haine noi
am să împrumut un cristalin
la primul refugiu voi opri
să-mi scot inima
să-mi despletsc părul
mă strânge agrafa asta argintie
sârmă ghimpată
braţele tale

23 martie 2010

Apel nepreluat

Filed under: Dincolo de mine,Poezii — maskirovka @ 19:12
Tags: , , ,

nu ştiu la ce vârstă mi-au dat primii dinţi
sau dacă prima oară am muşcat dintr-un măr sau din umărul mamei
era o zi ca oricare alta, furtuna ridica în aer frunze dezgolite
ca şi mine de acel adevăr princiar, de acea starea de agregare unică
pe care o am doar când mă aflu acasă la părinţi
praful îmi intra în nări, tuşeam în urma trenului care nu moare niciodată
păsările se agitau, câinele lătra ca în romanele lui gabriel garcia marguez
doar pisica îţi trecea nonşalantă limba peste blana ferestrei
un cortegiu fals camuflat în oameni cu mâinile roase de pământ
ca de o molimă grea trecea apatic fără vreun actor principal
îmi era frică de larva prinsă în colţul de ciment al gardului
să nu fie smulsă şi dusă cine ştie prin ce cotloane
sau ce degete minunate ar fi salvat-o de la prima lumină
pentru că, nu-i aşa?! moartea are mereu batistă cu monogramă
ea nu aşteaptă nici culesul viilor, nici expulzarea din mine
îşi pune rochia aceea superbă de seară, pantofi cu toc de 10 cm
mănuşi de catifea, rujată discret, frumoasă şi atât de îndrazneaţă
încât să te convingă că există o înrâurire şi nimic altceva

22 martie 2010

Concours Poésie en liberté 2010

Filed under: Concurs — maskirovka @ 08:39
Tags: , ,

click aici pentru detalii si regulament
Concours Poésie en liberté 2010

Străzile din mine

Filed under: Fotopoeme — maskirovka @ 07:04
Tags: , , ,

mereu înguste şi pline de praf
lumina pătrunde fără să vrei
cât aş încerca s-o opresc
există mereu un colţ unde mă pot aşezea
mereu o uşă albastră pe unde pot pleca
mult mai departe decât mine însămi
18 martie 2010

Semn de carte / pagina 244

Filed under: Poezii — maskirovka @ 14:19
Tags: , , , ,

te-am iubit foarte mult/ era un loc cald/ întunecos/ nu vedeamnimic/ doar pereţii trupului tău/ doar camerata/ la fel ca în pântecul mamei/ mă hrăneam zi de zi din tine/ îţi beam sângele peascuns/ îţi mutilam corpul/ te lăsam uneori fărărespiraţie/ inima se deformase/ coastele se lărgiseră să îmi facă loc/ stăteam în tine ca într-un palat regal/ nu duceam lipsă de nimic/ aveamferestre doar spre tine/ pe altele nu le deschideam cu anii/ nu aveam nevoie de altă lumină/ erau îndeajuns licuricii din poemele tale/ te-am iubit foarte mult/ în tine erau multecomori/ umblam dimineaţa în pielea goală/ căutam melci şi alte obiecte de preţ aduse la mal/ îmi amintesc de ziua când am găsit o sticlăgoală/ nu avea niciun mesaj înăuntru/ era o sticlă goală pur şi simplu/ am păstrat ambalajul/ mă gândeam că băusei tudinea/ aveam o colibă acoperită de cerul acela inexplicabildeuşor/ nu-mi doream nici să plouă/ nici să ningă/ nici nu conta ce aveam pe masă/ poate doar câteva versurimucegăite/ le spălam/ şi asta conta că puteam face dintr-un obiect putrezit o mină de aur/ te-amiubitfoartemult/ azi/ ştii cum este/ mă plimb prin cameră desculţă/ simt gresia rece până-n creier/ sunt doar un morman de cuvinte/ emaciat până la oase/ în timp ce merg văd o mână/ şi îmi amintesc/ asta e mâna mea care mi-a căzut când mi-ai spus că eşti cu altă femeie/ mai văd un picior/ un plămân/ căzute pe jos/ îmidauseamacăsuntbucăţidinmine/ mă reped lacomă să le pun la loc/ am fost o fantomă/ un schelet/ nici eu nu ştiu ce am fost/ azi îmi pun din nou carnea pe mine/ caunfătînpânteculmamei/ numai că acum sunt în alt loc/ departe/ foarte departe/ încât nu mai contează nimic/ nimicnimicnimicniciunde

16 martie 2010

Semn de carte

Filed under: Poezii — maskirovka @ 15:33

Enheduanna

Filed under: Dincolo de mine — maskirovka @ 13:03
Tags: , , , , , , , ,

Enheduanna- prima femeie poet, prinţesă akkadiană, preoteasa zeului Lunii. En-hedu-Ana este un titlu care înseamnă „Preoteasă de rang înalt – ornamentul Cerului”, ‘en’=preoteasă de rang înalt, ‘hedu’=ornament, ‘Ana’= Cerul/Raiului, sau a Cerului a Raiului.

Poem

Şi-a pus mâna în mâna ei
Şi-a pus mâna la inima ei
Dulce e somnul cap la cap
Mai dulce e somnul inimă la inimă
…………………………………………….
Ce-a sfărâmat făcându-l pulbere
Nu se va mai ridica vreodată
Parfumul fricii îi pătează rochia
Ea poartă gravat planul
Raiului
Iadului

Concurs literar 15 martie – 2 aprilie 2010 – Este Paştele un basm inventat, care trǎdeazǎ o afecţiune a umanitǎţii – sau e realitatea negatǎ prin mitul înfǎţişǎrii evenimentului ca basm?

Filed under: Concurs — maskirovka @ 10:18

Este Paştele un basm inventat, care trǎdeazǎ o afecţiune a umanitǎţii – sau e realitatea negatǎ prin mitul înfǎţişǎrii evenimentului ca basm?

Guide-lines pentru pregǎtirea materialului:
– este de preferat o sintezǎ scurtǎ a pǎrerii proprii cu privire la relevanţa sǎrbǎtorilor Pascale în comunitatea din care facem parte;
– se pot face referiri la tradiţii, obiceiuri, simbolistica lor, variatia şi reinterpretarea lor pe teritoriul ţǎrii şi în diasporǎ;
– se pot face referiri cu privire la diferite concepte emise de Jung despre conştiinţa colectivǎ, modele de manifestare şi tipologii de reflectare a ei în contextul român contemporan;
– materialul nu trebuie sǎ susţinǎ o religie anume, ci o pǎrere personalǎ formatǎ în urma unui mic studiu individual;
– se pot face referiri şi pot fi notate trimiteri la Biblie, folclor, povestiri sau experimentǎri personale ale realitǎţii sau mitului Paştelui.

Cum vrem? – Regulament şi desfǎşurare:
– fiecare participant este invitat sǎ trimitǎ un eseu de minim 2 pagini / maxim 3 pagini (cu font Arial 10, în lb. românǎ) pe mail, la adresa krugtimisoara@yahoo.com, fǎrǎ a menţiona numele participantului; confirmarea primirii mailului se face în scris de cǎtre K.R.U.G.
– perioada de trimitere a materialului este între 15 martie 2010 – 02 aprilie 2010.
– limita de vârstǎ de participare este minim 13 ani
– materialele (fǎrǎ menţionarea numelui) vor fi postate pe blogul K.R.U.G. – http://krugtimisoara.wordpress.com – iar voturile obţinute pe internet vor însemna 50% din nota finalǎ;
– câştigǎtorii vor fi anunţaţi în 12 aprilie 2010 orele 19.00, în cadrul simpozionului KRUG – ediţia I, la Atelierele Kairos din Timişoara, B-dul Cetǎţii nr. 17/A, et. 2.
– toate materialele trimise vor fi cuprinse într-un mic volum editat în stil „handmade” în numǎr limitat
– vor fi premiate cele mai bune trei lucrǎri, premiul cel mare constand în oferirea posibilitǎţii de a participa în echipa de organizare a ediţiilor viitoare a simpozionului, ca membru al cenaclului K.R.U.G.
– în cadrul simpozionului K.R.U.G. din 12 aprilie vor fi invitate personalitǎţi literare din oraş
– juriul este format din:
Sava Tomin – preşedinte Kairos şi preşedinte juriu K.R.U.G. ediţia I, Timişoara
Blaj Marinel – umanist, Arad
Lavinia Bǎlulescu – jurnalist, editor Ziarul „Adevarul”, Timişoara
Ligia Stafie – câştigǎtor NaNoWriMo 2009, autor roman “Cǎpruiata”, Timişoara

*

14 martie 2010

Vizionare plăcută

Filed under: Video — maskirovka @ 18:04
Tags: , , , ,

10 martie 2010

Poem pentru mine

Filed under: Poezii — maskirovka @ 03:57
Tags: , , , ,

iubirea noastră este o linie dublă continuă peste care nu ai voie să treci cu mâinile murdare

este o uşă albastră fără yală pe care poţi intra oricând, un colţ de cameră unde îngenunchezi fără să te vadă nimeni

un film alb-negru cu o podea care scârţâie dintr-o mansardă sublimă, aici suntem pe rând când regi, când cerşetori, depinde câţi bani am adunat din copacul acela minunat din care hematiile cad ca merele coapte

este picătura de apă care sparge timpanul când robinetul este stricat şi din el picură, picură, încet şi sigur ca o perfuzie toată iubirea noastră

un înger ciobit cu aripa spartă care s-a pietrificat pe spatele tău şi este din ce în ce mai greu de cărat

iubirea noastră este o foarfecă neagră care taie în neştire panglici de bine ai venit

un trotuar alunecos în care după ploaie te poţi privi până-n miezul ultimei scrisori pe care nu ai avut curajul să o mai pui la poştă

este o casă albă, la fel cum sunt casele în Grecia, toate au ieşire la mare şi dacă nu chiar toate construieşti una ad-hoc, te descalţi până mă găseşti un om prin tine

iubirea noastră este o scenă de teatru foarte întunecată cu un reflector imens pus chiar pe inima mea

o masă cu două scaune unde dimineaţa bem cafeaua, citim e-mailurile, în timp ce poezia fumegă din umerii noştri

un tunel subteran de metrou parizian cu multe etaje şi încăpător cât pentru o sută de iubiri, aici au săpat mulţi oameni ca noi doi să putem călători pe şine imaginare de scrum

iubirea noastră este umbra lungă cât a unui zgârie-nor care iese din noi când ne luminăm unul pe altul, se întinde mult şi subţire ca un abur de gustare fină, trece pe la toate ferestrele până când oamenii ies la geam să deguste aroma

se uită miraţi în jur, deschid cărţi, caută autori, reţete

schimbă pe canalul gastronomic şi nimic, în gură le rămâne un gust neomenesc, nepământean

iubirea noastră este 20 de metri pătraţi de poezie pe care ne întindem ca pe un cearceaf iluzoriu, aici înotăm, pescuim, ne căţărăm pe munţi, aprindem într-un târziu veioza şi începem să râdem, tu erai prins într-o plasă de peşte şi dădeai din mâini, din picioare, eu eram într-un nisip mişcător şi dădeam din mâini, din picioare, nu se mai ştia, nu se mai ştia, cine, cum, de ce, iubirea noastră, iubirea noastră

7 martie 2010

Abia aştept să crească Ionuţa

Filed under: Poeme audio — maskirovka @ 17:57
Tags: ,

Poezia – pâna la piele

Filed under: Poeme audio — maskirovka @ 17:51
Tags: , ,

Mătase şi catifea

Filed under: Poezii — maskirovka @ 11:11
Tags:

tu crezi că sunt un cuvânt lucid care îţi scaldă picioarele în ziua de luni
o pătură groasă sau o haină impermeabilă prin care nu trece nici tăcerea
nici maşina de pâine licurici sau bezmetice adieri de rubine
o fabrică de hârtie prost amplasată la marginea ficţiunii şi care poluează oraşul
seara mă descalţ să-mi caut atlantida sub perne sub rafurile pline de cărţi
ajung la podea cu mâinile pline de sânge le zbicesc să mă curaţ de tine
îmi chem rudele prietenii scot copilul din pântec la festinul de brumă
nu am unde să plec sunt singura mea insulă împrejmuită de sârmă ghimpată
tu ca o vară blestemată încă îţi mai stropeşti ploile pe umerii mei
sunt o fereastră îngustă insipidă cu pervaz ros de carii unde pisica vecinului
doarme toată ziua şi când se deşteaptă vânează porumbei un loc cald un câmp deschis
poate o rană o viaţă pentru alţii moarte legendă cu iz minoic
o tabără falsă fără gardieni şi lemne de foc o pură întâmplare
o femeie din neant pe care o pui într-o ramă franţuzească
şi seara te descalţi să-i cauţi atlantida prin viscere cotloane
îi poţi demonta fiecare membru să-i citeşti în oase în ţipete lungi
îi poţi întoarce inima pe dos ca pe un buzunar ponosit din care nu curge nimic
sunt setea din întunericul tău uneori am solzi şi multe făclii
încet mă decojesc de pe tine rămâne un perete alb pe care scrii poezii inhalate
de pe vremea când ea îşi desfăcea aripile inexplicabil de frumos

Concurs de poezie pentru luna martie – originalitate şi amor

Filed under: Concurs — maskirovka @ 08:12
Tags: , ,

Concurs de poezie pentru luna martie – originalitate şi amor

Perioada de desfăşurare: 1-14 martie 2010

Tema: Scrisoare de dragoste

Regulament
1. Poate participa orice membru dozadeiubire
2. Titlul poemului obligatoriu trebuie să se numească: SCRISOARE DE DRAGOSTE.
3. ATENŢIE: Textul înscris la concurs trebuie să conţină următoarele cuvinte cheie: brumă, tranşee, minuscul, pânză, oase.
4. Textele pentru concurs vor fi postate începând de azi, 1 martie, până la data de 14 martie inclusiv, în pagina de „comentarii publicate pe blog”, aşa cum se postează în mod obişnuit.
5. Votarea se poate face oricând în pagina de comentarii a textului ales cu replica „votez”. Fiecare membru poate vota doar o singură dată, iar participanţii la concurs nu se pot vota pe ei înşişi.
6. La data de 15 martie va fi anunţat câştigătorul.
Textul premiat, cel care acumulează cele mai multe voturi, va sta pe pagina principală într-o căsuţă specială, va fi menţionat titlul textului, autorul, fotografia acestuia (dacă nu are nimic împotrivă) şi în căsuţa „Texte de citit” toată luna martie.
7. Premiu: 1 CD – Adrian Munteanu, ►„Femeie!…” – 20 de sonete în interpretarea autorului◄. (Premiul va fi expediat de către autor pe adresa câştigătorului)

vezi poemele intrat în concurs aici: dozadeiubire

3 martie 2010

Fr_a_gm_e_nt?e

Filed under: Dincolo de mine,Poezii — maskirovka @ 07:00
Tags: , , , ,

Decorul depinde de imaginaţia fiecăruia:
eşti liber să-mi aranjezi inima cum vrei, eu plec
să-mi petrec vieţile următoare pe alt mal
mai puţin abrupt, ţi-o las până la anul
poţi aduce sentimente cu geometrie reglabilă
în funcţie de starea vremii
dacă spaţiul tău cosmic este variabil
fii sigur că voi cădea în tine ca o ploaie de metan
preferabil să taci atunci
prin urmare profită de timpul acordat
azi nu costă nimic

Ploaie adevarată:
stau mereu sub aceeaşi umbrelă cu tine
ne minţim atât de mult încât ne iubim şi mai mult
până la piele leoarcă

Fals:
eu – pompez zilnic emoţii cutanate uneori cad, embolie şi sunet

Atenţie începe poezia:
inima mea e roasă de carii zace în pod nu simte nimic
le fel ca geamantanul din armată

Terapie de grup:
şi tu şi eu suntem obiecte portabile
de pildă când cineva nu are chef să îţi spună
bună dimineaţa şi te scoate cu faţa spre public
poţi să stai pe scenă să joci rolul fiecărui spectator din sală
poţi intra în filmul oricui
e mai bine să laşi deschis
să poţi fi transportat cu uşurinţă
în When the White Lilacs Bloom Again
Romy Schneider, sau după caz, masculin

Mersul meu:
prin tine are iz medieval
să facem un pact, un tratat de pace
să dăm principiile peste cap
sau poate un text medieval, religios
ruinat deja, unde să fiu arsă pe rug
pentru ierburile miraculoase
pe care ţi le-am aşezat sub pernă

Idee pentru decorul din prima strofă:
am să-mi decorez mormântul cu tine
aici libertăţi necunoscute vor erupe din noi
ne vom lipi mâinile, ne vom lipi cuvintele
cu ochii închişi se vor naşte pasiuni neinventate
să facem un pact, un tratat de pace
sau poate un text medieval, religios
cu o filosofie sofisticată sau doar câteva versete
din cântecul lui Roland ar fi îndeajuns
m-aş ridica escaladând întunericul din tine
ca zidurile castelului Pembroke
uneori o voi lua de la capăt

La cumpărături:
sunt o femeie îmbrăcată sărăcăcios
fără prea mulţi bani
privirea-mi intră în tine şi nu mai iese
decât noaptea când cucuvele îţi cântă moartea
am să o cumpăr cadou de ziua ta
am să-i pun panglici roşii
e tot ce îmi pot permite

Ordin:
soldat, ai un nasture lipsă şi arma necurăţată
la luptă, pe tine te iubesc

Cărţi de top

Filed under: Cărti — maskirovka @ 06:48
Tags: , , ,

Cititorul, Bernhard Schlink, Editura Polirom, 2009.
Bestseller international, tradus in aproape 40 de tari si distins cu prestigioase premii literare. Roman ecranizat in regia lui Stephen Daldry si avindu-l ca producator pe Anthony Minghella, cu Ralph Fiennes si Kate Winslet in rolurile principale. Filmul a obtinut cite cinci nominalizari la Oscar si, respectiv, la premiile BAFTA si este cistigatorul unui Glob de Aur.
Cititorul este povestea unei iubiri mai putin obisnuite: aceea dintre adolescentul Michael Berg, fiul unui conferentiar la facultatea de filosofie ostracizat din pricina insistentei de a preda ginditori ce contraziceau ideologia nazista, si taxatoarea de tramvai Hanna Schmitz, cu douazeci de ani mai in virsta, care este gata de orice sacrificiu pentru a ascunde un secret rusinos. Mai mult decit o initiere erotica, aceasta relatie devine modalitatea privilegiata de investigare si asumare a trecutului politic al unei intregi natiuni; judecata si condamnata pentru faptele comise in calitate de supraveghetoare intr un lagar pentru femei din apropierea Cracoviei, Hanna influenteaza profund modul in care Michael ajunge sa resimta responsabilitatea si vina, transformind evenimentul istoric in realitate traita.

Îndrgăgostită de un masai, Corinne Hofmann, Editura All, 2007.
O poveste de viata si de dragoste in indepartata Kenya. Atunci cand pune pentru prima data piciorul pe pamant african, Corinne Hofmann nu banuieste ca viata ei va lua o turnura decisiva. Venita in Kenya pentru a-si petrece concediul, Corinne descopera la varsta de 27 de ani o dimensiune cu totul noua a dragostei. Este suficienta privirea patrunzatoare a razboinicului-masai Lketinga, pentru ca ea sa renunte, impotriva oricarei ratiuni, la viata ei din Elvetia: la prietenul ei, la cultura sa, la afacerile profitabile. In cateva luni, Corinne isi desprinde ancorele din Europa, pentru a se aventura intr-o lume noua. Se muta in mijlocul salbaticiei, in patria tribului Samburu, langa marea ei dragoste africana, unde cunoaste atat „raiul”, cat si „iadul”.Traieste ani plini de aventura, ani de dragoste, dar si de renuntari si probleme fara sfarsit: o comunicare anevoioasa, un mod de viata neobisnuit si o ierarhie sociala cu totul alta. Bolile care ii ameninta viata, foametea, comportamentul lui Lketinga dominat de o gelozie exagerata si conflictele culturale, care nu mai puteau fi mascate, fac in cele din urma imposibila viata de cuplu a celor doi. Dupa patru ani de convietuire, dragostea lor este definitiv distrusa. Corinne Hofmann s-a nascut in anul 1960 la Thurgau (Elvetia), ca fiica a unei mame frantuzoaice si a unui tata german. La 21 de ani isi incepe propria afacere cu un magazin de haine second-hand si rochii de mireasa. In anul 1986 isi petrece concediul in Kenya, unde il cunoaste pe Lketinga, un razboinic-masai, de care se indragosteste la prima vedere. Doi ani mai tarziu cei doi se casatoresc si au o fiica. Timp de patru ani, Corinne traieste in Kenya alaturi de sotul ei. Corinne Hofmann ne impartaseste fara constrangeri, intr-un mod plastic si patrunzator, experienta sa kenyana. Corinne paraseste Kenya impreuna cu fiica lor si nu se mai intoarce. Daca doriti sa ii scrieti autoarei (in limba germana sau engleza) intrati pe site-ul www.massai.chDaca ti-a placut Indragostita de un masai citeste acum Anticarul din Kabul! (http://www.all.ro/detail.asp?idtitlu=3756)

De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu, Editura Humanitas, 2008.
E limpede ca adultii au nevoie de povesti. Numai ca zanele lor si-au scurtat rochiile, si-au taiat parul care le ajungea candva pana la calcaie si au invatat sa fie femei, ceea ce e mult mai complicat si periculos decat meseria de zana.
Un manunchi de istorii cu femei asadar, spuse simplu, captivant, de un povestas a carui viata seamana ca doua picaturi de apa cu cea a lui Mircea Cartarescu. In fiecare poveste e un sambure de neobisnuit care sta ascuns in carnea obisnuitului, in „ordinar” o samanta de extraordinar care da rod epic. Un omagiu (adesea in sensul cel mai concret, erotic al cuvantului) adus femeilor „pentru ca sunt femei”.
Intrebarile criticului: Cine spunea ca scriitorul roman a uitat sa povesteasca? Cine spunea ca e misogin?

Dragostea în vremea holerei, Gabriel Garcia Marquez, Editura Rao Books, 2008.
Dupa Romeo si Julieta, aceasta este cea mai frumoasa poveste de dragoste care s-a scris vreodata. (…) O sa fac nefericiti o multime de barbati, deoarece iubirea reprezinta totul aici. Acest barbat a facut, timp de 50 de ani, curte unei femei.“ • Scott Steindorff
„…Traisera destul impreuna ca sa-si dea seama ca dragostea era dragoste oricand si oriunde, dar cu atat mai intensa cu cat se apropia de moarte.“
In tinerete, Florentino Ariza si Fermina Daza traisera o pasionanta poveste de dragoste. Numai ca viata iti rezerva uneori surprize… La inceput, cand Florentino afla ca Fermina se va casatori cu un doctor bogat, simte ca viata lui s-a sfirsit. Desi isi gaseste echilibrul, bucurandu-se de succes in afaceri si nu numai… (cele 622 de relatii amoroase ar putea confirma acest lucru), dragostea lui pentru Fermina ramane la fel de puternica. Asa ca, dupa 50 de ani, 9 luni si 4 zile de despartire, Florentino isi reinnoieste declaratia de dragoste in fata femeii visurilor lui. I se va mai oferi, oare, sansa unui nou inceput?
Dragostea in vremea holerei, una dintre cele mai frumoase si mai tragice povesti de dragoste din literatura universala, a fost ecranizata in 2008, adaptarea pentru cinema a romanului fiind facuta de scenaristul Ron Harwoord, castigator al Premiului Oscar si al Globului de Aur.

Brida, de Paulo Coelho, Editura Humanitas, 2008.
O poveste emotionanta despre iubire, mister si curaj
„Brida”, a treia carte scrisa de Paulo Coelho dupa „Alchimistul”
Brida este o tanara care crede ca exista o punte intre vizibil si invizibil. In cautarile ei, intalneste un intelept care-o invata sa-si infranga temerile si o femeie care o invata sa danseze ascultand muzica tainica a lumii. Amandoi vad ca ea are un Dar, insa stiu ca acest Dar nu are valoare decat daca ea ajunge sa-l descopere de una singura.
„Marele talent al lui Paulo Coelho pare a fi usurinta cu care li se adreseaza tuturor in acelasi timp. El este un dascal indulgent si totodata plin de empatie. Acesta este secretul succesului extraordinar al autorului ale carui carti s-au vandut in 100 000 000 de exemplare in lumea intreaga.” (Dana Goodyear, „The New Yorker”)

Iubirea la imperfect, Camila Baresani, Editura Nemira, 2008.
Ce-i împinge pe doi necunoscuţi unul în braţele celuilalt? Şi mai ales ce îi poate ţine legaţi? Stefano, un italian senzual, cu un aer de „puşti îmbătrânit”, şi Galia, o frumoasă rusoaică, se întâlnesc într-un hotel elegant din Milano. Şi, ca într-o celebră povestire de Cehov, atât este de ajuns pentru a începe o iubire pasională. Curând devine o relaţie la distanţă între două fiinţe profunde şi contradictorii, pe care scriitoarea le filtrează prin lumina riguroasă a analizei interioare.
Premiu: Premiul “Forte Village – Montblanc Scrittore emergente dell’anno”, 2005

Leandrul alb, Janet Fitch, Editura Rao Books, 2007.
LEANDRUL ESTE UNEORI OTRAVITOR. CA SI DRAGOSTEA UNEI MAME
Astrid Magnussen este o fetita de 12 ani care locuieste in California cu mama ei, Ingrid, o poeta cu spiritul liber. intr-o zi, Ingrid se indragosteste de un barbat care ii fr�nge inima si ii distruge viata. Pentru a se razbuna, Ingrid il ucide cu otrava florii ei preferate: leandrul alb. Ea este trimisa la inchisoare pe viata, iar Astrid incepe peregrinarile prin nenumarate orfelinate. Timp de aproape un deceniu, ea cunoaste dragostea interzisa, religia, amenintarea mortii, drogurile, foametea si sentimentul de a fi iubita. in toti acesti ani, ea tine legatura cu mama ei prin scrisori. Si, in timp ce Ingrid ii insufla fiicei ei puterea de a supravietui, Astrid isi invata mama ce inseamna dragostea adevarata.
Extrem de emotionanta… de-a dreptul seducatoare.
Boston Globe
Cartea a fost tradusa in 24 de limbi, fiind ecranizata in 2002 de Warner Bros. Printre protagoniste se numara Michelle Pfeiffer si Renee Zellweger.

Iarna la Lisabona, Antonio Munoz Monila, Editura Leda, 2009.
Închipuiţi-vă un film alb-negru al anilor ‘40 sau poate ’60 sau ‘80 sau… nu contează foarte mult perioada, pentru că lumea creată de Antonio Muñoz Molina poate fi plasată aproape oriunde în timp, importantă este atmosfera.
Iarna la Lisabona este o poveste de dragoste obsesivă, ca o nesfârşită improvizaţie de jazz, care se ţese între San Sebastián, Madrid şi Lisabona. De altfel, jazzul chiar e prezent în carte şi impune ritmul schimbător în care e scrisă. Un pianist care se îndrăgosteşte de o femeie căsătorită, un tablou de Cézanne care dispare, un traficant de tablouri, urmăriri pe străzi întunecoase şi lucind a ploaie, baruri înecate în fum şi lumină difuză… din toate astea se compune istorisirea poveştii care te acaparează, pentru că simţi cum intri şi tu în atmosfera creată de Muñoz Molina.
Impresia de lume suspendată undeva într-un timp oarecare e dată şi de felul în care ne sunt spuse întâmplările. Există mai multe versiuni, mai multe voci, pe când unele întâmplări nici nu se ştie cum s-or fi petrecut în realitate, o recunoaşte chiar autorul-narator.
Personajele sunt minuţios construite, deşi mai mult conturate, ca un desen în creion. Artistul singuratic, femeia fatală, gangsterul enervat de discuţiile despre filme şi cărţi, pe care nu le înţelege… La fel e şi povestea de dragoste, care mai mult se insinuează, e mai degrabă închipuită, pentru că protagoniştii ei îndrăgesc mai mult ideea de iubire care se naşte între ei graţie sufletelor care caută un punct de sprijin şi nu iubirea ca atare.
Iar jazzul e prezent nu doar prin muzică în sine, nu doar prin pianistul erou principal, ci şi, cum spuneam, prin ritmul în care aflăm povestea, când lent, când alert, ca în romanele poliţiste, când sincopat, când şoptit. Până când lucrurile se aşează, se leagă, afli ce voiai să ştii, iar la final te simţi ca un spectator al unui film clasic, film noir, spun unii, aprinzi o ţigară, iei un pahar de gin şi ieşi pe balcon, încercând să îţi închipui oraşul obsesiv al lui Muñoz Molina: Lisabona.
Cartea are şi o ecranizare, din 1992, realizată cu participarea lui Dizzie Gilespie.
DORINA TĂTĂRAN, sursa: http://revistascriitorului.ro/iarna-la-lisabona-antonio-muoz-molina/

“În sonetele sale, Adrian Munteanu cultivă ardoarea erotică specifică acelui „dolce stil novo” despre care a vorbit Dante atunci când s-a referit la Guido Guinizzelli. El reuşeşte să menţină treaz interesul cititorului pentru un gen liric revizitat, astăzi, doar de cei mai curajoşi. Nu mă îndoiesc că virtuozitatea sa prozodică va stârni plăcerea îndrăgostiţilor şi nu numai a acestora.”
Marin Mincu
” Sonetele poetului Adrian Munteanu au multe alte calităţi pe lângă simpla stăpânire a meşteşugului şi a formei fixe. Sînt sonete moderne, de o manieră viguroasă şi acidă, autorul nesfiindu-se să apeleze, arghezian, la crudităţi de limbaj care dau propeţime formei clasice de sonet. Mai ales poemele cu temă erotică excelează în expresivitate şi, nu de puţine ori, într-o graţie feroce”.
Mircea Cărtărescu

Youssef Zeidan, AZAZEL, INGERUL RAULUI, trad., prefata si note de Dumitru Chican, Editura Trei, 2010.
Povestea tânărului Hypa – care merge la Alexandria să studieze medicina şi teologia şi devine călugăr creştin – se petrece în secolul al V-lea. Într-un cadru mai amplu, cartea descrie de fapt impunerea puterii şi religiei creştine în lume: un roman istoric ce punctează distrugerile şi cruzimile pe care le-au produs creştinii în încercarea lor de a se afirma, încercare soldată cu dărâmarea barbară a vestigiilor culturii romane.
«În acest roman, am descris omul prizonier în spatele barierelor ridicate de istorie şi ideologie, al tradiţiilor şi al fetişurilor etnice şi religioase care fac să se pervertească esenţa însăşi a naturii umane. Am vrut să aduc un plus de înţelegere asupra omului care se condamnă la autodistrugere, uitând că, înainte de a fi tradiţie, idee şi credinţă, el trebuie să rămână ceea ce este: om.»
«Azazel, îngerul răului», titlu încununat cu prestigiosul Premiu internaţional Booker pentru romanul arab. Apariţia cărţii a stârnit vehemente polemici, îndeosebi din partea cercurilor ortodoxiei orientale, care au văzut în această scriere literară o insultă la adresa creştinismului adusă de un autor musulman. Deşi s-a cerut interzicerea romanului în Egipt, el s-a bucurat de un interes major din partea cititorilor, devenind un bestseller.

Culoarea, de Rose Tremain, trad. Ovidiu Petrişor, Editura Leda, 2010.
Bucuresti- 09 Februarie 2010 – ,,O carte fabuloasă, plină de fantezie, profund emoţionantă, surprinzătoare, revigorantă şi plăcută.” – Independent
• Roman nominalizat la ORANGE PRIZE 2004
• Rose Tremain a fost distinsă cu PREMIUL ORANGE pentru DRUMUL SPRE CASĂ şi cu premiul WHITBREAD pentru MUZICĂ ŞI TĂCERE
La jumătatea secolului al XIX-lea, Joseph şi Harriet Blackstone emigrează din Norfolk în Noua Zeelandă în căutarea unor noi începuturi şi a prosperităţii. Dar greutăţile întâmpinate în apropierea orăşelului Christchurch ameninţă să îi distrugă chiar înainte să-şi înfiripe o nouă viaţă. Când Joseph găseşte aur într-un pârâu, devine fascinat şi obsedat de ,,culoare” — aşa cum este cunoscut acolo metalul — şi, părăsindu-şi familia şi ferma, porneşte către noile câmpuri aurifere de dincolo de Alpii Sudici, într-o sălbăticie a valorilor morale, unde mulţi alţii, seduşi de bogăţiile din adâncul pământului, se află într-o goană violentă către împlinirea propriilor destine.
Emoţionantă în unele locuri, cutremurătoare în altele, Culoarea este o carte ce vorbeşte despre căutarea imposibilului, despre încercarea de a sonda complexităţile iubirii şi a explora sacrificiile ce trebuie făcute în căutarea fericirii.
„Tremain este o povestitoare magnifică, cu o poveste fantastică de istorisit.” – Independent on Sunday
,, O scriitoare a cărei imaginaţie bogată şi supleţe a stilului transcend genul: Tremain este una dintre cele mai talentate autoare de limbă engleză.” – Daily Telegraph
,,Tremain a reuşit să producă propria ei bijuterie de aur.” – Scotsman

Ştefan Doru Dăncuş, Poveşti pentru Gabriela, Editura LIMES, 2009.

Antologia de poezie intitulată Omul decor, de Gelu Vlaşin, a fost nominalizată în topul de carte pe anul 2009 – „Cărţile Anului” – conform unui articol publicat in Evenimentul Zilei şi Infonews.
Sursa:
Gelu Vlaşin

sursa generala
librarie.net

Concurs lunar de proză scurtă

Filed under: Uncategorized — maskirovka @ 03:24
Tags: ,

REVISTA SCRIITORULUI PROPUNE:
Iată, ne-am hotărât să facem şi acest pas, adică să ne asumăm publicarea de scurte povestiri în revistascriitorului.ro.

Începând din luna octombrie, vom publica o povestire pe lună din cele pe care le veţi trimite pe adresa noastră de e-mail. Fiecare povestire publicată va fi plătită cu 100 de euro.

Am ales să publicăm o singură povestire pe lună pentru că deocamdată atât putem plăti.

Am ales să plătim, spre deosebire de unele edituri, reviste, siteuri, din două motive. Primul, ca să avem content de calitate. Al doilea, pentru a răspândi în România ideea că cine scrie literatură trebuie plătit (nu doar publicat) pentru a fi încurajat.

Acesta este doar un început. Ne dorim ca în viitor să ajungem cu ajutorul sponsorilor la 2-3 povestiri publicate pe lună, plătite mai generos. Împreuna putem reuşi treaba asta.

Povestea care va fi publicată lunar va fi aleasă de Bedros Horasangian (scriitor) Mihai Radu, Silviu Toma (revista scriitorului), Dragos C Butuzea (chestii livresti).

Aşteptăm povestirile voastre pe adresa office@revistascriitorului.ro.

Condiţii:

– se iau în calcul pentru publicare doar povestirile care nu depăşesc mai mult de 8 pagini A4 scrise cu font de 12 la un rînd şi diacritice.

– nu ne interesează povestirile care au mai fost publicate în alte reviste (online sau nu) sau cele care au cîştigat concursuri de creaţie. Punem această condiţie pentru că principalul scop al rubricii noastre este stimularea scrisului.

– povestirile trimise până pe data de 15 ale unei luni vor fi luate în calcul pentru publicare cu data de 1 a lunii următoare.

– fiecare concurent poate să trimită oricîte povestiri doreşte.

– publicăm orice gen de proză.

– povestirile trimise spre publicare la adresa office@revistascriitorului.ro vor putea fi folosite în materiale publicitare şi reclame, în orice tip de media, cu scopul de a face cunoscut prezentul concurs.

sursa
http://revistascriitorului.ro/publicam-povestiri/

Concurs de poezie la Festivalul Gellu Naum

Filed under: Concurs — maskirovka @ 03:22
Tags: , ,

Regulament

FESTIVALUL DE POEZIE „GELLU NAUM” 2010

Festivalul se desfăşoară pe două secţiuni, poezie (categoriile gimnaziu şi liceu) şi eseu ( liceu).

Doritorii vor participa cu

a. câte 5 texte, creaţii personale (pentru secţiunea de poezie) – nepublicate (în format electronic sau hârtie) până la acea dată.

b. maxim 2 pagini de interpretare (format A4, Times New Roman, 12) a unor texte scrise de Gellu Naum (pentru secţiunea de eseuri) – nepublicate (în format electronic sau hârtie) până la acea dată.

a) Faza locală – se va organiza de către instituţiile şcolare doritoare până la 28 februarie 2010. Se vor califica pentru faza următoare 5 autori de poezie şi autorul unui eseu din fiecare unitate şcoalară participantă. Listele cu câştigători vor fi înaintate ISJ/ ISMB până la data de 1 martie 2010.

b) Faza judeţeană/municipală – se va desfăşura în intervalul 1-5 aprilie 2010, respectând secţiunile şi categoriile. Etapa municipală se va desfăşura la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. Laureaţii fiecărei secţiuni (premiile I,II şi III) se vor califica pentru faza naţională.

c) In etapa municipală, concurenţii înscrişi în concurs cu texte vor participa în mod obligatoriu la atelierul de creative writing.

d) Preselecţia pentru faza naţională: – se va organiza în situaţia în care numărul de concurenţi promovaţi la faza anterioară depăşeşte 40.

e) Organizatorii vor asigura intrunirea membrilor juriului si jurizarea individuala. Referatele întocmite de membrii juriului vor răspunde aceloraşi criterii. Minim 3 referate pozitive sunt obligatorii pentru promovarea textului.

Materialele câştigătoare la faza judeţeană/municipală vor fi trimise pentru preselecţie în format electronic pe adresa de e-mail a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” (colegiul_eminescu@yahoo.com) sau specificând:

* Titlu: Înscriere concurs
* Numele şi prenumele participantului
* Şcoala de provenienţă
* Clasa
* Numele profesorului îndrumător
* Secţiunea

Termen limită de primire a materialelor: 10 aprilie 2010.

f) Faza naţională: – are loc în perioada 28-29 mai 2010, în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea. La această etapă pot participa maxim 40 elevi. Echipajul fiecărui judeţ va fi însoţit de un profesor.

g) In perioada iunie-octombrie, organizatorii vor publica Antologia cuprinzând textele laureaţilor si o vor distribui acestora. Ea va fi popularizată în cadrul târgurilor de carte si pe site-ul festivalului.

sursa
http://festivalulgellunaum.wordpress.com/regulamentul-concursului/

CONCURSUL DE POEZIE DE DRAGOSTE, LEOAICĂ TÂNĂRĂ, IUBIREA…

Filed under: Concurs — maskirovka @ 03:20
Tags: , ,

CONCURSUL DE POEZIE DE DRAGOSTE
LEOAICĂ TÂNĂRĂ, IUBIREA…
ediţia a X-a, 31 martie 2010

Centrul Cultural al municipiului Piteşti, prin revistele de cultură Argeş şi Cafeneaua literară, organizează ediţia a X-a a Concursului naţional de poezie de dragoste Leoaică tânără, iubirea…, plasat sub semnul poetului Nichita Stănescu şi în cadrul Festivalului Primăvara Poeţilor.
La concurs pot participa creatori cu vârste până la 35 de ani, care nu au câştigat un premiu la ediţiile anterioare. Juriul va fi format din membri U.S.R., din redacţiile revistelor Argeş şi Cafeneaua Literară. Intră în concurs poezii de dragoste, creaţii originale, nepublicate în volum.
Concurenţii vor trimite într-un plic mare, închis, pe adresa organizatorului, câte 5 poezii de dragoste, fiecare poezie fiind dactilografiată pe câte o singură pagină şi semnată cu un pseudonim (moto). Pseudonimul (moto-ul), numele real al autorului, adresa şi telefonul se vor scrie pe o pagină, într-un plic mic, închis, plasat în interiorul plicului mare. Manuscrisele nu se înapoiază.
Plicurile concurenţilor se primesc până la data de 27 martie 2010, ora 13.00, la sediul Centrului Cultural Piteşti, Casa Cărţii, O.P.1, cod 110013. Textele pot fi expediate şi pe e-mail, respectând condiţiile de confidenţialitate, la adresa: cultcentre@yahoo.com.Aceasta adresa de e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat ca a putea vizualiza pagina.
Câştigătorii desemnaţi de juriu vor fi premiaţi în bani, astfel:
Premiul I: 200 lei
Premiul al II-lea: 150 lei
Premiul al III-lea 100 lei
Festivitatea de premiere va avea loc la Centrul Cultural Piteşti, în ziua de 31 martie 2010, ora 16.00. Versurile premiate vor fi publicate în revistele Argeş şi Cafeneaua literară.
Prezentarea la ridicarea premiului este obligatorie. În caz de neprezentare premiul se va oferi următorului clasat, în ordinea mediilor obţinute. Organizatorul nu decontează cheltuielile de deplasare.

Director revista Argeş, Director revista Cafeneaua literară
Jean Dumitraşcu Virgil Diaconu

Director Centrul Cultural Piteşti
Carmen Dumitrache

CONCURS LITERAR / ÎNGERUL BLOND

Filed under: Concurs — maskirovka @ 03:17
Tags: ,

Asociaţia Culturală ADSUM şi Revista ZIP, organizează prima ediţie a Concursului de Poezie în Limba Română „Îngerul Blond”. Premiile concursului vor fi în bani şi obiecte, având o valoare totală de 8000 RON.
Concursul se adresează tuturor vorbitorilor de limba română care au împlinit vârsta de 16 ani până la data de 15 februarie 2010.
Concursul este organizat pentru a marca Ziua Internaţională a Poeziei (21 martie), dar şi ca un omagiu adus poetului Nichita Stănescu (născut în data de 31 martie) şi are ca scop dezvoltarea sensibilităţii estetice şi valorificarea potențialului creativ al participanţilor, în condițiile unei depline libertăți de creație.
Tema şi forma poeziei sunt la libera alegere a participanţilor, singurele condiţii fiind ca textul să se încadreze în genul „poezie”, să fie corect redactat în limba română şi să nu depăşească 2500 de caractere fără spaţii.
Toate creaţiile eligibile vor fi analizate de un juriu format din 7 (şapte) membri, câştigătorii concursului fiind desemnaţi în funcţie de punctajul acordat de juriu.
Înscrierea în concurs se va desfăşura în perioada 15 februarie – 15 martie 2010, câştigătorii urmând a fi desemnaţi la data de 21 martie 2010, în cadrul evenimentului „Frunză verde de albastru” organizat de Asociaţia ADSUM în parteneriat cu Biblioteca Naţională a României.
Pentru regulament şi înscrieri, accesaţi pagina web a Revistei ZIP: http://revista.asociatiaadsum.ro/concurs.

USR Galaţi-Brăila Festival 2010

Filed under: Concurs — maskirovka @ 03:15
Tags: , , ,

concurs de poezie, proză, manuscrise, carti, vezi site-ul de mai sus.

Conditiile pentru participare la concurs sunt conform uzantelor adica:
– Manuscrisele sunt introduse intr-un plic cu un moto care sa corespunda autorului plicului respectiv.
– Acesta este introdus in alt plic cu acelasi moto si expediat pe adresa:
Revista de Cultura Antares
Str. Al. I. Cuza, nr. 45, bl. Cristal
Sc. 4, ap. 1, Galati, cod 800557.
cu specificatia „Pentru concurs”, pana la data de 30.04.2010, data postei.

sursa http://antares.inforapart.ro/

Festivalului Internaţional de Umor şi Epigramă „Alb–Umor 2010”

Filed under: Concurs — maskirovka @ 03:12
Tags: ,

Regulamentul

Festivalului Internaţional de Umor şi Epigramă „Alb–Umor 2010”

Alba Iulia, ediţia I-a

Organizatori:

– Consiliul Judeţean Alba;

– Uniunea Epigramiştilor din România

Perioada de desfăşurare: 28-30 mai 2010

Secţiuni de concurs:

1. Concursul de epigrame, teme:

Ø „Podgoriile Albei”- două epigrame (Blaj, Jidvei, Aiud, Ciumbrud, Şard, Bucerdea Vinoasă, Câlnic, Gîrbova);

Ø „Viitorul sună…bine”- două epigrame;

Ø „Şi cerneala e acidă”- două epigrame;

2. Concursul de fabule – temă liberă – două fabule;.

3. Concursul de rondeluri – temă liberă – două rondeluri;

4. Concursul de caligramă – tema „Vinul, femeia şi chelia”- două caligrame;

5. Concursul Proză scurtă umoristică – temă liberă – două pentru fiecare concurent;

6. Concursul de „Carte în Volum” (toate genurile de umor). Participă cărţile de epigramă şi de literatură umoristică apărute după 01.04.2009.

Adresa la care vor fi trimise lucrările: Consiliul judeţean Alba, str. I.I.C. Brătianu nr.1, municipiul Alba Iulia, cod postal 510118, jud Alba, cu specificaţia “Pentru Festivalul Internaţional de Umor şi Epigramă.

Concursul se adresează membrilor și nemembrilor Uniunii Epigramiștilor din România, adică oricărei persoane cu condeiul la purtător, indiferent de vârstă.

Plicul va conţine lucrările în trei exemplare (pentru fiecare secţiune )şi un plic sigilat care va conţine, la rândul lui, datele de identificare ale concurentului.

Fiecare lucrare va fi însoțită de un motto de identificare, motto ce se va regăsi şi pe plicul sigilat.

Data limită de expediere: lucrările vor fi expediate până în data de 30 aprilie 2010.

Sunt excluse trimiterile recomandate, care nu vor fi ridicate de la poştă.

Epigramele, fabulele, rondelurile, caligramele şi prozele scurte pentru concurs trebuie să fie inedite, dactilografiate sau listate, cu semnele diacritice corespunzătoare.

Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare secțiune iar premianţii vor fi anunțați în timp util de către organizatori.

Organizatorii asigură masa şi cazarea, costul transportului fiind suportat de fiecare participant.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi materialele trimise de către concurenţi în scopul promovării festivalului, prin editarea unui volum colectiv.

Informaţii suplimentare: Dorel Lazăr, e-mail: dorelulpiajurnal@yahoo.com, tel. 0723919237.
Sursa: http://www.bocancul-literar.ro/Forms/CreatieLiterara/DetaliiCreatie.aspx?id=20424

Concursul literar Nora Iuga, editia a II-a, Onesti, 2 februarie 2010 – 2 mai 2010

Filed under: Concurs — maskirovka @ 03:10
Tags: ,

După ce am avut un succes neaşteaptat cu prima ediţie a Concursului literar Nora Iuga, ne-am gândit să organizăm şi altceva. Nora Iuga a fost foarte bucuroasă să jurizeze prima ediţie a concursului, iar pentru voi a fost o adevărată provocare. Mulţumim tuturor celor care au participat. George Chiriac şi Centrul de Experienţe Pedagogice şi Culturale din Oneşti condus de prof. Gabriela Gîrmacea s-au gândit să realizeze şi ediţia a II-a a Concursului litera Nora Iuga. De data aceasta regulile sunt noi, mai accesibile.

Concursul literar Nora Iuga, Oneşti, 2 februarie 2010 – 2 mai 2010
Regulament şi precizări necesare:

1. Concursul se desfăşoară în perioada 2 februarie 2010 – 2 mai 2010. Textele primite după data limită nu vor mai fi acceptate în concurs.

2. Concursul se adresează scriitorilor cu vârsta de maximum 35 de ani, indiferent dacă au debutat sau nu. Daca au debutat in volum, autorii trebuie sa trimita cate 3 exemplare din acesta. Adresa pe care vor fi trimise cele 3 volume este mai jos, la punctul 7.

3. Concursul se desfăşoară pe două secţiuni: poezie şi proză scurtă, fără tematică (aşa cum a fost la prima ediţie). Participnatii pot trimite texte pentru ambele sectiuni. Se vor trimite 4 poezii (fiecare poezie sa nu depaseasca 3 pagini A4) si / sau 2 proze scurte (fiecare proza scurta sa nu depaseasca 5 pagini A4).

4. Textele vor fi editate în Word, caractere Corbel, litera de mărimea de 16, şi vor fi scrise cu diacritice.

5. Textele vor fi trimise cu sistem motto prin e-mail la adresa: haisafurampepeni@yahoo.com. Textele vor fi însotiţe de o fişă de participare care va conţine câteva date personale: nume şi prenume, adresa, telefon, vârsta, o fotografie de rezoluţie mare, motto, e-mail, etc. Mottoul trebuie sa apara pe fiecare pagina din concurs.

6. Taxa de participare este de 20 lei pentru fiecare secţiune în parte. Dacă participaţi şi la poezie şi la proză scurtă, taxa de participare este de 30 lei.

7. Banii vor fi trimişi prin mandat poştal pe adresa: Colegiul Naţional “Grigore Moisil”, Strada Tineretului, nr. 14, Oneşti, judeţul Bacău. Pe mandatul poştal există o rubrică numită “Loc pentru corespondenţă”. Această rubrică va fi completată cu menţiunea “Pentru Concursul literar Nora Iuga”. Întrebaţi la ghişeu cum se completează corect mandatul poştal şi rugaţi să verifice corectitudinea acestuia.

8. După ce trimiteţi banii, veţi primi confirmare de la noi. Aşadar, adăugaţi id-ul de messenger al lui George Chiriac: haisafurampepeni

9. Premiile vor fi anunţate ulterior, în funcţie de banii strânşi. Vor fi premii în bani: premiul I, premiul II, premiul III la fiecare secţiune. Noi speram sa ajungem la:
Premiul I – 1200 lei
Premiul II – 800 lei
Premiul III – 500 lei.
Pentru fiecare secţiune se vor anunţa câte 10 nominalizaţi, care vor fi invitaţi la Oneşti la premiere.

10. Juriul va fi alcătuit din 3 scriitori. Numele scriitorilor din juriu va fi precizat mai târziu pe blogul concursului.

11. Premierea va avea loc la Oneşti, la sfârşitul lunii iulie. Câştigătorii vor fi invitaţi la un festival de 2-3 zile în care vom organiza lansări de carte, lecturi publice, workshop cu scriitori care au jurizat si alte manifestari culturale, etc. Data exactă a premierii va fi precizată ulterior.

12. Nerespectarea regulamentului duce la excluderea textelor din concurs.

13. Dacă trimiteţi texte pentru concurs adăugaţi pe mess id-ul haisafurampepeni, pentru eventuale stiri, informatii, etc.

George Chiriac & Gabriela Girmacea

Sursa: http://concursulnoraiuga.wordpress.com/2010/02/02/concursul-literar-nora-iuga-editia-a-ii-a-onesti-2-februarie-2010-2-iulie-2010/

Pagina următoare »

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.